Yokkaichi ATP Challenger Predictions - Tennis Betting Tips and Picks for Today

2019-08-05 Yuta Shimizu vs Min-Kyu Song Yuta Shimizu to win match 1.302 1.8 78.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Matthew Christopher Romios vs Benjamin Lock Benjamin Lock to win match 1.617 -10.7 55.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Kento Takeuchi vs Sora Fukuda Sora Fukuda to win match 1.481 -21.0 53.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Yuya Ito vs Harry Bourchier Harry Bourchier to win match 1.242 1.7 81.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Shintaro Imai to win match 1.236 3.6 83.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Shinji Hazawa vs Thomas Fancutt Thomas Fancutt to win match 1.862 5.8 56.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Sho Shimabukuro vs Yuki Mochizuki Yuki Mochizuki to win match 1.769 0.4 56.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Jumpei Yamasaki vs Blake Ellis Jumpei Yamasaki to win match 1.787 14.4 64.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Jie Cui vs Issei Okamura Jie Cui to win match 1.368 -10.2 65.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuta Shimizu vs Min-Kyu Song Yuta Shimizu (-1.5 sets) 1.74 -6.3 53.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuya Ito vs Harry Bourchier Harry Bourchier (-1.5 sets) 1.53 1.6 66.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Shintaro Imai (-1.5 sets) 1.63 5.4 64.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Shintaro Imai (-5.5 games) 2.083 7.7 51.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuya Ito vs Harry Bourchier Harry Bourchier (-4.5 games) 1.775 -6.3 52.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Shintaro Imai (-4.5 games) 1.71 8.5 63.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuta Shimizu vs Min-Kyu Song Yuta Shimizu (-3.5 games) 1.808 6.4 58.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuya Ito vs Harry Bourchier Harry Bourchier (-3.5 games) 1.551 4.1 67.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Jie Cui vs Issei Okamura Jie Cui (-3.5 games) 1.668 -8.2 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuta Shimizu vs Min-Kyu Song Total games under 21.5 1.829 -0.4 54.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Matthew Christopher Romios vs Benjamin Lock Total games over 21.5 1.849 -3.5 52.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Kento Takeuchi vs Sora Fukuda Total games under 21.5 1.743 -9.9 51.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Shinji Hazawa vs Thomas Fancutt Total games under 21.5 2.017 1.2 50.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Sho Shimabukuro vs Yuki Mochizuki Total games under 21.5 2.05 5.2 51.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Jumpei Yamasaki vs Blake Ellis Total games under 21.5 2.037 1.9 50.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Yuta Shimizu vs Min-Kyu Song Total games under 22.5 1.587 -2.9 61.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Matthew Christopher Romios vs Benjamin Lock Total games under 22.5 1.702 -5.8 55.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Shinji Hazawa vs Thomas Fancutt Total games under 22.5 1.825 1.8 55.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Sho Shimabukuro vs Yuki Mochizuki Total games under 22.5 1.829 3.0 56.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Jumpei Yamasaki vs Blake Ellis Total games under 22.5 1.819 3.9 57.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Total games over 18.5 1.524 -12.7 57.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Yuya Ito vs Harry Bourchier Total games over 19.5 1.772 -2.7 54.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Total games under 19.5 1.925 1.3 52.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Jie Cui vs Issei Okamura Total games over 19.5 1.721 -6.3 54.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Yuta Shimizu vs Min-Kyu Song Total games over 20.5 1.753 -10.1 51.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Matthew Christopher Romios vs Benjamin Lock Total games over 20.5 1.652 -7.7 55.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Kento Takeuchi vs Sora Fukuda Total games over 20.5 1.792 -2.6 54.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-05 Yuya Ito vs Harry Bourchier Total games under 20.5 1.789 -1.8 54.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Shintaro Imai vs Naoki Tajima Total games under 20.5 1.658 -9.1 54.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-05 Jie Cui vs Issei Okamura Total games under 20.5 1.784 -6.7 52.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Lucas Catarina vs Ren Nakamura Lucas Catarina to win match 1.074 -1.5 91.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Toshihide Matsui vs John-Paul Fruttero Toshihide Matsui to win match 1.469 -15.2 57.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shuichi Sekiguchi vs Kousuke Ogura Shuichi Sekiguchi to win match 1.058 0.3 94.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Kazuki Nishiwaki vs Courtney John Lock Kazuki Nishiwaki to win match 1.103 2.1 92.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Hiroki Moriya vs Evan Zhu Hiroki Moriya to win match 1.233 4.7 84.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shintaro Imai vs Nam Hoang Ly Shintaro Imai to win match 1.505 6.0 70.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Ji Sung Nam to win match 1.326 2.7 77.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Tsung-Hua Yang vs Yuta Shimizu Yuta Shimizu to win match 1.69 -12.0 52.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Tung-Lin Wu to win match 1.104 -3.9 87.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama to win match 1.158 -1.0 85.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Yunseong Chung to win match 1.139 -2.1 86.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Lucas Catarina vs Ren Nakamura Lucas Catarina (-1.5 sets) 1.245 -2.8 78.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shuichi Sekiguchi vs Kousuke Ogura Shuichi Sekiguchi (-1.5 sets) 1.254 4.0 83.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Kazuki Nishiwaki vs Courtney John Lock Kazuki Nishiwaki (-1.5 sets) 1.41 11.5 79.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Hiroki Moriya vs Evan Zhu Hiroki Moriya (-1.5 sets) 1.54 -6.0 61.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Ji Sung Nam (-1.5 sets) 1.8 4.0 57.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Tung-Lin Wu (-1.5 sets) 1.265 -16.1 66.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama (-1.5 sets) 1.56 -1.4 63.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Yunseong Chung (-1.5 sets) 1.495 -4.7 63.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Lucas Catarina vs Ren Nakamura Lucas Catarina (-5.5 games) 1.654 12.0 67.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shuichi Sekiguchi vs Kousuke Ogura Shuichi Sekiguchi (-5.5 games) 1.685 19.7 71.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Kazuki Nishiwaki vs Courtney John Lock Kazuki Nishiwaki (-5.5 games) 1.723 17.6 68.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Tung-Lin Wu (-5.5 games) 1.792 -9.4 50.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Hiroki Moriya vs Evan Zhu Hiroki Moriya (-4.5 games) 1.762 -1.6 55.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Ji Sung Nam (-4.5 games) 1.948 7.7 55.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Tung-Lin Wu (-4.5 games) 1.491 -9.0 61.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama (-4.5 games) 1.8 -8.1 51.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Yunseong Chung (-4.5 games) 1.747 0.6 57.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Shintaro Imai vs Nam Hoang Ly Shintaro Imai (-3.5 games) 1.891 4.0 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Ji Sung Nam (-3.5 games) 1.692 10.1 65.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama (-3.5 games) 1.558 8.1 69.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Yunseong Chung (-3.5 games) 1.53 10.2 72.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Toshihide Matsui vs John-Paul Fruttero Total games under 21.5 1.894 -5.0 50.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Shintaro Imai vs Nam Hoang Ly Total games under 21.5 1.858 2.7 55.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Total games under 21.5 1.661 -1.1 59.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Tsung-Hua Yang vs Yuta Shimizu Total games under 21.5 1.96 -0.5 50.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Total games under 21.5 1.705 8.1 63.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Total games under 21.5 1.652 4.2 63.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Toshihide Matsui vs John-Paul Fruttero Total games under 22.5 1.707 -0.8 58.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shintaro Imai vs Nam Hoang Ly Total games under 22.5 1.633 0.7 61.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Tsung-Hua Yang vs Yuta Shimizu Total games under 22.5 1.762 -1.8 55.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Lucas Catarina vs Ren Nakamura Total games under 18.5 1.73 -8.9 52.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shuichi Sekiguchi vs Kousuke Ogura Total games under 18.5 1.906 14.2 59.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Kazuki Nishiwaki vs Courtney John Lock Total games under 18.5 1.879 14.6 61.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Total games over 18.5 1.852 9.5 59.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Total games over 18.5 1.528 -1.3 64.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Shuichi Sekiguchi vs Kousuke Ogura Total games under 19.5 1.562 10.6 70.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Kazuki Nishiwaki vs Courtney John Lock Total games under 19.5 1.532 -6.4 61.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Hiroki Moriya vs Evan Zhu Total games over 19.5 1.796 -2.4 54.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Total games over 19.5 1.652 -12.6 52.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Total games under 19.5 1.601 -15.2 52.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Total games over 19.5 1.71 -10.1 52.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Total games over 19.5 1.769 1.4 57.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Lucas Catarina vs Ren Nakamura Total games over 17.5 1.673 -7.1 55.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Shuichi Sekiguchi vs Kousuke Ogura Total games under 17.5 2.447 23.4 50.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Kazuki Nishiwaki vs Courtney John Lock Total games over 17.5 1.498 -18.7 54.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Tung-Lin Wu vs Jie Cui Total games over 17.5 1.51 2.8 68.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Toshihide Matsui vs John-Paul Fruttero Total games over 20.5 1.668 -8.2 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Hiroki Moriya vs Evan Zhu Total games under 20.5 1.754 -4.3 54.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-06 Shintaro Imai vs Nam Hoang Ly Total games over 20.5 1.75 -11.7 50.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Ji Sung Nam vs Jumpei Yamasaki Total games under 20.5 1.845 0.0 54.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Sho Shimabukuro vs Yasutaka Uchiyama Total games over 20.5 1.864 -3.9 51.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-06 Yunseong Chung vs Alafia Ayeni Total games under 20.5 1.826 -1.5 54.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Tatsuma Ito to win match 1.066 -3.9 90.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Saketh-Sai Myneni vs Yasunori Hashikawa Saketh-Sai Myneni to win match 1.039 0.7 97.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Shuichi Sekiguchi vs Ze Zhang Ze Zhang to win match 1.621 -8.7 56.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Shinji Hazawa vs Renta Tokuda Renta Tokuda to win match 1.17 -3.7 82.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina James Duckworth to win match 1.145 5.0 91.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Yusuke Takahashi to win match 1.269 1.1 79.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Toshihide Matsui vs Makoto Ochi Makoto Ochi to win match 1.225 -15.5 69.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Yuichi Sugita to win match 1.125 4.9 93.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Hyeon Chung vs Matthew Christopher Romios Hyeon Chung to win match 1.072 3.6 96.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Tatsuma Ito (-1.5 sets) 1.28 -1.8 76.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Saketh-Sai Myneni vs Yasunori Hashikawa Saketh-Sai Myneni (-1.5 sets) 1.181 5.0 88.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Shinji Hazawa vs Renta Tokuda Renta Tokuda (-1.5 sets) 1.51 -9.4 60.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina James Duckworth (-1.5 sets) 1.435 9.3 76.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Yusuke Takahashi (-1.5 sets) 1.58 -10.5 56.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Yuichi Sugita (-1.5 sets) 1.43 13.0 79.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Hyeon Chung vs Matthew Christopher Romios Hyeon Chung (-1.5 sets) 1.285 10.8 86.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Tatsuma Ito (-5.5 games) 1.571 -10.1 57.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Saketh-Sai Myneni vs Yasunori Hashikawa Saketh-Sai Myneni (-5.5 games) 1.479 11.8 75.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina James Duckworth (-5.5 games) 2.11 8.5 51.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Yuichi Sugita (-5.5 games) 1.893 17.7 62.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Hyeon Chung vs Matthew Christopher Romios Hyeon Chung (-5.5 games) 1.54 13.3 73.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Shinji Hazawa vs Renta Tokuda Renta Tokuda (-4.5 games) 1.695 -7.7 54.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina James Duckworth (-4.5 games) 1.716 12.3 65.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Yusuke Takahashi (-4.5 games) 1.923 0.7 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Yuichi Sugita (-4.5 games) 1.571 21.6 77.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Yusuke Takahashi (-3.5 games) 1.601 2.9 64.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Toshihide Matsui vs Makoto Ochi Makoto Ochi (-3.5 games) 1.53 -20.3 52.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Total games over 16.5 1.452 10.0 75.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Saketh-Sai Myneni vs Yasunori Hashikawa Total games under 16.5 2.253 13.8 50.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Shuichi Sekiguchi vs Ze Zhang Total games under 21.5 1.829 -7.2 50.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina Total games under 21.5 1.599 9.9 68.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Total games under 21.5 1.641 -13.9 52.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Toshihide Matsui vs Makoto Ochi Total games under 21.5 1.61 -15.1 52.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Shuichi Sekiguchi vs Ze Zhang Total games under 22.5 1.619 -7.0 57.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Total games under 18.5 1.793 -5.6 52.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Saketh-Sai Myneni vs Yasunori Hashikawa Total games under 18.5 1.703 30.8 76.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Shinji Hazawa vs Renta Tokuda Total games over 18.5 1.539 -7.1 60.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina Total games over 18.5 1.508 -23.3 50.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Total games under 18.5 2.243 19.4 53.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Hyeon Chung vs Matthew Christopher Romios Total games under 18.5 1.736 5.2 60.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Total games under 19.5 1.51 2.0 67.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Shinji Hazawa vs Renta Tokuda Total games over 19.5 1.826 -6.6 51.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina Total games under 19.5 2.028 15.6 57.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Total games over 19.5 1.686 -7.8 54.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Toshihide Matsui vs Makoto Ochi Total games over 19.5 1.72 0.5 58.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Total games under 19.5 1.842 12.1 60.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Tatsuma Ito vs Kento Takeuchi Total games over 17.5 1.658 -1.2 59.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Saketh-Sai Myneni vs Yasunori Hashikawa Total games under 17.5 1.88 13.2 60.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Hyeon Chung vs Matthew Christopher Romios Total games over 17.5 1.695 -6.9 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Shuichi Sekiguchi vs Ze Zhang Total games over 20.5 1.749 -0.7 56.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Shinji Hazawa vs Renta Tokuda Total games under 20.5 1.777 -6.4 52.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 James Duckworth vs Lucas Catarina Total games under 20.5 1.807 11.7 61.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yusuke Takahashi vs Kazuki Nishiwaki Total games under 20.5 1.869 -3.5 51.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-07 Toshihide Matsui vs Makoto Ochi Total games over 20.5 1.963 2.9 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-07 Yuichi Sugita vs Yuya Ito Total games under 20.5 1.593 4.5 65.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Tatsuma Ito vs Shinji Hazawa Tatsuma Ito to win match 1.12 -2.1 87.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi Hyeon Chung to win match 1.095 2.8 93.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai James Duckworth to win match 1.3 -4.4 73.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Ji Sung Nam vs Hiroki Moriya Hiroki Moriya to win match 2.04 18.9 58.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Saketh-Sai Myneni vs Yunseong Chung Saketh-Sai Myneni to win match 2.32 29.0 55.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Yuichi Sugita to win match 1.255 4.2 83.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Tatsuma Ito vs Shinji Hazawa Tatsuma Ito (-1.5 sets) 1.375 -5.9 68.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi Hyeon Chung (-1.5 sets) 1.27 5.5 83.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai James Duckworth (-1.5 sets) 1.73 -4.9 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Yuichi Sugita (-1.5 sets) 1.57 -8.6 58.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi Hyeon Chung (-5.5 games) 1.49 -1.0 66.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Tatsuma Ito vs Shinji Hazawa Tatsuma Ito (-4.5 games) 1.522 -8.2 60.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Yuichi Sugita (-4.5 games) 1.945 1.1 52.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai James Duckworth (-3.5 games) 1.7 -2.1 57.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Yuichi Sugita (-3.5 games) 1.598 4.2 65.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai Total games under 21.5 1.835 -3.7 52.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Ji Sung Nam vs Hiroki Moriya Total games under 21.5 1.968 5.4 53.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Saketh-Sai Myneni vs Yunseong Chung Total games over 21.5 1.746 -9.1 52.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Total games under 21.5 1.712 -9.0 53.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai Total games under 22.5 1.612 1.2 62.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Ji Sung Nam vs Hiroki Moriya Total games under 22.5 1.75 7.3 61.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Saketh-Sai Myneni vs Yunseong Chung Total games under 22.5 1.761 -5.2 53.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Tatsuma Ito vs Shinji Hazawa Total games over 18.5 1.561 -13.1 55.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi Total games under 18.5 1.767 11.7 63.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Tatsuma Ito vs Shinji Hazawa Total games under 19.5 1.894 2.4 54.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi Total games under 19.5 1.498 0.6 67.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai Total games over 19.5 1.72 7.2 62.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Total games over 19.5 1.641 -2.0 59.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi Total games over 17.5 1.666 0.1 60.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 Tatsuma Ito vs Shinji Hazawa Total games under 20.5 1.629 -6.7 57.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-08 James Duckworth vs Shintaro Imai Total games over 20.5 1.776 -10.1 50.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Ji Sung Nam vs Hiroki Moriya Total games under 20.5 2.29 16.0 50.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-08 Yuichi Sugita vs Tsung-Hua Yang Total games over 20.5 1.837 -6.0 51.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-09 Sho Shimabukuro vs Ji Sung Nam Ji Sung Nam to win match 1.272 -16.2 65.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-09 Tatsuma Ito vs Saketh-Sai Myneni Tatsuma Ito to win match 1.469 -10.3 61.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-09 James Duckworth vs Tung-Lin Wu James Duckworth to win match 1.356 -10.7 65.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-09 Sho Shimabukuro vs Ji Sung Nam Total games under 21.5 1.803 -1.7 54.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-09 Tatsuma Ito vs Saketh-Sai Myneni Total games over 21.5 1.823 -5.1 52.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-09 James Duckworth vs Tung-Lin Wu Total games over 21.5 1.749 -4.7 54.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-09 Sho Shimabukuro vs Ji Sung Nam Total games under 22.5 1.61 -1.7 61.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-09 Tatsuma Ito vs Saketh-Sai Myneni Total games under 22.5 1.705 -10.5 52.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-09 James Duckworth vs Tung-Lin Wu Total games under 22.5 1.752 -10.5 51.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-09 Sho Shimabukuro vs Ji Sung Nam Total games over 20.5 1.724 -9.6 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-09 Tatsuma Ito vs Saketh-Sai Myneni Total games over 20.5 1.61 -7.3 57.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-10 James Duckworth vs Tatsuma Ito James Duckworth to win match 1.704 5.1 61.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Yuichi Sugita to win match 1.256 0.2 79.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Yuichi Sugita (-1.5 sets) 1.625 -4.3 58.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Yuichi Sugita (-4.5 games) 1.887 -4.5 50.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Yuichi Sugita (-3.5 games) 1.599 -0.9 61.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 James Duckworth vs Tatsuma Ito Total games over 21.5 1.677 -7.6 55.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Total games under 21.5 1.748 2.5 58.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 James Duckworth vs Tatsuma Ito Total games under 22.5 1.91 2.3 53.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Total games over 19.5 1.623 -4.6 58.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-10 Yuichi Sugita vs Sho Shimabukuro Total games under 20.5 1.936 0.0 51.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2019-08-11 Yuichi Sugita vs James Duckworth Yuichi Sugita to win match 2.01 7.1 53.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-11 Yuichi Sugita vs James Duckworth Total games over 21.5 1.76 -2.8 55.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2019-08-11 Yuichi Sugita vs James Duckworth Total games under 22.5 1.789 -1.9 54.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Rimpei Kawakami vs Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi to win match 2.77 43.3 51.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Asahi Harazaki vs Tsung-Hao Huang Tsung-Hao Huang to win match 1.397 -9.1 65.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Yuki Mochizuki vs Daisuke Sumizawa Yuki Mochizuki to win match 1.54 20.9 78.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Jason Jung vs Masamichi Imamura Jason Jung to win match 1.159 6.6 91.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Shuichi Sekiguchi vs Chak Lam Coleman Wong Shuichi Sekiguchi to win match 1.85 24.5 67.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Colin Sinclair vs Renta Tokuda Renta Tokuda to win match 2.243 31.3 58.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Koki Matsuda vs Arjun Kadhe Koki Matsuda to win match 1.403 -3.9 68.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 James Kent Trotter vs Toshihide Matsui James Kent Trotter to win match 1.057 -12.3 83.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Marc Polmans vs Takuya Kumasaka Marc Polmans to win match 1.028 -5.5 92.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Yuki Mochizuki vs Daisuke Sumizawa Yuki Mochizuki (-1.5 sets) 2.21 26.5 57.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Jason Jung vs Masamichi Imamura Jason Jung (-1.5 sets) 1.54 18.2 76.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 James Kent Trotter vs Toshihide Matsui James Kent Trotter (-1.5 sets) 1.32 -15.0 64.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Marc Polmans vs Takuya Kumasaka Marc Polmans (-1.5 sets) 1.24 -2.9 78.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Jason Jung vs Masamichi Imamura Jason Jung (-5.5 games) 1.87 9.6 58.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Asahi Harazaki vs Tsung-Hao Huang Tsung-Hao Huang (-3.5 games) 1.75 -11.5 50.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Yuki Mochizuki vs Daisuke Sumizawa Yuki Mochizuki (-3.5 games) 1.95 24.8 64.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Koki Matsuda vs Arjun Kadhe Koki Matsuda (-3.5 games) 1.83 -7.2 50.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Rimpei Kawakami vs Yusuke Takahashi Total games under 21.5 1.833 -4.2 52.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Yuki Mochizuki vs Daisuke Sumizawa Total games under 21.5 1.85 -3.1 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Colin Sinclair vs Renta Tokuda Total games over 21.5 1.74 -12.5 50.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Koki Matsuda vs Arjun Kadhe Total games over 21.5 1.86 -7.0 50.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Shuichi Sekiguchi vs Chak Lam Coleman Wong Total games under 22.5 1.74 -1.9 56.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 James Kent Trotter vs Toshihide Matsui Total games over 18.5 1.727 15.6 67.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Jason Jung vs Masamichi Imamura Total games under 19.5 1.87 14.6 61.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 James Kent Trotter vs Toshihide Matsui Total games over 19.5 1.94 19.1 61.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-20 Marc Polmans vs Takuya Kumasaka Total games over 17.5 1.85 6.8 57.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-20 Asahi Harazaki vs Tsung-Hao Huang Total games over 20.5 1.78 -6.5 52.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Duckhee Lee vs Rimpei Kawakami Rimpei Kawakami to win match 1.817 -1.3 54.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Colin Sinclair vs Koki Matsuda Koki Matsuda to win match 1.73 -6.2 54.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Yuki Mochizuki vs Asahi Harazaki Yuki Mochizuki to win match 1.323 -6.0 71.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Makoto Ochi vs James Kent Trotter James Kent Trotter to win match 1.363 -13.0 63.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Yunseong Chung vs Dane Sweeny Yunseong Chung to win match 1.731 -6.1 54.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Mukund Sasikumar vs Naoki Nakagawa Naoki Nakagawa to win match 1.962 55.5 79.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Yuichi Sugita vs Rio Noguchi Rio Noguchi to win match 1.469 -18.3 55.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Duckhee Lee vs Rimpei Kawakami Total games under 21.5 1.94 1.0 52.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Colin Sinclair vs Koki Matsuda Total games over 21.5 1.8 -5.6 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Yuki Mochizuki vs Asahi Harazaki Total games under 21.5 1.77 1.6 57.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Makoto Ochi vs James Kent Trotter Total games over 21.5 1.83 -6.2 51.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Yunseong Chung vs Dane Sweeny Total games under 21.5 1.983 -0.2 50.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Yuichi Sugita vs Rio Noguchi Total games under 21.5 1.889 -3.1 51.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Duckhee Lee vs Rimpei Kawakami Total games under 22.5 1.84 8.8 59.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Colin Sinclair vs Koki Matsuda Total games under 22.5 1.75 3.1 58.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Yunseong Chung vs Dane Sweeny Total games under 22.5 1.803 2.8 57.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-21 Yuichi Sugita vs Rio Noguchi Total games under 22.5 1.714 -5.0 55.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Yuki Mochizuki vs Asahi Harazaki Total games over 20.5 1.79 -9.2 50.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-21 Yuichi Sugita vs Rio Noguchi Total games over 20.5 1.704 -7.7 54.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi James Duckworth to win match 1.155 -3.8 83.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Kaichi Uchida vs Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran to win match 2.205 13.0 51.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Nam Hoang Ly vs James Kent Trotter Nam Hoang Ly to win match 1.675 12.1 66.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Sho Shimabukuro vs Shuichi Sekiguchi Sho Shimabukuro to win match 1.261 -17.8 65.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Shinji Hazawa vs Hiroki Moriya Hiroki Moriya to win match 1.372 -20.8 57.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Frederico Ferreira Silva vs Yu Hsiou Hsu Frederico Ferreira Silva to win match 1.736 16.7 67.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Shintaro Imai vs Keisuke Saitoh Shintaro Imai to win match 1.313 -24.5 57.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Yosuke Watanuki to win match 1.254 1.8 81.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Nicholas David Ionel vs Nino Serdarusic Nino Serdarusic to win match 1.726 2.8 59.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Beibit Zhukayev vs Yuta Shimizu Yuta Shimizu to win match 1.9 10.1 57.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Colin Sinclair vs Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan to win match 1.467 -1.5 67.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Shintaro Mochizuki vs Yuki Mochizuki Shintaro Mochizuki to win match 1.506 3.2 68.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi James Duckworth (-1.5 sets) 1.51 -5.1 62.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Yosuke Watanuki (-1.5 sets) 1.851 9.2 59.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi James Duckworth (-4.5 games) 1.602 -9.0 56.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Yosuke Watanuki (-4.5 games) 2.11 22.6 58.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi James Duckworth (-3.5 games) 1.769 21.9 68.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Sho Shimabukuro vs Shuichi Sekiguchi Sho Shimabukuro (-3.5 games) 1.8 -9.7 50.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Yosuke Watanuki (-3.5 games) 1.717 13.2 65.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Shintaro Mochizuki vs Yuki Mochizuki Shintaro Mochizuki (-3.5 games) 1.913 2.1 53.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi Total games under 21.5 2.05 34.7 65.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Kaichi Uchida vs Prajnesh Gunneswaran Total games over 21.5 1.719 -9.0 52.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Nam Hoang Ly vs James Kent Trotter Total games over 21.5 1.804 -1.4 54.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Sho Shimabukuro vs Shuichi Sekiguchi Total games under 21.5 1.787 -7.6 51.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Shinji Hazawa vs Hiroki Moriya Total games under 21.5 1.798 -1.8 54.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Frederico Ferreira Silva vs Yu Hsiou Hsu Total games under 21.5 2.07 6.6 51.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Shintaro Imai vs Keisuke Saitoh Total games under 21.5 1.842 -1.0 53.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Total games under 21.5 1.95 8.9 55.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Nicholas David Ionel vs Nino Serdarusic Total games over 21.5 1.719 -5.4 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Beibit Zhukayev vs Yuta Shimizu Total games over 21.5 1.764 -11.1 50.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Colin Sinclair vs Ramkumar Ramanathan Total games under 21.5 1.99 4.3 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Shintaro Mochizuki vs Yuki Mochizuki Total games under 21.5 1.84 -1.0 53.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi Total games under 22.5 1.775 14.4 64.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Kaichi Uchida vs Prajnesh Gunneswaran Total games under 22.5 1.787 -4.5 53.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Nam Hoang Ly vs James Kent Trotter Total games under 22.5 1.751 -11.1 50.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Frederico Ferreira Silva vs Yu Hsiou Hsu Total games under 22.5 1.788 3.5 57.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Shintaro Imai vs Keisuke Saitoh Total games under 22.5 1.657 -0.1 60.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Total games under 22.5 1.787 6.2 59.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Nicholas David Ionel vs Nino Serdarusic Total games under 22.5 1.809 -8.7 50.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Beibit Zhukayev vs Yuta Shimizu Total games under 22.5 1.781 -2.0 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Colin Sinclair vs Ramkumar Ramanathan Total games under 22.5 1.763 -3.8 54.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 Shintaro Mochizuki vs Yuki Mochizuki Total games under 22.5 1.675 2.8 61.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi Total games over 19.5 1.809 -5.0 52.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-22 James Duckworth vs Makoto Ochi Total games under 20.5 1.768 -4.8 53.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Sho Shimabukuro vs Shuichi Sekiguchi Total games over 20.5 1.842 3.9 56.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Shinji Hazawa vs Hiroki Moriya Total games over 20.5 1.8 -3.6 53.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Shintaro Imai vs Keisuke Saitoh Total games over 20.5 1.751 -7.2 53.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Yosuke Watanuki vs Zdenek Kolar Total games over 20.5 1.746 -4.7 54.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-22 Shintaro Mochizuki vs Yuki Mochizuki Total games over 20.5 1.763 -9.6 51.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Kaichi Uchida vs Shinji Hazawa Kaichi Uchida to win match 1.294 -5.6 72.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Frederico Ferreira Silva vs Shintaro Mochizuki Frederico Ferreira Silva to win match 1.798 3.6 57.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Colin Sinclair vs Yuichi Sugita Yuichi Sugita to win match 2.205 28.3 58.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Sho Shimabukuro vs Nam Hoang Ly Sho Shimabukuro to win match 1.655 -7.7 55.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu James Duckworth to win match 1.199 -4.0 80.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Nicholas David Ionel vs Shintaro Imai Nicholas David Ionel to win match 1.648 3.2 62.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Yunseong Chung vs Mukund Sasikumar Yunseong Chung to win match 1.518 18.7 78.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu James Duckworth (-1.5 sets) 1.668 -6.5 56.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu James Duckworth (-4.5 games) 1.816 -8.1 50.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Kaichi Uchida vs Shinji Hazawa Kaichi Uchida (-3.5 games) 1.751 -8.9 52.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu James Duckworth (-3.5 games) 1.52 -4.7 62.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Kaichi Uchida vs Shinji Hazawa Total games under 21.5 1.869 0.5 53.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Frederico Ferreira Silva vs Shintaro Mochizuki Total games under 21.5 1.902 -2.9 51.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Colin Sinclair vs Yuichi Sugita Total games under 21.5 2.035 6.6 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Sho Shimabukuro vs Nam Hoang Ly Total games under 21.5 2.01 1.1 50.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu Total games under 21.5 1.813 -3.9 53.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Nicholas David Ionel vs Shintaro Imai Total games under 21.5 1.937 -1.6 50.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Kaichi Uchida vs Shinji Hazawa Total games under 22.5 1.667 1.0 60.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Frederico Ferreira Silva vs Shintaro Mochizuki Total games under 22.5 1.735 -1.8 56.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Colin Sinclair vs Yuichi Sugita Total games under 22.5 1.768 -2.7 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Sho Shimabukuro vs Nam Hoang Ly Total games under 22.5 1.865 5.2 56.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu Total games under 22.5 1.57 -12.9 55.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Nicholas David Ionel vs Shintaro Imai Total games under 22.5 1.753 1.1 57.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Kaichi Uchida vs Shinji Hazawa Total games over 20.5 1.67 -13.4 51.9 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Frederico Ferreira Silva vs Shintaro Mochizuki Total games over 20.5 1.677 -6.8 55.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Colin Sinclair vs Yuichi Sugita Total games over 20.5 1.57 -12.6 55.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 Sho Shimabukuro vs Nam Hoang Ly Total games over 20.5 1.56 -11.4 56.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-24 James Duckworth vs Filip Cristian Jianu Total games over 20.5 1.775 -2.7 54.8 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-24 Nicholas David Ionel vs Shintaro Imai Total games over 20.5 1.636 -9.0 55.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-25 James Duckworth vs Nicholas David Ionel James Duckworth to win match 1.434 -10.7 62.3 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-25 Kaichi Uchida vs Sho Shimabukuro Kaichi Uchida to win match 2.12 6.5 50.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-25 Frederico Ferreira Silva vs Colin Sinclair Frederico Ferreira Silva to win match 1.408 7.9 76.6 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-25 Frederico Ferreira Silva vs Colin Sinclair Frederico Ferreira Silva (-1.5 sets) 2.13 13.4 53.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-25 Frederico Ferreira Silva vs Colin Sinclair Frederico Ferreira Silva (-3.5 games) 2.085 26.5 60.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-25 James Duckworth vs Nicholas David Ionel Total games over 21.5 1.87 -3.4 51.7 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-25 Kaichi Uchida vs Sho Shimabukuro Total games over 21.5 1.648 -13.7 52.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-25 Frederico Ferreira Silva vs Colin Sinclair Total games under 21.5 2.17 10.6 51.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-25 James Duckworth vs Nicholas David Ionel Total games under 22.5 1.685 -1.6 58.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-25 Kaichi Uchida vs Sho Shimabukuro Total games under 22.5 1.859 6.1 57.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-25 Frederico Ferreira Silva vs Colin Sinclair Total games under 22.5 1.85 9.6 59.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-25 James Duckworth vs Nicholas David Ionel Total games over 20.5 1.675 -2.8 58.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-26 Frederico Ferreira Silva vs Kaichi Uchida Frederico Ferreira Silva to win match 1.737 6.6 61.4 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-26 Yosuke Watanuki vs James Duckworth James Duckworth to win match 2.223 20.5 54.2 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-26 Frederico Ferreira Silva vs Kaichi Uchida Total games over 21.5 1.634 -17.5 50.5 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Lost
2022-11-26 Yosuke Watanuki vs James Duckworth Total games over 21.5 1.634 -10.2 55.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-26 Frederico Ferreira Silva vs Kaichi Uchida Total games under 22.5 1.887 7.6 57.0 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
2022-11-26 Yosuke Watanuki vs James Duckworth Total games under 22.5 1.887 4.1 55.1 Yokkaichi Challenger ATP Challenger Won
Last update: 2021-11-27 10:44:22 CET

Yokkaichi ATP Challenger Predictions - Tennis Betting Tips and Picks for Today Predictions page help: the table above shows today’s and upcoming tennis matches, as well as daily tennis betting tips for them. The most important column is Probability: it shows the probability of the tennis picks: the higher the probability the bigger the chance that the given tennis prediction will be successful. If you need more information understanding the tennis predictions, please go to the home page where you can find more details on betting tips. Also, take a look at the tennis predictions model backtest to see how the model performs with historical data.

Details of the tennis tips for Yokkaichi ATP Challenger:

  • Date: the date the tennis match starts ("In Progress" if already started)
  • Match: the match being played between player1 and player2 at the tournament Yokkaichi ATP Challenger
  • Prediction: the market and the predicted selection for the market.
  • Odds: the pre-match odds for the predicted selection e.g. the predicted match winner for the match winner market or the if there will be more or less total games for total games over/under predictions.
  • Expected Yield: the yield expected when placing a significant number of similar tips (tips with the same expected yield). The higher the expected yield the better the tip is.
  • Probability: the probability of the selection to come true e.g. for the match winner market, the probability is the predicted probability that the selected tennis player will win the match , for the set handicap market, it’s the predicted probability of the selected player winning with the selection handicap.
  • Minimum Value Odds: the lowest odds where the prediction still provides value, in other words, this is the lowest odds where it is still worth betting. Please note that Minimum Value Odds is calculated based on your Minimum Expected Yield settings for the market and level of the given prediction.
  • Available For: how long the tennis tip is available in hours and minutes
  • Event: the tournament the match is played e.g. Australian Open, Wimbledon, U.S. Open or Roland Garros, in this case Yokkaichi ATP Challenger
  • Level: the level or circuit (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ or ITF Women 15k)