W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Prognoser- Speltips och Spelförslag på Tennis för Idag

2022-08-08 Malika Amirgalieva vs Nikol Mishieva Nikol Mishieva to win match 4.875 194.3 60.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-08 Edda Mamedova vs Valeriia Simakova Edda Mamedova to win match 2.475 74.3 70.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Zhibek Kulambayeva vs Daria Zelinskaya Zhibek Kulambayeva to win match 1.174 4.2 88.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Anastasia Kovaleva vs Daria Krasnova Anastasia Kovaleva to win match 1.292 -6.9 72.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Daria Kudashova vs Polina Iatcenko Daria Kudashova to win match 1.456 15.0 79.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Mariia Tkacheva vs Mariya Sinitsyna Mariia Tkacheva to win match 1.026 0.4 97.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Tatiana Barkova vs Sowjanya Bavisetti Tatiana Barkova to win match 1.25 -7.9 73.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Sahaja Yamalapalli vs Kira Pavlova Sahaja Yamalapalli to win match 1.266 -24.7 59.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Darya Shauha vs Aleksandra Pospelova Aleksandra Pospelova to win match 2.288 21.2 53.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-09 Tatiana Prozorova vs Sowjanya Bavisetti Sowjanya Bavisetti to win match 3.52 91.6 54.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-09 Zhibek Kulambayeva vs Daria Zelinskaya Zhibek Kulambayeva (-1.5 sets) 1.55 10.4 71.2 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Anastasia Kovaleva vs Daria Krasnova Anastasia Kovaleva (-1.5 sets) 1.71 -3.7 56.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Daria Kudashova vs Polina Iatcenko Daria Kudashova (-1.5 sets) 2.03 27.2 62.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Tatiana Barkova vs Sowjanya Bavisetti Tatiana Barkova (-1.5 sets) 1.66 -6.5 56.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-09 Daria Kudashova vs Polina Iatcenko Daria Kudashova (-3.5 games) 1.807 26.9 70.2 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Anastasia Kovaleva vs Daria Krasnova Anastasia Kovaleva (-4.5 games) 1.727 -2.7 56.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Daria Kudashova vs Polina Iatcenko Daria Kudashova (-4.5 games) 1.76 8.0 61.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Zhibek Kulambayeva vs Daria Zelinskaya Zhibek Kulambayeva (-5.5 games) 1.823 11.4 61.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Zhibek Kulambayeva vs Daria Zelinskaya Total games under 18.5 1.74 -11.2 51.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Daria Kudashova vs Polina Iatcenko Total games under 20.5 1.803 4.4 57.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Darya Shauha vs Aleksandra Pospelova Total games over 20.5 1.872 -6.4 50.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-09 Zhibek Kulambayeva vs Daria Zelinskaya Total games under 19.5 1.74 1.8 58.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Anastasia Kovaleva vs Daria Krasnova Total games over 19.5 1.832 -6.0 51.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Daria Kudashova vs Polina Iatcenko Total games under 19.5 1.852 -4.1 51.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Tatiana Barkova vs Sowjanya Bavisetti Total games over 19.5 1.882 -4.9 50.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-09 Sahaja Yamalapalli vs Kira Pavlova Total games over 19.5 1.852 -4.3 51.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Maklakova vs Tatyana Nikolenko Ekaterina Maklakova to win match 1.11 -0.7 89.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Yashina vs Zoziya Kardava Ekaterina Yashina to win match 1.14 2.0 89.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Kazionova vs Vladislava Andreevskaya Ekaterina Kazionova to win match 1.06 2.7 96.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Arina Solomatina vs Malika Amirgalieva Arina Solomatina to win match 1.1 -37.6 56.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Anna Kubareva vs Aliona Falei Anna Kubareva to win match 1.4 13.3 80.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Yana Karpovich vs Edda Mamedova Yana Karpovich to win match 1.04 -3.5 92.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Gozal Ainitdinova vs Sapir Cohen Gozal Ainitdinova to win match 1.14 6.8 93.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Maklakova vs Tatyana Nikolenko Ekaterina Maklakova (-1.5 sets) 1.27 -3.0 76.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Yashina vs Zoziya Kardava Ekaterina Yashina (-1.5 sets) 1.43 5.6 73.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Anna Kubareva vs Aliona Falei Anna Kubareva (-1.5 sets) 1.92 15.4 60.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-10 Yana Karpovich vs Edda Mamedova Yana Karpovich (-1.5 sets) 1.152 -2.3 84.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-10 Gozal Ainitdinova vs Sapir Cohen Gozal Ainitdinova (-1.5 sets) 1.36 16.7 85.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Anna Kubareva vs Aliona Falei Anna Kubareva (-4.5 games) 1.94 16.6 60.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Yashina vs Zoziya Kardava Total games under 18.5 1.85 10.8 59.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-10 Gozal Ainitdinova vs Sapir Cohen Total games under 18.5 1.819 19.8 65.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Yana Karpovich vs Edda Mamedova Total games over 16.5 1.7 -12.5 51.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Ekaterina Maklakova vs Tatyana Nikolenko Total games over 17.5 1.819 4.0 57.2 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-10 Ekaterina Yashina vs Zoziya Kardava Total games over 17.5 1.76 -8.3 52.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Arina Solomatina vs Malika Amirgalieva Total games over 17.5 1.72 -1.1 57.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Gozal Ainitdinova vs Sapir Cohen Total games under 17.5 1.862 23.0 66.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-10 Anna Kubareva vs Aliona Falei Total games under 19.5 1.96 6.3 54.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Anna Kubareva vs Yana Karpovich Anna Kubareva to win match 1.211 -2.0 80.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Tatiana Barkova vs Ekaterina Maklakova Tatiana Barkova to win match 1.5 0.2 66.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Ekaterina Yashina vs Anastasia Kovaleva Ekaterina Yashina to win match 1.316 8.8 82.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Darya Shauha vs Mariia Tkacheva Mariia Tkacheva to win match 1.25 11.0 88.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Ashmitha Easwaramurthi vs Sofia Vaynberg Ashmitha Easwaramurthi to win match 1.71 -0.9 58.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Gozal Ainitdinova vs Zhibek Kulambayeva Zhibek Kulambayeva to win match 1.507 -17.0 55.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Daria Kudashova vs Sahaja Yamalapalli Daria Kudashova to win match 1.72 16.5 67.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Ekaterina Kazionova vs Arina Solomatina Ekaterina Kazionova to win match 1.02 -5.6 92.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Tatiana Prozorova vs Ekaterina Maklakova Ekaterina Maklakova to win match 2.24 33.2 59.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Anna Kubareva vs Yana Karpovich Anna Kubareva (-1.5 sets) 1.57 -8.0 58.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Ekaterina Yashina vs Anastasia Kovaleva Ekaterina Yashina (-1.5 sets) 1.79 13.0 63.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Darya Shauha vs Mariia Tkacheva Mariia Tkacheva (-1.5 sets) 1.57 17.2 74.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Ekaterina Yashina vs Anastasia Kovaleva Ekaterina Yashina (-4.5 games) 1.819 15.9 63.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Darya Shauha vs Mariia Tkacheva Mariia Tkacheva (-5.5 games) 1.934 29.0 66.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Anna Kubareva vs Yana Karpovich Total games over 18.5 1.833 -1.0 54.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Darya Shauha vs Mariia Tkacheva Total games under 18.5 1.95 15.9 59.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Tatiana Barkova vs Ekaterina Maklakova Total games under 20.5 1.847 -5.2 51.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Ekaterina Yashina vs Anastasia Kovaleva Total games under 20.5 1.76 18.1 67.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Ashmitha Easwaramurthi vs Sofia Vaynberg Total games under 20.5 1.861 8.4 58.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Gozal Ainitdinova vs Zhibek Kulambayeva Total games under 20.5 1.804 -8.1 51.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Daria Kudashova vs Sahaja Yamalapalli Total games under 20.5 1.847 0.9 54.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Anna Kubareva vs Yana Karpovich Total games under 19.5 1.856 -2.7 52.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-11 Ekaterina Yashina vs Anastasia Kovaleva Total games under 19.5 1.93 9.9 56.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-11 Darya Shauha vs Mariia Tkacheva Total games under 19.5 1.833 18.7 64.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Tatiana Barkova vs Ekaterina Kazionova Tatiana Barkova to win match 1.57 8.8 69.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Daria Kudashova to win match 1.529 5.6 69.1 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Anna Kubareva vs Ekaterina Yashina Anna Kubareva to win match 1.423 -10.9 62.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Daria Kudashova (-1.5 sets) 2.24 20.9 54.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Daria Kudashova (-3.5 games) 1.95 19.4 61.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Total games over 18.5 1.52 -9.9 59.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-12 Anna Kubareva vs Ekaterina Yashina Total games over 18.5 1.53 -1.3 64.5 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Total games under 20.5 1.801 7.0 59.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Anna Kubareva vs Ekaterina Yashina Total games under 20.5 1.72 -12.5 50.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Total games under 19.5 1.99 1.3 50.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Anna Kubareva vs Ekaterina Yashina Total games over 19.5 1.78 0.8 56.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-12 Daria Kudashova vs Darya Shauha Total games under 21.5 1.6 -0.4 62.2 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-12 Anna Kubareva vs Ekaterina Yashina Total games under 21.5 1.59 -9.4 57.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-14 Tatiana Barkova vs Gozal Ainitdinova Tatiana Barkova to win match 1.175 -19.9 68.2 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-14 Anna Kubareva vs Daria Kudashova Daria Kudashova to win match 1.868 1.7 54.4 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-14 Tatiana Prozorova vs Gozal Ainitdinova Gozal Ainitdinova to win match 3.58 113.3 59.6 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-14 Tatiana Barkova vs Gozal Ainitdinova Total games over 18.5 1.78 8.0 60.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-14 Tatiana Barkova vs Gozal Ainitdinova Total games under 20.5 1.57 -16.3 53.3 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-14 Anna Kubareva vs Daria Kudashova Total games over 20.5 1.873 -4.1 51.2 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-14 Tatiana Barkova vs Gozal Ainitdinova Total games over 17.5 1.51 8.6 71.9 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-14 Tatiana Barkova vs Gozal Ainitdinova Total games over 19.5 2.02 3.0 51.0 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
2022-08-14 Anna Kubareva vs Daria Kudashova Total games over 19.5 1.68 -1.4 58.7 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Won
2022-08-14 Anna Kubareva vs Daria Kudashova Total games under 21.5 1.64 -10.1 54.8 W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Lost
Senaste ändring: 2021-12-10 03:35:41 CET

W25 Ust-Kamenogorsk ITF Women 25k+ Prognoser- Speltips och Spelförslag på Tennis för Idag Prognos sidan hjälp: tabellen ovan visar dagens och kommande tennis matcher, samt dagliga speltips på tennis för dem. Den viktigaster kolumnen är Sannolikhet: den visar sannolikheten av speltipsen på tennis: ju högre sannolikheten desto större chans att den angivna tennisprognosen blir rätt. Om du behöver mer information för att förstå tennisprognoserna, gå till hemsidan där du hittar fler detaljer på speltips. Och, ta en titt på tennis prognosmodell utfallstest för att se hur modellen fungerar på historisk data.