Прогнозы для M15 Bhilai ITF Men — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня

2022-11-22 Ranjeet Virali-Murugesan vs Dheeraj Kodancha Ranjeet Virali-Murugesan to win match 1.11 1.1 91.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Suraj R Prabodh vs Ivan Denisov Suraj R Prabodh to win match 4.255 138.3 56.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Ryotaro Matsumura vs Shourya Manik Ryotaro Matsumura to win match 1.033 -0.2 96.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Vladyslav Orlov vs Siddharth Vishwakarma Vladyslav Orlov to win match 1.293 -1.0 76.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Ajay Malik vs Suhith Reddy Lanka Ajay Malik to win match 1.233 -21.1 64.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Raghav Jaisinghani vs Sushant Dabas Raghav Jaisinghani to win match 1.24 0.4 81.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Manish Ganesh vs Yash Chaurasia Manish Ganesh to win match 1.55 13.4 73.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Shivank Bhatnagar vs Maanav Jain Shivank Bhatnagar to win match 1.233 11.6 90.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Vladyslav Orlov vs Siddharth Vishwakarma Vladyslav Orlov (-1.5 sets) 1.776 -1.0 55.8 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-22 Vladyslav Orlov vs Siddharth Vishwakarma Vladyslav Orlov (-3.5 games) 1.546 -5.0 61.5 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-22 Vladyslav Orlov vs Siddharth Vishwakarma Total games over 19.5 1.775 -3.3 54.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-22 Vladyslav Orlov vs Siddharth Vishwakarma Total games under 20.5 1.694 -11.2 52.4 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Kazuki Nishiwaki to win match 1.081 -4.8 88.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ajay Malik vs Boris Butulija Boris Butulija to win match 1.134 -8.5 80.6 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Karan Singh vs Faisal Qamar Faisal Qamar to win match 1.75 3.8 59.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Rishi Reddy vs Manish Ganesh Manish Ganesh to win match 2.031 12.7 55.5 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Ryuki Matsuda to win match 1.44 7.9 74.9 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Bekkhan Atlangeriev vs Bharath Nishok Kumaran Bekkhan Atlangeriev to win match 1.2 -1.2 82.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Sidharth Rawat vs Ivan Denisov Sidharth Rawat to win match 1.134 1.2 89.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dominik Palan vs Aman Dahiya Dominik Palan to win match 1.07 4.0 97.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Rishab Agarwal vs Chirag Duhan Rishab Agarwal to win match 1.25 -11.9 70.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Raghav Jaisinghani vs Abhinansu Borthakur Raghav Jaisinghani to win match 1.206 -12.2 72.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dalwinder Singh vs Ishaque Eqbal Ishaque Eqbal to win match 1.55 7.2 69.2 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Niki Kaliyanda Poonacha to win match 1.07 1.2 94.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Nitin Kumar Sinha vs Suraj R Prabodh Nitin Kumar Sinha to win match 1.086 -31.5 63.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ranjeet Virali-Murugesan vs Sarthak Suden Ranjeet Virali-Murugesan to win match 1.057 -2.2 92.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Kazuki Nishiwaki (-1.5 sets) 1.43 -5.2 66.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ajay Malik vs Boris Butulija Boris Butulija (-1.5 sets) 1.535 -7.0 60.6 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Ryuki Matsuda (-1.5 sets) 1.909 -3.8 50.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Bekkhan Atlangeriev vs Bharath Nishok Kumaran Bekkhan Atlangeriev (-1.5 sets) 1.58 -7.2 58.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Sidharth Rawat vs Ivan Denisov Sidharth Rawat (-1.5 sets) 1.488 4.0 69.9 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dominik Palan vs Aman Dahiya Dominik Palan (-1.5 sets) 1.3 21.0 93.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Raghav Jaisinghani vs Abhinansu Borthakur Raghav Jaisinghani (-1.5 sets) 1.627 -18.1 50.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Niki Kaliyanda Poonacha (-1.5 sets) 1.42 12.5 79.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Sidharth Rawat vs Ivan Denisov Sidharth Rawat (-5.5 games) 1.926 -0.9 51.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Niki Kaliyanda Poonacha (-5.5 games) 1.83 18.2 64.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Kazuki Nishiwaki (-4.5 games) 1.7 -0.3 58.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ajay Malik vs Boris Butulija Boris Butulija (-4.5 games) 1.632 -8.6 56.0 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Ryuki Matsuda (-4.5 games) 1.98 2.1 51.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Niki Kaliyanda Poonacha (-4.5 games) 2.09 57.7 75.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Ryuki Matsuda (-3.5 games) 1.675 -1.8 58.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Total games under 21.5 1.76 17.2 66.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Karan Singh vs Faisal Qamar Total games over 21.5 1.89 -1.0 52.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Rishi Reddy vs Manish Ganesh Total games under 21.5 1.86 -1.0 53.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Total games under 21.5 1.649 -11.7 53.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dalwinder Singh vs Ishaque Eqbal Total games over 21.5 1.93 -3.0 50.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Karan Singh vs Faisal Qamar Total games under 22.5 1.641 -8.5 55.8 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Rishi Reddy vs Manish Ganesh Total games under 22.5 1.666 4.4 62.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dalwinder Singh vs Ishaque Eqbal Total games under 22.5 1.645 -8.8 55.5 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Total games under 22.5 1.69 39.4 82.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Total games over 18.5 1.83 4.5 57.1 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Ajay Malik vs Boris Butulija Total games over 18.5 1.684 -4.5 56.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dominik Palan vs Aman Dahiya Total games under 18.5 1.72 11.1 64.6 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Total games under 18.5 1.93 16.3 60.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Nitin Kumar Sinha vs Suraj R Prabodh Total games over 18.5 1.717 20.6 70.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Total games under 19.5 1.96 7.4 54.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ajay Malik vs Boris Butulija Total games over 19.5 1.769 -10.4 50.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Total games over 19.5 1.704 7.1 62.8 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Bekkhan Atlangeriev vs Bharath Nishok Kumaran Total games over 19.5 1.87 3.2 55.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Sidharth Rawat vs Ivan Denisov Total games under 19.5 1.896 3.0 54.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Rishab Agarwal vs Chirag Duhan Total games over 19.5 1.793 6.1 59.2 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Raghav Jaisinghani vs Abhinansu Borthakur Total games under 19.5 1.894 -1.4 52.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Niki Kaliyanda Poonacha vs Yash Chaurasia Total games under 19.5 1.87 23.8 66.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Nitin Kumar Sinha vs Suraj R Prabodh Total games over 19.5 1.771 7.4 60.6 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Dominik Palan vs Aman Dahiya Total games under 17.5 1.99 22.7 61.6 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Kazuki Nishiwaki vs Shivank Bhatnagar Total games under 20.5 1.92 18.3 61.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Ajay Malik vs Boris Butulija Total games under 20.5 1.737 2.9 59.2 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Karan Singh vs Faisal Qamar Total games over 20.5 1.68 -3.5 57.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Rishi Reddy vs Manish Ganesh Total games over 20.5 1.694 -11.7 52.1 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Ryuki Matsuda vs Abhinav Sanjeev Shanmugam Total games over 20.5 1.934 4.7 54.1 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Rishab Agarwal vs Chirag Duhan Total games over 20.5 2.05 14.3 55.7 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-23 Raghav Jaisinghani vs Abhinansu Borthakur Total games under 20.5 1.81 5.1 58.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Dalwinder Singh vs Ishaque Eqbal Total games over 20.5 1.728 -6.3 54.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-23 Nitin Kumar Sinha vs Suraj R Prabodh Total games over 20.5 2.03 10.6 54.5 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Niki Kaliyanda Poonacha vs Rishab Agarwal Niki Kaliyanda Poonacha to win match 1.53 -3.3 63.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ryotaro Matsumura vs Nitin Kumar Sinha Ryotaro Matsumura to win match 2.383 36.0 57.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Dalwinder Singh vs Raghav Jaisinghani Dalwinder Singh to win match 1.299 -11.9 67.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Rishi Reddy vs Bekkhan Atlangeriev Bekkhan Atlangeriev to win match 1.119 -9.1 81.2 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Karan Singh vs Dominik Palan Dominik Palan to win match 1.079 -5.8 87.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Ryuki Matsuda vs Sidharth Rawat Sidharth Rawat to win match 1.557 -15.5 54.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Vladyslav Orlov vs Kazuki Nishiwaki Vladyslav Orlov to win match 1.253 -0.6 79.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ranjeet Virali-Murugesan vs Ajay Malik Ranjeet Virali-Murugesan to win match 1.172 -9.7 77.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Rishi Reddy vs Bekkhan Atlangeriev Bekkhan Atlangeriev (-1.5 sets) 1.45 -17.7 56.8 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Karan Singh vs Dominik Palan Dominik Palan (-1.5 sets) 1.261 -16.9 65.9 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Vladyslav Orlov vs Kazuki Nishiwaki Vladyslav Orlov (-1.5 sets) 1.79 5.3 58.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ranjeet Virali-Murugesan vs Ajay Malik Ranjeet Virali-Murugesan (-1.5 sets) 1.584 -17.0 52.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Vladyslav Orlov vs Kazuki Nishiwaki Vladyslav Orlov (-4.5 games) 1.78 -1.2 55.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ranjeet Virali-Murugesan vs Ajay Malik Ranjeet Virali-Murugesan (-4.5 games) 1.662 -15.5 50.9 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Niki Kaliyanda Poonacha vs Rishab Agarwal Total games under 21.5 1.842 -4.4 51.9 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ryotaro Matsumura vs Nitin Kumar Sinha Total games over 21.5 1.861 -6.0 50.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Niki Kaliyanda Poonacha vs Rishab Agarwal Total games under 22.5 1.653 -5.7 57.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ryotaro Matsumura vs Nitin Kumar Sinha Total games under 22.5 1.662 -8.1 55.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Ryuki Matsuda vs Sidharth Rawat Total games under 22.5 1.649 -5.6 57.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Rishi Reddy vs Bekkhan Atlangeriev Total games over 18.5 1.81 19.0 65.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Rishi Reddy vs Bekkhan Atlangeriev Total games over 19.5 1.867 6.9 57.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Vladyslav Orlov vs Kazuki Nishiwaki Total games under 19.5 1.95 -1.6 50.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ranjeet Virali-Murugesan vs Ajay Malik Total games over 19.5 1.885 8.2 57.4 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Niki Kaliyanda Poonacha vs Rishab Agarwal Total games over 20.5 1.757 -4.8 54.2 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-24 Ryotaro Matsumura vs Nitin Kumar Sinha Total games over 20.5 1.709 -4.8 55.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Dalwinder Singh vs Raghav Jaisinghani Total games over 20.5 1.842 -6.9 50.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ryuki Matsuda vs Sidharth Rawat Total games over 20.5 1.729 -2.8 56.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Vladyslav Orlov vs Kazuki Nishiwaki Total games under 20.5 1.8 6.0 58.9 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-24 Ranjeet Virali-Murugesan vs Ajay Malik Total games under 20.5 1.74 -12.8 50.1 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Ryotaro Matsumura to win match 1.483 16.3 78.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Niki Kaliyanda Poonacha vs Ryuki Matsuda Ryuki Matsuda to win match 1.855 -6.7 50.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-25 Vladyslav Orlov vs Ranjeet Virali-Murugesan Vladyslav Orlov to win match 1.049 -6.5 89.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Karan Singh vs Dalwinder Singh Karan Singh to win match 1.35 -15.8 62.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Ryotaro Matsumura (-1.5 sets) 2.11 16.0 55.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Vladyslav Orlov vs Ranjeet Virali-Murugesan Vladyslav Orlov (-1.5 sets) 1.28 -6.8 72.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Vladyslav Orlov vs Ranjeet Virali-Murugesan Vladyslav Orlov (-5.5 games) 1.44 -17.0 57.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Ryotaro Matsumura (-4.5 games) 2.22 14.3 51.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Ryotaro Matsumura (-3.5 games) 1.859 9.3 58.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Total games under 21.5 1.811 -1.8 54.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Niki Kaliyanda Poonacha vs Ryuki Matsuda Total games under 21.5 1.888 -5.3 50.2 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Total games under 22.5 1.6 -4.4 59.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Niki Kaliyanda Poonacha vs Ryuki Matsuda Total games under 22.5 1.67 -3.6 57.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Vladyslav Orlov vs Ranjeet Virali-Murugesan Total games under 19.5 1.52 -11.4 58.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Vladyslav Orlov vs Ranjeet Virali-Murugesan Total games over 17.5 1.7 0.5 59.1 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-25 Ryotaro Matsumura vs Rishi Reddy Total games over 20.5 1.741 -10.6 51.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-25 Niki Kaliyanda Poonacha vs Ryuki Matsuda Total games over 20.5 1.67 -5.5 56.6 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-25 Karan Singh vs Dalwinder Singh Total games over 20.5 1.85 6.4 57.5 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-26 Vladyslav Orlov vs Ryotaro Matsumura Vladyslav Orlov to win match 1.072 -11.5 82.6 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-26 Niki Kaliyanda Poonacha vs Karan Singh Niki Kaliyanda Poonacha to win match 1.345 -9.9 67.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-26 Vladyslav Orlov vs Ryotaro Matsumura Vladyslav Orlov (-1.5 sets) 1.349 -17.2 61.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-26 Vladyslav Orlov vs Ryotaro Matsumura Vladyslav Orlov (-5.5 games) 1.52 -23.3 50.5 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-26 Niki Kaliyanda Poonacha vs Karan Singh Total games under 21.5 1.718 -10.9 51.8 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-26 Vladyslav Orlov vs Ryotaro Matsumura Total games over 18.5 1.962 9.6 55.9 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-26 Vladyslav Orlov vs Ryotaro Matsumura Total games under 19.5 1.57 -19.9 51.0 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-26 Niki Kaliyanda Poonacha vs Karan Singh Total games over 19.5 1.64 -0.3 60.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-26 Vladyslav Orlov vs Ryotaro Matsumura Total games over 17.5 1.64 5.0 64.1 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-26 Niki Kaliyanda Poonacha vs Karan Singh Total games over 20.5 1.835 -2.1 53.3 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Vladyslav Orlov to win match 1.234 -6.9 75.4 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Vladyslav Orlov (-1.5 sets) 1.633 -13.9 52.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Vladyslav Orlov (-3.5 games) 1.49 -12.4 58.8 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Total games under 21.5 1.63 -5.9 57.7 M15 Bhilai ITF Men Won
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Total games over 18.5 1.56 -4.3 61.4 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Total games over 19.5 1.826 -4.6 52.3 M15 Bhilai ITF Men Lost
2022-11-27 Vladyslav Orlov vs Niki Kaliyanda Poonacha Total games under 20.5 1.72 -9.1 52.9 M15 Bhilai ITF Men Won
Последнее обновление: 2021-12-01 01:43:34 CET

Справка по странице прогнозов для Прогнозы для M15 Bhilai ITF Men — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них. Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным. Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам. Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.