W25 Mogyorod ITF Women 25k+ typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj

2022-08-15 Oleksandra Oliynykova vs Karin Maria Handiakova Oleksandra Oliynykova to win match 1.027 1.2 98.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-15 Rina Saigo vs Rebeka Antal Rina Saigo to win match 1.01 -5.4 93.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-15 Anna Semenova vs Ana Mukic Anna Semenova to win match 1.043 -17.5 79.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-15 Fernanda Labrana vs Kerstin Peckl Fernanda Labrana to win match 1.036 0.1 96.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-15 Ingrid Vojcinakova vs Ema Bolebruchova Ingrid Vojcinakova to win match 1.132 -0.8 87.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-15 Yukina Saigo vs Lidia Encheva Yukina Saigo to win match 1.038 -27.2 70.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Sapfo Sakellaridi vs Ingrid Vojcinakova Sapfo Sakellaridi to win match 1.035 -6.4 90.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Fernanda Labrana vs Eszter Kis Czako Fernanda Labrana to win match 1.031 -4.3 92.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Rina Saigo vs Nika Radisic Nika Radisic to win match 1.72 -10.2 52.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-16 Amarissa Kiara Toth vs Kitti Molnar Amarissa Kiara Toth to win match 1.031 -8.6 88.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Adrienn Nagy Adrienn Nagy to win match 1.44 -15.2 58.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-16 Rebecca Sramkova vs Veronika Erjavec Rebecca Sramkova to win match 1.23 -28.9 57.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Oleksandra Oliynykova vs Anna Semenova Oleksandra Oliynykova to win match 1.026 -5.1 92.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Ana Sofia Sanchez vs Eszter Meri Eszter Meri to win match 2.05 7.3 52.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-16 Sapfo Sakellaridi vs Ingrid Vojcinakova Sapfo Sakellaridi (-1.5 sets) 1.174 -10.0 76.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Rina Saigo vs Nika Radisic Total games under 20.5 1.8 -9.3 50.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Ana Sofia Sanchez vs Eszter Meri Total games under 20.5 1.84 -1.1 53.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Sapfo Sakellaridi vs Ingrid Vojcinakova Total games under 17.5 1.7 -5.8 55.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Adrienn Nagy Total games over 19.5 1.76 -5.4 53.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-16 Rebecca Sramkova vs Veronika Erjavec Total games over 19.5 1.94 0.9 52.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Carole Monnet vs Rebeka Stolmar Carole Monnet to win match 1.16 3.2 89.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Miriam Bianca Bulgaru vs Ylona-Georgiana Ghioroaie Ylona-Georgiana Ghioroaie to win match 1.49 -0.3 66.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Fanny Stollar vs Ashley Lahey Fanny Stollar to win match 1.23 -14.7 69.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Julia Riera vs Yukina Saigo Julia Riera to win match 1.08 0.8 93.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Brenda Fruhvirtova vs Victoria Muntean Brenda Fruhvirtova to win match 1.06 -1.1 93.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Ilay Yoruk vs Anna Siskova Anna Siskova to win match 1.53 26.3 82.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Natalia Szabanin vs Marine Partaud Natalia Szabanin to win match 1.16 -16.0 72.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Carole Monnet vs Rebeka Stolmar Carole Monnet (-1.5 sets) 1.47 8.8 74.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Julia Riera vs Yukina Saigo Julia Riera (-1.5 sets) 1.27 6.2 83.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Brenda Fruhvirtova vs Victoria Muntean Brenda Fruhvirtova (-1.5 sets) 1.198 0.8 84.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Ilay Yoruk vs Anna Siskova Anna Siskova (-1.5 sets) 2.12 51.1 71.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Natalia Szabanin vs Marine Partaud Natalia Szabanin (-1.5 sets) 1.47 -16.8 56.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Miriam Bianca Bulgaru vs Ylona-Georgiana Ghioroaie Ylona-Georgiana Ghioroaie (-3.5 games) 1.81 -0.2 55.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Ilay Yoruk vs Anna Siskova Anna Siskova (-3.5 games) 1.86 44.2 77.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Ilay Yoruk vs Anna Siskova Anna Siskova (-4.5 games) 1.93 32.7 68.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Carole Monnet vs Rebeka Stolmar Carole Monnet (-5.5 games) 1.72 18.5 68.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Carole Monnet vs Rebeka Stolmar Total games under 18.5 1.9 6.1 55.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Natalia Szabanin vs Marine Partaud Total games over 18.5 1.8 4.9 58.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Miriam Bianca Bulgaru vs Ylona-Georgiana Ghioroaie Total games under 20.5 1.75 -11.5 50.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Ilay Yoruk vs Anna Siskova Total games under 20.5 1.76 -8.1 52.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Carole Monnet vs Rebeka Stolmar Total games over 17.5 1.77 -5.8 53.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Julia Riera vs Yukina Saigo Total games under 17.5 1.9 19.8 63.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-17 Brenda Fruhvirtova vs Victoria Muntean Total games under 17.5 1.75 4.1 59.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Miriam Bianca Bulgaru vs Ylona-Georgiana Ghioroaie Total games over 19.5 1.75 -7.2 53.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Fanny Stollar vs Ashley Lahey Total games over 19.5 1.94 9.1 56.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-17 Ilay Yoruk vs Anna Siskova Total games over 19.5 1.839 -4.4 52.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Julia Riera vs Ilay Yoruk Julia Riera to win match 1.33 9.9 82.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Ana Sofia Sanchez vs Amarissa Kiara Toth Amarissa Kiara Toth to win match 2.0 11.5 55.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Miriam Bianca Bulgaru vs Oleksandra Oliynykova Miriam Bianca Bulgaru to win match 1.2 -14.2 71.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Sapfo Sakellaridi Sapfo Sakellaridi to win match 1.25 -1.9 78.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Giulia Gatto-Monticone vs Fernanda Labrana Giulia Gatto-Monticone to win match 1.44 2.8 71.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Brenda Fruhvirtova vs Rina Saigo Brenda Fruhvirtova to win match 1.08 -1.4 91.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Natalia Szabanin vs Carole Monnet Natalia Szabanin to win match 1.598 -7.4 57.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Julia Riera vs Ilay Yoruk Julia Riera (-1.5 sets) 1.81 28.0 70.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Miriam Bianca Bulgaru vs Oleksandra Oliynykova Miriam Bianca Bulgaru (-1.5 sets) 1.54 -21.2 51.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Sapfo Sakellaridi Sapfo Sakellaridi (-1.5 sets) 1.56 -2.0 62.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Brenda Fruhvirtova vs Rina Saigo Brenda Fruhvirtova (-1.5 sets) 1.27 4.0 81.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Giulia Gatto-Monticone vs Fernanda Labrana Giulia Gatto-Monticone (-3.5 games) 1.76 -2.7 55.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Julia Riera vs Ilay Yoruk Julia Riera (-4.5 games) 1.78 19.1 66.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Julia Riera vs Ilay Yoruk Julia Riera (-5.5 games) 1.95 3.2 52.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Sapfo Sakellaridi Sapfo Sakellaridi (-5.5 games) 1.884 -4.7 50.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Miriam Bianca Bulgaru vs Oleksandra Oliynykova Total games over 18.5 1.877 10.4 58.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Sapfo Sakellaridi Total games over 18.5 1.892 -4.3 50.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Brenda Fruhvirtova vs Rina Saigo Total games under 18.5 1.71 8.4 63.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Julia Riera vs Ilay Yoruk Total games under 20.5 1.75 -1.7 56.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Ana Sofia Sanchez vs Amarissa Kiara Toth Total games under 20.5 1.884 -0.3 52.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Giulia Gatto-Monticone vs Fernanda Labrana Total games under 20.5 1.85 6.9 57.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Natalia Szabanin vs Carole Monnet Total games under 20.5 1.874 4.7 55.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Brenda Fruhvirtova vs Rina Saigo Total games under 17.5 1.94 -0.6 51.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-18 Julia Riera vs Ilay Yoruk Total games over 19.5 1.806 -6.7 51.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Miriam Bianca Bulgaru vs Oleksandra Oliynykova Total games over 19.5 1.94 -1.9 50.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Sapfo Sakellaridi Total games under 19.5 1.869 -1.1 52.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-18 Giulia Gatto-Monticone vs Fernanda Labrana Total games under 19.5 1.884 -2.3 51.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Brenda Fruhvirtova to win match 1.131 -6.2 83.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone to win match 1.5 -17.9 54.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Miriam Bianca Bulgaru vs Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova to win match 1.396 -3.8 68.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Natalia Szabanin to win match 1.275 4.9 82.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Brenda Fruhvirtova (-1.5 sets) 1.41 -9.1 64.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Natalia Szabanin (-1.5 sets) 1.75 17.4 67.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Miriam Bianca Bulgaru vs Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova (-3.5 games) 1.71 -2.5 57.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Natalia Szabanin (-3.5 games) 1.49 11.6 74.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Brenda Fruhvirtova (-4.5 games) 1.44 -4.1 66.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Natalia Szabanin (-4.5 games) 1.74 16.0 66.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Brenda Fruhvirtova (-5.5 games) 1.58 -14.0 54.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Natalia Szabanin (-5.5 games) 2.06 18.3 57.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Total games over 18.5 1.89 -3.8 50.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Miriam Bianca Bulgaru vs Rebecca Sramkova Total games over 18.5 1.55 -3.9 62.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Total games over 18.5 1.56 -20.1 51.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Giulia Gatto-Monticone Total games under 20.5 1.89 6.2 56.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Miriam Bianca Bulgaru vs Rebecca Sramkova Total games under 20.5 1.838 0.3 54.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Total games under 20.5 1.71 0.6 58.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Total games over 17.5 1.58 -16.8 52.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Brenda Fruhvirtova vs Julia Riera Total games under 19.5 1.62 -10.2 55.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-19 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Giulia Gatto-Monticone Total games under 19.5 2.02 1.8 50.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Miriam Bianca Bulgaru vs Rebecca Sramkova Total games over 19.5 1.666 -14.2 51.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Natalia Szabanin vs Ana Sofia Sanchez Total games under 19.5 1.895 5.7 55.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Giulia Gatto-Monticone Total games under 21.5 1.7 3.7 61.0 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-19 Miriam Bianca Bulgaru vs Rebecca Sramkova Total games under 21.5 1.66 -9.5 54.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Brenda Fruhvirtova to win match 1.111 -7.3 83.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Natalia Szabanin to win match 1.164 -4.1 82.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Brenda Fruhvirtova (-1.5 sets) 1.4 -11.7 63.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Natalia Szabanin (-1.5 sets) 1.5 -3.0 64.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Brenda Fruhvirtova (-4.5 games) 1.41 -6.4 66.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Natalia Szabanin (-4.5 games) 1.46 -5.6 64.7 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Brenda Fruhvirtova (-5.5 games) 1.57 -11.5 56.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Natalia Szabanin (-5.5 games) 1.75 -8.9 52.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Total games over 18.5 1.9 1.7 53.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Total games over 18.5 1.76 -10.6 50.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Total games under 20.5 1.59 -2.8 61.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Total games over 17.5 1.6 5.7 66.1 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Total games over 17.5 1.5 -13.2 57.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Brenda Fruhvirtova vs Miriam Bianca Bulgaru Total games under 19.5 1.615 -11.5 54.8 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-20 Luisa Meyer Auf Der Heide vs Natalia Szabanin Total games under 19.5 1.727 1.0 58.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Brenda Fruhvirtova to win match 1.049 -6.4 89.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Brenda Fruhvirtova (-1.5 sets) 1.29 -4.6 73.9 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Brenda Fruhvirtova (-5.5 games) 1.43 -12.2 61.4 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Total games under 18.5 1.68 -5.4 56.3 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Total games over 16.5 1.46 -3.4 66.2 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Lost
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Total games under 17.5 2.01 3.7 51.6 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
2022-08-21 Brenda Fruhvirtova vs Luisa Meyer Auf Der Heide Total games under 19.5 1.53 -1.3 64.5 W25 Mogyorod ITF Women 25k+ Won
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-08 13:05:04 CET

W25 Mogyorod ITF Women 25k+ typy - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj Pomoc dotycząca prognoz: tabela powyżej ukazuje dzisiejsze i nadchodzące mecze tenisowe, jak również codzienne typy tenisowe ich dotyczące. Najważniejszą kolumną jest prawdopodobieństwo: ukazuje ono prawdopodobieństwo typów tenisowych: im wyższy wskaźnik prawdopodobieństwa, tym większa szansa, że dana prognoza okaże się skuteczna. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby zrozumieć prognozy tenisowe - przejdź do strony głównej, gdzie znajdziesz więcej szczegółów dotyczących typów bukmacherskich. Zobacz również backtest modelu prognoz , aby sprawdzić jak model radzi sobie z danymi historycznymi.