M15 Sharm El Sheikh ITF Men Prognozy tenisowe - Tenisowe typy i porady bukmacherskie na dzisiaj

2019-01-21 Niklas Johansson vs Courtney John Lock Courtney John Lock to win match 1.9 5.7 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-21 Michiel De Krom vs Vladyslav Gorodynskyi Michiel De Krom to win match 1.07 -1.3 92.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-21 Adrian Andrzejczuk vs Sultan Narbekov Adrian Andrzejczuk to win match 1.15 -1.3 85.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-21 Oleg Khotkov vs Valeriy Martishev Oleg Khotkov to win match 1.14 5.5 92.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-21 Neil Oberleitner vs Bart Van Den Berg Bart Van Den Berg to win match 1.65 8.0 65.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-21 Tomas Liska vs Alen Rogic Hadzalic Alen Rogic Hadzalic to win match 2.05 15.1 56.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-21 Kacper Zuk vs Jannis Kahlke Jannis Kahlke to win match 2.0 10.9 55.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-21 Alessandro Ingarao vs Kevin Portmann Alessandro Ingarao to win match 1.01 -7.0 92.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-21 Anze Arh vs Bjorn Nareyka Anze Arh to win match 1.22 6.5 87.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-21 Michiel De Krom vs Niklas Johansson Michiel De Krom to win match 1.22 -0.6 81.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-22 Oleksii Krutykh vs Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu to win match 1.287 3.0 80.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-22 Vladyslav Orlov vs Anatoliy Petrenko Vladyslav Orlov to win match 1.303 6.0 81.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-22 Vaclav Safranek vs Daniel Batista Vaclav Safranek to win match 1.06 -5.8 88.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-22 Oleksii Krutykh vs Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu (-1.5 sets) 1.76 10.0 62.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-22 Oleksii Krutykh vs Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu (-4.5 games) 1.95 17.1 60.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-22 Vaclav Safranek vs Daniel Batista Total games under 18.5 1.75 -8.4 52.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-22 Oleksii Krutykh vs Yu Hsiou Hsu Total games under 20.5 1.8 0.9 56.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-22 Vladyslav Orlov vs Anatoliy Petrenko Total games under 20.5 1.75 -2.1 55.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Lukas Klein vs Michiel De Krom Lukas Klein to win match 1.365 6.7 78.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Arthur Rinderknech vs Denys Gevel Arthur Rinderknech to win match 1.017 -2.7 95.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Peter Kobelt vs Igor Sao Thiago Peter Kobelt to win match 1.08 1.5 94.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Adrian Andrzejczuk vs Olexiy Kolisnyk Adrian Andrzejczuk to win match 1.932 14.4 59.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Benjamin Lock vs Aleksei Khomich Benjamin Lock to win match 1.07 -1.5 92.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Kacper Zuk vs Tomas Liska Kacper Zuk to win match 1.417 6.0 74.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Karim-Mohamed Maamoun vs Petr Hajek Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.21 6.0 87.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Toby Martin vs Shintaro Imai Shintaro Imai to win match 1.448 13.0 78.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Daniel Michalski Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.217 -1.6 80.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 David Poljak vs Jose Fco. Vidal Azorin David Poljak to win match 1.42 16.0 81.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Enrico Dalla Valle vs Filip Bergevi Filip Bergevi to win match 1.885 3.9 55.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Chun Hsin Tseng vs Anze Arh Chun Hsin Tseng to win match 1.02 -5.2 92.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Lukas Klein vs Michiel De Krom Lukas Klein (-1.5 sets) 1.85 -3.8 52.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Kacper Zuk vs Tomas Liska Kacper Zuk (-1.5 sets) 2.01 6.5 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Toby Martin vs Shintaro Imai Shintaro Imai (-1.5 sets) 2.01 13.6 56.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Daniel Michalski Pablo Vivero Gonzalez (-1.5 sets) 1.63 -4.1 58.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 David Poljak vs Jose Fco. Vidal Azorin David Poljak (-1.5 sets) 2.01 17.3 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Daniel Michalski Pablo Vivero Gonzalez (-4.5 games) 1.83 5.7 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Kacper Zuk vs Tomas Liska Kacper Zuk (-3.5 games) 1.88 7.0 56.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Toby Martin vs Shintaro Imai Shintaro Imai (-3.5 games) 1.88 19.1 63.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 David Poljak vs Jose Fco. Vidal Azorin David Poljak (-3.5 games) 1.88 22.5 65.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Lukas Klein vs Michiel De Krom Total games under 21.5 1.845 -0.7 53.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Adrian Andrzejczuk vs Olexiy Kolisnyk Total games under 21.5 1.75 -11.9 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Kacper Zuk vs Tomas Liska Total games under 21.5 1.85 2.8 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Toby Martin vs Shintaro Imai Total games under 21.5 1.85 5.5 57.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 David Poljak vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 21.5 1.85 1.3 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Enrico Dalla Valle vs Filip Bergevi Total games over 21.5 1.95 7.0 54.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Peter Kobelt vs Igor Sao Thiago Total games under 18.5 1.8 0.5 55.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Benjamin Lock vs Aleksei Khomich Total games under 18.5 1.83 -5.9 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Karim-Mohamed Maamoun vs Petr Hajek Total games under 19.5 1.9 1.4 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Daniel Michalski Total games over 19.5 1.8 -4.9 52.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Arthur Rinderknech vs Denys Gevel Total games over 17.5 1.83 -4.1 52.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Benjamin Lock vs Aleksei Khomich Total games over 17.5 1.7 -6.1 55.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-23 Chun Hsin Tseng vs Anze Arh Total games over 17.5 2.05 18.5 57.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Lukas Klein vs Michiel De Krom Total games under 20.5 1.8 -5.6 52.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Kacper Zuk vs Tomas Liska Total games over 20.5 1.83 -7.1 50.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Toby Martin vs Shintaro Imai Total games under 20.5 1.9 -3.1 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Daniel Michalski Total games under 20.5 1.85 4.3 56.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-23 David Poljak vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 20.5 1.83 -2.2 53.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Pablo Vivero Gonzalez vs Toby Martin Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.563 6.7 68.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Arthur Rinderknech vs Oleksii Krutykh Arthur Rinderknech to win match 1.203 6.0 88.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Karim-Mohamed Maamoun vs Peter Kobelt Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.448 6.1 73.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 David Poljak vs Benjamin Lock David Poljak to win match 2.005 9.9 54.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Chun Hsin Tseng vs Mats Rosenkranz Chun Hsin Tseng to win match 1.227 5.3 85.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Enrico Dalla Valle vs Vladyslav Orlov Enrico Dalla Valle to win match 1.125 -4.4 84.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Lukas Klein to win match 1.127 -12.6 77.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Arthur Rinderknech vs Oleksii Krutykh Arthur Rinderknech (-1.5 sets) 1.57 9.1 69.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Chun Hsin Tseng vs Mats Rosenkranz Chun Hsin Tseng (-1.5 sets) 1.61 1.2 62.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Lukas Klein (-1.5 sets) 1.41 -21.4 55.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Arthur Rinderknech vs Oleksii Krutykh Arthur Rinderknech (-4.5 games) 1.77 5.8 59.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Chun Hsin Tseng vs Mats Rosenkranz Chun Hsin Tseng (-4.5 games) 1.81 9.9 60.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Pablo Vivero Gonzalez vs Toby Martin Total games under 21.5 1.85 1.8 55.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 David Poljak vs Benjamin Lock Total games under 21.5 2.1 15.4 54.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 David Poljak vs Benjamin Lock Total games under 22.5 1.815 7.9 59.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Enrico Dalla Valle vs Vladyslav Orlov Total games over 18.5 1.85 7.0 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Total games over 18.5 1.65 9.7 66.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Arthur Rinderknech vs Oleksii Krutykh Total games over 19.5 1.65 -4.7 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Chun Hsin Tseng vs Mats Rosenkranz Total games under 19.5 1.95 5.5 54.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Enrico Dalla Valle vs Vladyslav Orlov Total games under 19.5 1.738 -12.0 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-24 Pablo Vivero Gonzalez vs Toby Martin Total games over 20.5 1.8 -7.6 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Arthur Rinderknech vs Oleksii Krutykh Total games under 20.5 1.815 3.4 56.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Karim-Mohamed Maamoun vs Peter Kobelt Total games over 20.5 1.8 -3.9 53.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-24 Chun Hsin Tseng vs Mats Rosenkranz Total games under 20.5 1.845 2.0 55.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-25 Chun Hsin Tseng vs Enrico Dalla Valle Chun Hsin Tseng to win match 1.513 1.3 67.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-25 Lukas Klein vs Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech to win match 1.707 8.4 63.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-25 Karim-Mohamed Maamoun vs David Poljak Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.313 -1.7 74.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-25 Pablo Vivero Gonzalez vs Kacper Zuk Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.157 -15.3 73.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-25 Pablo Vivero Gonzalez vs Kacper Zuk Pablo Vivero Gonzalez (-1.5 sets) 1.46 -23.1 52.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-25 Chun Hsin Tseng vs Enrico Dalla Valle Total games over 21.5 1.84 -1.4 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-25 Lukas Klein vs Arthur Rinderknech Total games over 21.5 1.8 1.2 56.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-25 Pablo Vivero Gonzalez vs Kacper Zuk Total games over 19.5 1.925 4.6 54.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-25 Karim-Mohamed Maamoun vs David Poljak Total games over 20.5 1.8 -6.1 52.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-26 Karim-Mohamed Maamoun vs Lukas Klein Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.447 1.3 70.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-26 Pablo Vivero Gonzalez vs Chun Hsin Tseng Chun Hsin Tseng to win match 1.54 -0.6 64.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-26 Karim-Mohamed Maamoun vs Lukas Klein Total games under 21.5 1.83 -4.1 52.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-26 Pablo Vivero Gonzalez vs Chun Hsin Tseng Total games under 21.5 1.905 0.7 52.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.448 1.2 69.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Oleksii Krutykh vs Alessandro Ingarao Oleksii Krutykh to win match 1.4 -0.9 70.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Christian Langmo vs Neil Oberleitner Christian Langmo to win match 1.44 8.1 75.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Jose Fco. Vidal Azorin vs Bart Van Den Berg Jose Fco. Vidal Azorin to win match 1.44 -0.1 69.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Federico Iannaccone vs Daniel Batista Federico Iannaccone to win match 1.5 -16.0 56.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Mats Rosenkranz vs Gnana Bhaskar Paramatmuni Venkata Mats Rosenkranz to win match 1.01 -3.0 96.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Michiel De Krom vs Niklas Johansson Michiel De Krom to win match 1.22 0.8 82.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Connor Farren vs Oleg Khotkov Connor Farren to win match 1.5 16.3 77.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Olexiy Kolisnyk vs Bjorn Nareyka Olexiy Kolisnyk to win match 1.13 7.2 94.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Igor Sao Thiago vs Roman Boychuk Roman Boychuk to win match 2.2 25.4 57.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-28 Alen Rogic Hadzalic vs Vladyslav Orlov Vladyslav Orlov to win match 1.4 -6.5 66.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Karim-Mohamed Maamoun (-3.5 games) 1.91 3.0 53.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Total games under 21.5 1.83 1.0 55.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Total games under 22.5 1.616 -1.4 61.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 18.5 1.33 -7.7 69.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 19.5 1.5 -14.3 57.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 17.5 1.2 -7.8 76.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-28 Karim-Mohamed Maamoun vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 20.5 1.725 -12.2 50.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Laurent Lokoli vs Olexiy Kolisnyk Laurent Lokoli to win match 1.21 0.6 83.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Adrian Andrzejczuk vs Rishab Agarwal Adrian Andrzejczuk to win match 1.865 19.1 63.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Daniel Michalski vs Ivan Zaytsev Daniel Michalski to win match 1.03 -5.9 91.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Arthur Rinderknech vs David Poljak Arthur Rinderknech to win match 1.597 0.9 63.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Arthur Rinderknech vs David Poljak Total games over 21.5 1.75 -7.3 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Laurent Lokoli vs Olexiy Kolisnyk Total games over 19.5 1.8 4.3 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-29 Daniel Michalski vs Ivan Zaytsev Total games over 17.5 1.83 -0.4 54.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-29 Adrian Andrzejczuk vs Rishab Agarwal Total games over 20.5 1.75 -2.5 55.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-29 Arthur Rinderknech vs David Poljak Total games over 20.5 1.8 4.1 57.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Pablo Vivero Gonzalez vs Aleksei Khomich Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.04 -0.7 95.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Shintaro Imai vs Toby Martin Shintaro Imai to win match 1.752 19.4 68.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Yannick Mertens vs Yu Hsiou Hsu Yannick Mertens to win match 1.503 22.8 81.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Benjamin Lock vs Niels Desein Niels Desein to win match 1.696 -14.2 50.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Filip Bergevi vs Vit Kopriva Vit Kopriva to win match 1.597 -6.7 58.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Chun Hsin Tseng vs Alexander Erler Chun Hsin Tseng to win match 1.413 -3.7 68.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Karim-Mohamed Maamoun vs Michiel De Krom Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.1 3.5 94.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Enrico Dalla Valle vs Oleksii Krutykh Enrico Dalla Valle to win match 1.351 4.4 77.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Francesco Forti vs Jose Fco. Vidal Azorin Francesco Forti to win match 2.077 28.1 61.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Peter Kobelt vs Petr Hajek Peter Kobelt to win match 1.448 12.4 77.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Yannick Mertens vs Yu Hsiou Hsu Yannick Mertens (-1.5 sets) 1.89 16.1 61.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Enrico Dalla Valle vs Oleksii Krutykh Enrico Dalla Valle (-1.5 sets) 1.81 1.6 56.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Peter Kobelt vs Petr Hajek Peter Kobelt (-1.5 sets) 2.04 11.5 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Peter Kobelt vs Petr Hajek Peter Kobelt (-3.5 games) 1.89 12.4 59.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Shintaro Imai vs Toby Martin Total games under 21.5 1.75 -2.7 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Benjamin Lock vs Niels Desein Total games under 21.5 2.05 3.6 50.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Filip Bergevi vs Vit Kopriva Total games over 21.5 1.75 -11.7 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Chun Hsin Tseng vs Alexander Erler Total games over 21.5 1.83 -2.0 53.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Francesco Forti vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 21.5 2.0 13.5 56.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Peter Kobelt vs Petr Hajek Total games under 21.5 1.845 6.0 57.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Pablo Vivero Gonzalez vs Aleksei Khomich Total games under 18.5 1.7 5.1 61.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Karim-Mohamed Maamoun vs Michiel De Krom Total games over 18.5 1.8 -6.2 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Pablo Vivero Gonzalez vs Aleksei Khomich Total games under 17.5 1.95 7.9 55.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Yannick Mertens vs Yu Hsiou Hsu Total games under 20.5 1.9 1.8 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Benjamin Lock vs Niels Desein Total games over 20.5 1.75 -4.6 54.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Filip Bergevi vs Vit Kopriva Total games over 20.5 1.75 1.3 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Jaroslav Pospisil vs Vladyslav Manafov Total games over 20.5 1.8 0.7 56.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Chun Hsin Tseng vs Alexander Erler Total games over 20.5 1.83 -0.9 54.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Enrico Dalla Valle vs Oleksii Krutykh Total games under 20.5 1.8 -6.8 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-30 Francesco Forti vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games over 20.5 1.8 -7.0 51.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-30 Peter Kobelt vs Petr Hajek Total games over 20.5 1.8 -7.7 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Shintaro Imai vs Enrico Dalla Valle Shintaro Imai to win match 1.948 6.7 54.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Laurent Lokoli vs Daniel Michalski Laurent Lokoli to win match 1.388 12.3 80.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Pablo Vivero Gonzalez vs Yannick Mertens Yannick Mertens to win match 1.48 -13.9 58.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Peter Kobelt vs Chun Hsin Tseng Chun Hsin Tseng to win match 1.435 -5.4 65.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Francesco Forti vs Jaroslav Pospisil Jaroslav Pospisil to win match 1.584 -0.3 62.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Karim-Mohamed Maamoun vs Benjamin Lock Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.287 13.5 88.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Lukas Klein to win match 1.08 -8.3 84.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Arthur Rinderknech vs Filip Bergevi Arthur Rinderknech to win match 1.503 -10.8 59.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Laurent Lokoli vs Daniel Michalski Laurent Lokoli (-1.5 sets) 1.96 15.6 59.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Lukas Klein (-1.5 sets) 1.33 -15.3 63.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Laurent Lokoli vs Daniel Michalski Laurent Lokoli (-3.5 games) 1.8 12.5 62.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Shintaro Imai vs Enrico Dalla Valle Total games under 21.5 2.0 2.1 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Pablo Vivero Gonzalez vs Yannick Mertens Total games under 21.5 1.815 -5.6 52.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Francesco Forti vs Jaroslav Pospisil Total games under 21.5 1.88 4.7 55.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Total games over 18.5 2.05 27.8 62.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Lukas Klein vs Adrian Andrzejczuk Total games over 17.5 1.8 30.3 72.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Shintaro Imai vs Enrico Dalla Valle Total games over 20.5 1.75 -5.6 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Laurent Lokoli vs Daniel Michalski Total games under 20.5 1.8 -9.5 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Pablo Vivero Gonzalez vs Yannick Mertens Total games over 20.5 1.75 -5.4 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Peter Kobelt vs Chun Hsin Tseng Total games over 20.5 1.89 13.2 59.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-01-31 Francesco Forti vs Jaroslav Pospisil Total games over 20.5 1.8 -8.2 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Karim-Mohamed Maamoun vs Benjamin Lock Total games under 20.5 1.8 -3.2 53.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-01-31 Arthur Rinderknech vs Filip Bergevi Total games over 20.5 1.83 14.8 62.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-01 Peter Kobelt vs Laurent Lokoli Laurent Lokoli to win match 1.993 2.2 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-01 Shintaro Imai vs Pablo Vivero Gonzalez Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.611 -15.1 52.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-01 Karim-Mohamed Maamoun vs Lukas Klein Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.35 0.8 74.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-01 Arthur Rinderknech vs Francesco Forti Arthur Rinderknech to win match 1.543 11.9 72.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-01 Peter Kobelt vs Laurent Lokoli Total games over 21.5 1.905 -3.4 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-01 Shintaro Imai vs Pablo Vivero Gonzalez Total games under 21.5 1.87 1.7 54.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-01 Shintaro Imai vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 20.5 1.8 -8.3 50.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-01 Karim-Mohamed Maamoun vs Lukas Klein Total games over 20.5 1.905 0.2 52.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-01 Arthur Rinderknech vs Francesco Forti Total games over 20.5 1.83 5.5 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-02 Karim-Mohamed Maamoun vs Shintaro Imai Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.328 0.3 75.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-02 Peter Kobelt vs Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech to win match 1.74 2.7 59.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-02 Peter Kobelt vs Arthur Rinderknech Total games over 21.5 1.8 1.6 56.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-02 Karim-Mohamed Maamoun vs Shintaro Imai Total games over 19.5 1.8 -1.1 54.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-02 Karim-Mohamed Maamoun vs Shintaro Imai Total games under 20.5 1.738 -12.8 50.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-03 Karim-Mohamed Maamoun vs Peter Kobelt Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.298 3.6 79.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-03 Karim-Mohamed Maamoun vs Peter Kobelt Total games over 19.5 1.798 9.1 60.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Ranjeet Virali-Murugesan vs Gnana Bhaskar Paramatmuni Venkata Ranjeet Virali-Murugesan to win match 1.06 1.9 96.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Connor Farren vs Anze Arh Connor Farren to win match 1.3 -8.4 70.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Sebastian Prechtel vs Caspar Schuetze Sebastian Prechtel to win match 1.13 8.7 96.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Neil Oberleitner vs Roman Boychuk Roman Boychuk to win match 1.9 13.9 60.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-04 Christian Langmo vs Marvin Schramm Christian Langmo to win match 1.04 -0.9 95.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Michal Dembek vs Federico Iannaccone Michal Dembek to win match 1.5 -7.4 61.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Michiel De Krom vs Adrian Andrzejczuk Adrian Andrzejczuk to win match 1.83 -2.7 53.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-04 Olexiy Kolisnyk vs Ivan Zaytsev Olexiy Kolisnyk to win match 1.07 -3.5 90.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-04 Oleg Khotkov vs Marc Dijkhuizen Marc Dijkhuizen to win match 1.83 9.9 60.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-04 Aryan Goveas vs Mariano Alberto Hasenkopf Aryan Goveas to win match 1.14 1.1 88.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-05 Chun Hsin Tseng vs Arnaud Bovy Chun Hsin Tseng to win match 1.315 -7.6 70.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-05 Alexander Erler vs Vladyslav Manafov Alexander Erler to win match 1.83 -7.2 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-05 Chun Hsin Tseng vs Arnaud Bovy Chun Hsin Tseng (-1.5 sets) 1.76 -12.0 50.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-05 Chun Hsin Tseng vs Arnaud Bovy Total games under 20.5 1.81 -3.0 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-05 Alexander Erler vs Vladyslav Manafov Total games over 20.5 1.75 4.3 59.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 David Poljak vs Aryan Goveas David Poljak to win match 1.357 2.0 75.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Cheong-Eui Kim vs Bogdan Bobrov Cheong-Eui Kim to win match 1.192 -13.4 72.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Michal Dembek vs Aleksei Khomich Michal Dembek to win match 1.13 -6.2 83.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Vit Kopriva vs Aaron Schmid Vit Kopriva to win match 1.183 -1.1 83.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Gauthier Onclin vs Jose Fco. Vidal Azorin Jose Fco. Vidal Azorin to win match 1.357 21.6 89.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Karim-Mohamed Maamoun vs Stefan Cizelj-Zivkovic Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.007 -0.7 98.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Jan Satral vs Olexiy Kolisnyk Jan Satral to win match 1.168 -9.5 77.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Patrik Rikl vs Rishab Agarwal Patrik Rikl to win match 1.183 1.6 85.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Jaroslav Pospisil vs Maciej Smola Jaroslav Pospisil to win match 1.453 8.3 74.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Youssef Hossam vs Yu Hsiou Hsu Youssef Hossam to win match 1.527 32.7 86.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Michiel De Krom vs Denys Gevel Michiel De Krom to win match 1.13 -1.0 87.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Neil Oberleitner vs Anatoliy Petrenko Neil Oberleitner to win match 1.393 -9.3 65.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 David Poljak vs Aryan Goveas David Poljak (-1.5 sets) 1.83 -7.8 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Michal Dembek vs Aleksei Khomich Michal Dembek (-1.5 sets) 1.43 -11.7 61.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Vit Kopriva vs Aaron Schmid Vit Kopriva (-1.5 sets) 1.52 -2.7 64.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Gauthier Onclin vs Jose Fco. Vidal Azorin Jose Fco. Vidal Azorin (-1.5 sets) 1.83 42.1 77.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Patrik Rikl vs Rishab Agarwal Patrik Rikl (-1.5 sets) 1.52 -1.6 64.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Michiel De Krom vs Denys Gevel Michiel De Krom (-1.5 sets) 1.43 2.0 71.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Michiel De Krom vs Denys Gevel Michiel De Krom (-5.5 games) 1.86 1.7 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Youssef Hossam vs Yu Hsiou Hsu Total games under 21.5 1.8 -2.1 54.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Cheong-Eui Kim vs Bogdan Bobrov Total games over 19.5 1.83 -1.2 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Michal Dembek vs Aleksei Khomich Total games over 19.5 1.905 -1.6 51.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Vit Kopriva vs Aaron Schmid Total games under 19.5 2.0 2.7 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Jan Satral vs Olexiy Kolisnyk Total games under 19.5 1.8 2.8 57.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Patrik Rikl vs Rishab Agarwal Total games under 19.5 2.0 4.2 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Michiel De Krom vs Denys Gevel Total games under 19.5 1.815 -2.0 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Karim-Mohamed Maamoun vs Stefan Cizelj-Zivkovic Total games under 17.5 1.65 21.0 73.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 David Poljak vs Aryan Goveas Total games over 20.5 1.75 -11.1 50.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-06 Gauthier Onclin vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 20.5 1.95 35.8 69.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Jaroslav Pospisil vs Maciej Smola Total games over 20.5 1.8 -4.0 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Youssef Hossam vs Yu Hsiou Hsu Total games over 20.5 1.8 -8.1 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-06 Neil Oberleitner vs Anatoliy Petrenko Total games over 20.5 1.8 -6.2 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-07 Laurent Lokoli vs David Poljak Laurent Lokoli to win match 1.85 10.5 59.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Karim-Mohamed Maamoun vs Neil Oberleitner Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.012 -0.8 98.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Youssef Hossam vs Jaroslav Pospisil Youssef Hossam to win match 1.883 30.4 69.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Chun Hsin Tseng vs Gauthier Onclin Chun Hsin Tseng to win match 1.227 9.7 89.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Patrik Rikl vs Michal Dembek Patrik Rikl to win match 1.423 9.6 77.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Chun Hsin Tseng vs Gauthier Onclin Chun Hsin Tseng (-1.5 sets) 1.6 18.9 74.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Patrik Rikl vs Michal Dembek Patrik Rikl (-1.5 sets) 1.95 4.7 53.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Laurent Lokoli vs David Poljak Total games over 21.5 1.825 -5.3 51.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-07 Youssef Hossam vs Jaroslav Pospisil Total games over 21.5 1.95 1.8 52.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-07 Chun Hsin Tseng vs Gauthier Onclin Total games under 19.5 2.0 20.6 60.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Patrik Rikl vs Michal Dembek Total games over 19.5 1.7 2.1 60.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-07 Karim-Mohamed Maamoun vs Neil Oberleitner Total games under 17.5 1.7 6.2 62.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-07 Laurent Lokoli vs David Poljak Total games over 20.5 1.7 -1.8 57.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-07 Youssef Hossam vs Jaroslav Pospisil Total games over 20.5 1.75 4.7 59.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-07 Patrik Rikl vs Michal Dembek Total games over 20.5 1.8 -8.5 50.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Youssef Hossam vs Cheong-Eui Kim Youssef Hossam to win match 1.93 34.7 69.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Laurent Lokoli vs Chun Hsin Tseng Chun Hsin Tseng to win match 1.737 -7.0 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Karim-Mohamed Maamoun vs Patrik Rikl Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.417 17.9 83.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Michiel De Krom vs Alexander Erler Alexander Erler to win match 1.415 -2.2 69.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Michiel De Krom vs Alexander Erler Alexander Erler (-3.5 games) 1.93 2.1 52.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Karim-Mohamed Maamoun vs Patrik Rikl Total games under 21.5 1.8 10.4 61.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Michiel De Krom vs Alexander Erler Total games over 21.5 1.75 -11.9 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Youssef Hossam vs Cheong-Eui Kim Total games under 22.5 1.8 3.8 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Laurent Lokoli vs Chun Hsin Tseng Total games under 22.5 1.75 -5.5 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-08 Karim-Mohamed Maamoun vs Patrik Rikl Total games over 19.5 1.775 -5.9 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Michiel De Krom vs Alexander Erler Total games over 19.5 2.0 25.8 62.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Youssef Hossam vs Cheong-Eui Kim Total games over 20.5 1.75 -2.5 55.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Laurent Lokoli vs Chun Hsin Tseng Total games over 20.5 1.75 1.3 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Karim-Mohamed Maamoun vs Patrik Rikl Total games under 20.5 1.83 -6.4 51.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-08 Michiel De Krom vs Alexander Erler Total games over 20.5 1.8 1.0 56.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-09 Karim-Mohamed Maamoun vs Michiel De Krom Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.103 1.0 91.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-09 Karim-Mohamed Maamoun vs Michiel De Krom Total games under 19.5 1.8 -0.6 55.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-10 Karim-Mohamed Maamoun vs Laurent Lokoli Karim-Mohamed Maamoun to win match 1.447 7.1 74.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-10 Karim-Mohamed Maamoun vs Laurent Lokoli Karim-Mohamed Maamoun (-3.5 games) 1.83 4.6 57.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-10 Karim-Mohamed Maamoun vs Laurent Lokoli Total games over 20.5 1.83 -8.3 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-11 Christian Langmo vs Olexiy Kolisnyk Olexiy Kolisnyk to win match 1.84 16.7 63.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-11 Antoine Bellier vs Ranjeet Virali-Murugesan Antoine Bellier to win match 1.145 1.4 88.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Michal Dembek vs Mattia Scotti Michal Dembek to win match 1.01 -3.7 95.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Mariano Alberto Hasenkopf vs Adam Moundir Adam Moundir to win match 1.105 -3.9 87.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-11 Aaron Schmid vs Marvin Schramm Aaron Schmid to win match 1.04 1.1 97.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Sidane Pontjodikromo vs Caspar Schuetze Sidane Pontjodikromo to win match 1.235 17.3 94.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Oleg Khotkov vs Connor Farren Connor Farren to win match 1.325 -1.1 74.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-11 George Botezan vs Roman Boychuk George Botezan to win match 1.275 -0.7 77.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Sebastian Prechtel vs Giordan Kunz Sebastian Prechtel to win match 1.105 2.0 92.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Florian Lakat vs Hanyi Liu Florian Lakat to win match 1.135 -1.6 86.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-11 Loic Perret vs Bogdan Bobrov Bogdan Bobrov to win match 1.445 13.5 78.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-12 Jaroslav Pospisil vs Yu Hsiou Hsu Jaroslav Pospisil to win match 1.739 28.1 73.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-12 Arnaud Bovy vs Lilian Marmousez Arnaud Bovy to win match 1.39 14.5 82.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-12 Tung-Lin Wu vs Francesco Passaro Tung-Lin Wu to win match 1.027 -0.4 97.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-12 Arnaud Bovy vs Lilian Marmousez Arnaud Bovy (-1.5 sets) 1.93 37.3 71.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-12 Jaroslav Pospisil vs Yu Hsiou Hsu Total games under 21.5 2.0 2.6 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-12 Tung-Lin Wu vs Francesco Passaro Total games under 17.5 1.83 21.0 66.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-12 Jaroslav Pospisil vs Yu Hsiou Hsu Total games over 20.5 1.75 -8.3 52.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-12 Arnaud Bovy vs Lilian Marmousez Total games under 20.5 1.8 23.7 68.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Vit Kopriva vs Maciej Smola Vit Kopriva to win match 1.493 16.7 78.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Matteo Arnaldi vs Rishab Agarwal Rishab Agarwal to win match 1.501 5.5 70.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Lucas Krainer vs Ivan Zaytsev Lucas Krainer to win match 1.141 -21.2 69.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Youssef Hossam vs Christian Langmo Youssef Hossam to win match 1.21 11.2 91.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Vladyslav Manafov vs Sidane Pontjodikromo Vladyslav Manafov to win match 1.185 -9.0 76.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Filip Bergevi vs Daniel Kossek Filip Bergevi to win match 1.02 -0.4 97.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Aaron Schmid vs Fajing Sun Fajing Sun to win match 1.203 -16.5 69.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Florian Lakat vs Markus Eriksson Markus Eriksson to win match 1.222 -16.7 68.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Linus Frost vs Michal Dembek Michal Dembek to win match 1.503 -9.7 60.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Jesper De Jong vs Benjamin Lock Benjamin Lock to win match 1.82 7.1 58.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Matteo Arnaldi vs Rishab Agarwal Rishab Agarwal (-1.5 sets) 2.1 15.0 54.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Matteo Arnaldi vs Rishab Agarwal Rishab Agarwal (-3.5 games) 1.91 14.4 59.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Jesper De Jong vs Benjamin Lock Total games under 21.5 1.845 -1.2 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Lucas Krainer vs Ivan Zaytsev Total games over 19.5 1.9 -2.6 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Youssef Hossam vs Christian Langmo Total games under 19.5 1.83 -0.7 54.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Vladyslav Manafov vs Sidane Pontjodikromo Total games over 19.5 1.8 -2.7 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Aaron Schmid vs Fajing Sun Total games over 19.5 1.805 0.6 55.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Florian Lakat vs Markus Eriksson Total games over 19.5 1.79 16.4 65.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Filip Bergevi vs Daniel Kossek Total games under 17.5 1.7 16.3 68.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Vit Kopriva vs Maciej Smola Total games over 20.5 1.75 -10.4 51.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Matteo Arnaldi vs Rishab Agarwal Total games under 20.5 1.83 7.6 58.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-13 Linus Frost vs Michal Dembek Total games over 20.5 1.75 -6.0 53.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-13 Jesper De Jong vs Benjamin Lock Total games over 20.5 1.7 -12.2 51.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-14 Florian Lakat vs Linus Frost Florian Lakat to win match 1.453 -11.6 60.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-14 Youssef Hossam vs Matteo Arnaldi Youssef Hossam to win match 1.21 10.7 91.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-14 Vladyslav Manafov vs Filip Bergevi Filip Bergevi to win match 1.892 12.0 59.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-14 Cheong-Eui Kim vs Lucas Krainer Cheong-Eui Kim to win match 1.067 2.1 95.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-14 Arnaud Bovy vs Aaron Schmid Arnaud Bovy to win match 1.313 -29.2 53.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-14 Florian Lakat vs Linus Frost Total games under 21.5 1.75 -3.3 55.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-14 Cheong-Eui Kim vs Lucas Krainer Total games under 18.5 1.7 2.5 60.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-14 Youssef Hossam vs Matteo Arnaldi Total games over 19.5 1.8 -10.0 50.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-14 Florian Lakat vs Linus Frost Total games under 20.5 1.9 -4.9 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-14 Vladyslav Manafov vs Filip Bergevi Total games over 20.5 1.7 1.5 59.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-14 Arnaud Bovy vs Aaron Schmid Total games under 20.5 1.835 -1.2 53.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Youssef Hossam vs Jesper De Jong Youssef Hossam to win match 1.84 50.5 81.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Vit Kopriva vs Florian Lakat Vit Kopriva to win match 1.6 1.9 63.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Cheong-Eui Kim vs Vladyslav Manafov Cheong-Eui Kim to win match 1.748 13.1 64.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Tung-Lin Wu vs Arnaud Bovy Tung-Lin Wu to win match 1.351 -0.3 73.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Tung-Lin Wu vs Arnaud Bovy Tung-Lin Wu (-1.5 sets) 1.8 -4.0 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Vit Kopriva vs Florian Lakat Total games over 21.5 1.83 -7.1 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-15 Cheong-Eui Kim vs Vladyslav Manafov Total games under 21.5 1.83 -7.0 50.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Youssef Hossam vs Jesper De Jong Total games under 22.5 1.8 12.9 62.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-15 Youssef Hossam vs Jesper De Jong Total games over 20.5 1.7 -11.9 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-15 Cheong-Eui Kim vs Vladyslav Manafov Total games over 20.5 1.7 -8.2 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-15 Tung-Lin Wu vs Arnaud Bovy Total games under 20.5 1.88 11.3 59.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-16 Tung-Lin Wu vs Cheong-Eui Kim Tung-Lin Wu to win match 1.61 -12.8 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-16 Vit Kopriva vs Youssef Hossam Youssef Hossam to win match 1.688 21.5 71.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-16 Tung-Lin Wu vs Cheong-Eui Kim Total games under 21.5 1.905 2.4 53.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-16 Tung-Lin Wu vs Cheong-Eui Kim Total games under 22.5 1.72 2.8 59.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-16 Vit Kopriva vs Youssef Hossam Total games over 20.5 1.7 -3.8 56.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-17 Tung-Lin Wu vs Vit Kopriva Tung-Lin Wu to win match 1.748 2.4 58.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-17 Tung-Lin Wu vs Vit Kopriva Total games under 21.5 1.87 -2.7 52.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 George Botezan vs Giordan Kunz George Botezan to win match 1.2 7.4 89.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Antoine Bellier vs Anatoliy Petrenko Antoine Bellier to win match 1.09 4.2 95.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Olexiy Kolisnyk vs Giovani Samaha Olexiy Kolisnyk to win match 1.6 14.1 71.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Kazuki Nishiwaki vs Mathys Erhard Kazuki Nishiwaki to win match 1.14 3.4 90.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Martin Van Der Meerschen vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk to win match 1.22 10.4 90.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-18 Oleg Khotkov vs Loic Perret Loic Perret to win match 1.75 1.0 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-18 Riccardo Maiga vs Omar Elkadi Riccardo Maiga to win match 1.01 -3.2 95.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Florian Lakat vs Mattia Scotti Florian Lakat to win match 1.01 -2.8 96.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Sebastian Prechtel vs Marco Zocastello Sebastian Prechtel to win match 1.04 -5.1 91.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Marco Miceli vs Matteo Meneghetti Marco Miceli to win match 1.01 -1.5 97.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-18 Kristian Lozan vs Damir Makhmudov Kristian Lozan to win match 1.01 -2.9 96.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-19 Michael Geerts vs Ryota Tanuma Michael Geerts to win match 1.467 -18.6 55.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-19 Ryan Nijboer vs Agustin Velotti Agustin Velotti to win match 2.064 40.7 68.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-19 Markus Eriksson vs Lilian Marmousez Markus Eriksson to win match 1.07 -2.4 91.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-19 Ryan Nijboer vs Agustin Velotti Total games under 21.5 1.95 6.6 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-19 Markus Eriksson vs Lilian Marmousez Total games under 18.5 1.75 -9.2 51.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-19 Michael Geerts vs Ryota Tanuma Total games over 20.5 1.8 -5.5 52.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-19 Ryan Nijboer vs Agustin Velotti Total games over 20.5 1.7 -8.7 53.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Giorgio Ricca vs Marco Miceli Giorgio Ricca to win match 1.294 -28.1 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Matteo Arnaldi vs Lucas Gerch Lucas Gerch to win match 1.21 -12.7 72.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Youssef Hossam vs Egor Noskin Youssef Hossam to win match 1.09 5.2 96.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Fajing Sun vs Linus Frost Fajing Sun to win match 1.255 -22.9 61.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Marko Miladinovic vs Antoine Bellier Antoine Bellier to win match 1.694 15.6 68.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Cheong-Eui Kim vs Claudio Fortuna Cheong-Eui Kim to win match 1.223 -9.1 74.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Filip Bergevi vs Daniel Kossek Filip Bergevi to win match 1.008 -1.4 97.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Karl Friberg vs Maciej Smola Karl Friberg to win match 2.63 45.4 55.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Florian Lakat vs Francesco Passaro Florian Lakat to win match 1.037 -0.4 96.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Kristian Lozan vs Benjamin Lock Benjamin Lock to win match 1.255 -13.5 68.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Courtney John Lock Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.07 4.3 97.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Matteo Arnaldi vs Lucas Gerch Lucas Gerch (-1.5 sets) 1.63 -10.1 55.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Cheong-Eui Kim vs Claudio Fortuna Cheong-Eui Kim (-1.5 sets) 1.58 -17.6 52.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Florian Lakat vs Francesco Passaro Florian Lakat (-1.5 sets) 1.25 10.4 88.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Courtney John Lock Pablo Vivero Gonzalez (-1.5 sets) 1.26 11.3 88.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Cheong-Eui Kim vs Claudio Fortuna Cheong-Eui Kim (-4.5 games) 1.88 -4.6 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Filip Bergevi vs Daniel Kossek Total games over 16.5 1.8 -8.8 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Giorgio Ricca vs Marco Miceli Total games over 21.5 1.835 -7.3 50.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Fajing Sun vs Linus Frost Total games under 21.5 1.9 9.8 57.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Marko Miladinovic vs Antoine Bellier Total games under 21.5 1.95 0.5 51.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Karl Friberg vs Maciej Smola Total games over 21.5 1.75 -4.9 54.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Youssef Hossam vs Egor Noskin Total games under 18.5 1.8 7.9 60.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Florian Lakat vs Francesco Passaro Total games under 18.5 1.6 12.8 70.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Courtney John Lock Total games under 18.5 1.7 12.2 66.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Matteo Arnaldi vs Lucas Gerch Total games over 19.5 1.75 2.6 58.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Fajing Sun vs Linus Frost Total games over 19.5 1.7 -7.1 54.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Cheong-Eui Kim vs Claudio Fortuna Total games over 19.5 1.75 -5.1 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Kristian Lozan vs Benjamin Lock Total games over 19.5 1.7 -2.5 57.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Florian Lakat vs Francesco Passaro Total games under 17.5 1.8 4.2 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Courtney John Lock Total games under 17.5 1.95 8.3 55.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Giorgio Ricca vs Marco Miceli Total games over 20.5 1.9 6.9 56.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Matteo Arnaldi vs Lucas Gerch Total games over 20.5 1.7 -13.2 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Fajing Sun vs Linus Frost Total games under 20.5 1.8 -3.7 53.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Marko Miladinovic vs Antoine Bellier Total games over 20.5 1.75 -5.7 53.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-20 Cheong-Eui Kim vs Claudio Fortuna Total games under 20.5 1.9 3.3 54.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Karl Friberg vs Maciej Smola Total games over 20.5 1.8 7.6 59.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-20 Kristian Lozan vs Benjamin Lock Total games under 20.5 1.95 -1.2 50.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Giorgio Ricca vs Matteo Arnaldi Giorgio Ricca to win match 1.237 -16.1 67.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Pablo Vivero Gonzalez vs Youssef Hossam Youssef Hossam to win match 1.993 26.1 63.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Michael Geerts vs Markus Eriksson Markus Eriksson to win match 1.571 -12.3 55.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Kristian Lozan vs Florian Lakat Florian Lakat to win match 1.84 30.3 70.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Fajing Sun vs Karl Friberg Fajing Sun to win match 1.696 3.9 61.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Filip Bergevi vs Cheong-Eui Kim Cheong-Eui Kim to win match 1.203 -25.1 62.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Giorgio Ricca vs Matteo Arnaldi Giorgio Ricca (-3.5 games) 1.91 -0.1 52.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Giorgio Ricca vs Matteo Arnaldi Total games under 21.5 1.865 14.5 61.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Michael Geerts vs Markus Eriksson Total games over 21.5 1.815 -8.5 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Fajing Sun vs Karl Friberg Total games under 21.5 1.815 -0.1 55.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Pablo Vivero Gonzalez vs Youssef Hossam Total games under 22.5 1.83 2.3 55.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Giorgio Ricca vs Matteo Arnaldi Total games over 19.5 1.83 3.7 56.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Filip Bergevi vs Cheong-Eui Kim Total games over 19.5 1.775 11.2 62.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Giorgio Ricca vs Matteo Arnaldi Total games under 20.5 1.775 -9.5 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-21 Pablo Vivero Gonzalez vs Youssef Hossam Total games over 20.5 1.7 0.9 59.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Michael Geerts vs Markus Eriksson Total games over 20.5 1.75 2.0 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-21 Kristian Lozan vs Florian Lakat Total games over 20.5 1.7 -8.6 53.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-22 Fajing Sun vs Giorgio Ricca Fajing Sun to win match 1.517 -11.4 58.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-22 Michael Geerts vs Kristian Lozan Michael Geerts to win match 1.428 -1.7 68.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-22 Filip Bergevi vs Ryan Nijboer Filip Bergevi to win match 1.863 -0.2 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-22 Michael Geerts vs Kristian Lozan Michael Geerts (-3.5 games) 1.81 -5.0 52.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-22 Fajing Sun vs Giorgio Ricca Total games under 21.5 1.775 -7.8 51.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-22 Filip Bergevi vs Ryan Nijboer Total games over 21.5 1.775 -5.4 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-22 Fajing Sun vs Giorgio Ricca Total games over 20.5 1.75 -6.0 53.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-22 Michael Geerts vs Kristian Lozan Total games over 20.5 1.8 -9.2 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-22 Filip Bergevi vs Ryan Nijboer Total games over 20.5 1.7 1.6 59.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-23 Fajing Sun vs Michael Geerts Fajing Sun to win match 2.499 26.4 50.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-23 Fajing Sun vs Michael Geerts Total games under 21.5 1.815 -1.6 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-24 Filip Bergevi vs Fajing Sun Filip Bergevi to win match 1.997 21.5 60.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-24 Filip Bergevi vs Fajing Sun Total games under 21.5 1.975 -0.4 50.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-24 Filip Bergevi vs Fajing Sun Total games under 22.5 1.75 -2.7 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-25 Adrien Guye vs Muhammad Ragy Adrien Guye to win match 1.01 -5.7 93.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-25 Pedro Vives Marcos vs Denis Parshutin Pedro Vives Marcos to win match 1.01 -2.3 96.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-25 Anatoliy Petrenko vs Albert Roglan Albert Roglan to win match 1.1 -0.2 90.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-25 Dominik Nazaruk vs Matteo Meneghetti Dominik Nazaruk to win match 1.01 -6.9 92.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-25 Jean Thirouin vs Marco Zocastello Jean Thirouin to win match 1.04 -8.5 88.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-26 Vladyslav Manafov vs Kristian Lozan Vladyslav Manafov to win match 1.5 2.0 68.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-26 Daniel Altmaier vs David Poljak Daniel Altmaier to win match 1.178 -14.7 72.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-26 Piotr Grynkowski vs Agustin Velotti Agustin Velotti to win match 1.067 -1.9 91.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-26 Michiel De Krom vs Olexiy Kolisnyk Michiel De Krom to win match 1.54 5.8 68.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-26 Piotr Grynkowski vs Agustin Velotti Total games under 18.5 1.7 -4.8 56.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-26 Daniel Altmaier vs David Poljak Total games over 19.5 1.8 10.8 61.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-26 Vladyslav Manafov vs Kristian Lozan Total games over 20.5 1.75 -6.9 53.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-26 Michiel De Krom vs Olexiy Kolisnyk Total games over 20.5 1.75 -6.4 53.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Youssef Hossam vs Kuan-Yi Lee Youssef Hossam to win match 1.525 22.3 80.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Adam Moundir vs Dominik Nazaruk Adam Moundir to win match 1.3 -9.4 69.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Pedro Vives Marcos vs Ryan Nijboer Ryan Nijboer to win match 1.245 -0.9 79.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Andres Artunedo Martinavarr vs Jean Thirouin Andres Artunedo Martinavarr to win match 1.07 -12.3 81.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Jose Fco. Vidal Azorin vs Claudio Fortuna Claudio Fortuna to win match 1.243 -11.5 71.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Daniel Michalski vs Giovani Samaha Daniel Michalski to win match 1.05 -25.9 70.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Marko Miladinovic vs Maxim Ratniuk Marko Miladinovic to win match 1.157 -28.8 61.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Davide Tortora vs Anatoliy Petrenko Anatoliy Petrenko to win match 2.497 30.1 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Lucas Gerch vs Giorgio Ricca Giorgio Ricca to win match 1.362 -26.9 53.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Marco Miceli vs Riccardo Maiga Riccardo Maiga to win match 1.6 -19.0 50.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Viktor Durasovic vs Remy Bertola Viktor Durasovic to win match 1.14 -5.9 82.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Pablo Vivero Gonzalez vs Toby Martin Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.357 4.8 77.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Andres Artunedo Martinavarr vs Jean Thirouin Total games over 18.5 1.9 -1.1 52.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Pedro Vives Marcos vs Ryan Nijboer Total games over 19.5 1.7 -4.1 56.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Jose Fco. Vidal Azorin vs Claudio Fortuna Total games over 19.5 1.7 1.5 59.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Daniel Michalski vs Giovani Samaha Total games over 19.5 1.8 4.6 58.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Marko Miladinovic vs Maxim Ratniuk Total games over 19.5 1.8 7.3 59.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Viktor Durasovic vs Remy Bertola Total games under 19.5 1.7 -11.9 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Youssef Hossam vs Kuan-Yi Lee Total games over 20.5 1.75 -4.3 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Adam Moundir vs Dominik Nazaruk Total games under 20.5 1.7 -6.7 54.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Jose Fco. Vidal Azorin vs Claudio Fortuna Total games over 20.5 1.75 -8.2 52.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Davide Tortora vs Anatoliy Petrenko Total games over 20.5 1.75 -7.5 52.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-27 Lucas Gerch vs Giorgio Ricca Total games over 20.5 1.83 2.2 55.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Marco Miceli vs Riccardo Maiga Total games over 20.5 1.75 -2.4 55.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-27 Pablo Vivero Gonzalez vs Toby Martin Total games over 20.5 1.83 -8.2 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Daniel Michalski vs Jose Fco. Vidal Azorin Jose Fco. Vidal Azorin to win match 2.37 19.4 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Viktor Durasovic vs Michiel De Krom Viktor Durasovic to win match 1.223 -9.8 73.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Marco Miceli vs Lucas Gerch Lucas Gerch to win match 1.503 -12.7 58.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Adam Moundir vs Piotr Grynkowski Adam Moundir to win match 1.343 -3.2 72.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Youssef Hossam vs Vladyslav Manafov Youssef Hossam to win match 1.65 23.4 74.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Marko Miladinovic Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.437 7.8 75.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Andres Artunedo Martinavarr vs Davide Tortora Andres Artunedo Martinavarr to win match 1.04 -2.4 93.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Daniel Altmaier vs Pedro Vives Marcos Daniel Altmaier to win match 1.21 4.8 86.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Marko Miladinovic Pablo Vivero Gonzalez (-1.5 sets) 1.94 5.1 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Daniel Altmaier vs Pedro Vives Marcos Daniel Altmaier (-1.5 sets) 1.55 8.2 69.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Daniel Michalski vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 21.5 1.82 -4.5 52.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Marco Miceli vs Lucas Gerch Total games over 21.5 1.83 -5.9 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Youssef Hossam vs Vladyslav Manafov Total games over 21.5 1.75 -10.2 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Marko Miladinovic Total games under 21.5 1.7 -6.0 55.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Viktor Durasovic vs Michiel De Krom Total games over 19.5 1.79 9.9 61.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Daniel Altmaier vs Pedro Vives Marcos Total games under 19.5 1.87 16.8 62.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Andres Artunedo Martinavarr vs Davide Tortora Total games under 17.5 1.6 -18.5 50.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Daniel Michalski vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games over 20.5 1.75 -5.5 54.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Viktor Durasovic vs Michiel De Krom Total games over 20.5 1.9 -4.5 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Marco Miceli vs Lucas Gerch Total games over 20.5 1.75 2.8 58.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Adam Moundir vs Piotr Grynkowski Total games over 20.5 1.86 -4.3 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-02-28 Youssef Hossam vs Vladyslav Manafov Total games over 20.5 1.7 2.1 60.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-02-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Marko Miladinovic Total games over 20.5 1.8 -9.5 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-01 Daniel Altmaier vs Adam Moundir Daniel Altmaier to win match 1.178 1.3 86.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-01 Viktor Durasovic vs Marco Miceli Viktor Durasovic to win match 1.178 -6.1 79.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-01 Youssef Hossam vs Daniel Michalski Youssef Hossam to win match 1.5 34.9 89.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-01 Pablo Vivero Gonzalez vs Andres Artunedo Martinavarr Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.748 -9.0 52.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-01 Youssef Hossam vs Daniel Michalski Total games under 21.5 1.8 2.2 56.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-01 Pablo Vivero Gonzalez vs Andres Artunedo Martinavarr Total games under 21.5 1.975 4.5 52.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-01 Daniel Altmaier vs Adam Moundir Total games under 19.5 1.87 0.0 53.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-01 Viktor Durasovic vs Marco Miceli Total games over 19.5 1.815 5.8 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-01 Youssef Hossam vs Daniel Michalski Total games under 20.5 1.83 -2.5 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-02 Daniel Altmaier vs Youssef Hossam Daniel Altmaier to win match 1.6 -14.6 53.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-02 Viktor Durasovic vs Pablo Vivero Gonzalez Viktor Durasovic to win match 1.647 -11.5 53.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-02 Daniel Altmaier vs Youssef Hossam Total games over 21.5 1.8 -3.6 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-02 Viktor Durasovic vs Pablo Vivero Gonzalez Total games under 21.5 1.95 -1.0 50.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-02 Daniel Altmaier vs Youssef Hossam Total games over 20.5 1.75 4.5 59.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-02 Viktor Durasovic vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 20.5 1.75 -1.5 56.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-03 Viktor Durasovic vs Daniel Altmaier Daniel Altmaier to win match 1.512 -1.5 65.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-03 Viktor Durasovic vs Daniel Altmaier Total games over 21.5 1.885 -0.4 52.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-03 Viktor Durasovic vs Daniel Altmaier Total games over 20.5 1.823 6.3 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Michal Mikula vs Adil Kalyanpur Adil Kalyanpur to win match 1.44 -20.4 55.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-04 Jean Thirouin vs Piotr Grynkowski Jean Thirouin to win match 1.5 -12.6 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Pedro Vives Marcos vs Hans Albert Schubert Pedro Vives Marcos to win match 1.01 -2.6 96.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Dominik Nazaruk vs Denis Parshutin Dominik Nazaruk to win match 1.04 -1.6 94.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Remy Bertola vs Adam Bronka Remy Bertola to win match 1.04 1.2 97.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Yvo Panak vs Hugo Largo Yvo Panak to win match 1.65 5.0 63.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 George Tsivadze vs Kai Lemstra George Tsivadze to win match 1.6 7.5 67.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Georgii Kravchenko vs Preston Brown Georgii Kravchenko to win match 1.18 0.4 85.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Niklas Schell vs Neil Oberleitner Niklas Schell to win match 1.83 8.5 59.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-04 Albert Roglan vs Vitaliy Sachko Albert Roglan to win match 1.4 -18.8 58.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-05 Anatoliy Petrenko vs Pavel Shumeiko Anatoliy Petrenko to win match 1.813 53.0 84.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-05 Michael Vrbensky vs Kai Wehnelt Kai Wehnelt to win match 1.997 30.7 65.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-05 Lukas Klein vs Petr Hajek Lukas Klein to win match 1.319 11.6 84.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-05 Kuan-Yi Lee vs Daniel Michalski Kuan-Yi Lee to win match 1.6 11.6 69.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-05 Anatoliy Petrenko vs Pavel Shumeiko Total games under 20.5 1.9 19.8 63.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-05 Michael Vrbensky vs Kai Wehnelt Total games over 20.5 1.7 -14.4 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-05 Lukas Klein vs Petr Hajek Total games under 20.5 1.75 -8.4 52.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-05 Kuan-Yi Lee vs Daniel Michalski Total games under 20.5 1.9 -2.9 51.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 George Tsivadze vs Ken Onishi George Tsivadze to win match 1.696 1.1 59.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Albert Roglan vs Lucas Gerch Lucas Gerch to win match 1.407 -11.7 62.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Adam Moundir vs Daniel Altmaier Daniel Altmaier to win match 1.103 -2.0 88.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Vladyslav Manafov vs Yvo Panak Vladyslav Manafov to win match 1.298 13.1 87.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Adrian Bodmer vs Viktor Durasovic Viktor Durasovic to win match 1.263 -0.5 78.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Pablo Vivero Gonzalez vs David Poljak Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.518 -1.4 64.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Pedro Vives Marcos vs Olexiy Kolisnyk Pedro Vives Marcos to win match 1.253 -27.7 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Andres Artunedo Martinavarr vs Mehluli Don Ayanda Sibanda Andres Artunedo Martinavarr to win match 1.08 -1.7 91.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Giorgio Ricca vs Jose Fco. Vidal Azorin Giorgio Ricca to win match 1.407 -1.3 70.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Youssef Hossam vs Michal Mikula Youssef Hossam to win match 1.067 -0.3 93.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Jonas Trinker vs Ali Dawani Jonas Trinker to win match 1.06 0.1 94.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 George Tsivadze vs Ken Onishi Total games under 21.5 1.75 -10.0 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Albert Roglan vs Lucas Gerch Total games over 21.5 1.83 -5.8 51.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Vladyslav Manafov vs Yvo Panak Total games under 21.5 1.75 11.1 63.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Giorgio Ricca vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 21.5 1.7 -6.4 55.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Adam Moundir vs Daniel Altmaier Total games over 18.5 1.7 -8.0 54.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Andres Artunedo Martinavarr vs Mehluli Don Ayanda Sibanda Total games under 18.5 1.75 -4.4 54.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Youssef Hossam vs Michal Mikula Total games over 18.5 1.8 -0.6 55.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Jonas Trinker vs Ali Dawani Total games under 18.5 1.7 20.1 70.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Vladyslav Manafov vs Yvo Panak Total games over 19.5 1.7 -7.8 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Adrian Bodmer vs Viktor Durasovic Total games over 19.5 1.75 3.7 59.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Andres Artunedo Martinavarr vs Mehluli Don Ayanda Sibanda Total games over 17.5 1.7 -5.1 55.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Jonas Trinker vs Ali Dawani Total games under 17.5 1.95 15.4 59.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 George Tsivadze vs Ken Onishi Total games over 20.5 1.7 -7.9 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Albert Roglan vs Lucas Gerch Total games over 20.5 1.8 0.4 55.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Vladyslav Manafov vs Yvo Panak Total games under 20.5 1.75 -2.9 55.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Adrian Bodmer vs Viktor Durasovic Total games over 20.5 1.83 -2.5 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Pablo Vivero Gonzalez vs David Poljak Total games over 20.5 1.75 -3.7 55.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-06 Pedro Vives Marcos vs Olexiy Kolisnyk Total games over 20.5 1.9 8.9 57.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-06 Giorgio Ricca vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games over 20.5 1.83 -4.6 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Lukas Klein vs Pedro Vives Marcos Lukas Klein to win match 1.663 39.6 83.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Adam Moundir vs Chien-Hsun Lo Adam Moundir to win match 1.597 13.6 71.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Pablo Vivero Gonzalez vs Adrian Bodmer Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.37 -4.6 69.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Youssef Hossam vs George Tsivadze Youssef Hossam to win match 1.2 7.2 89.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Albert Roglan vs Anatoliy Petrenko Albert Roglan to win match 1.315 17.7 89.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Giorgio Ricca vs Michael Vrbensky Giorgio Ricca to win match 2.36 22.0 51.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Vladyslav Manafov vs Kuan-Yi Lee Vladyslav Manafov to win match 1.86 6.0 57.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Andres Artunedo Martinavarr vs Jonas Trinker Andres Artunedo Martinavarr to win match 1.117 -1.1 88.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Lukas Klein vs Pedro Vives Marcos Total games under 21.5 1.815 16.4 64.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Adam Moundir vs Chien-Hsun Lo Total games under 21.5 1.775 -8.5 51.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Giorgio Ricca vs Michael Vrbensky Total games over 21.5 1.815 -6.9 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Albert Roglan vs Anatoliy Petrenko Total games under 18.5 1.95 -0.3 51.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Andres Artunedo Martinavarr vs Jonas Trinker Total games over 18.5 1.75 -2.1 56.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Youssef Hossam vs George Tsivadze Total games over 19.5 1.75 3.8 59.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Andres Artunedo Martinavarr vs Jonas Trinker Total games under 19.5 1.75 4.2 59.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Andres Artunedo Martinavarr vs Jonas Trinker Total games over 17.5 1.815 11.6 61.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Lukas Klein vs Pedro Vives Marcos Total games under 20.5 1.9 3.3 54.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Adam Moundir vs Chien-Hsun Lo Total games over 20.5 1.79 -5.5 52.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Pablo Vivero Gonzalez vs Adrian Bodmer Total games over 20.5 1.83 2.3 55.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Albert Roglan vs Anatoliy Petrenko Total games under 20.5 1.7 9.4 64.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-07 Giorgio Ricca vs Michael Vrbensky Total games over 20.5 1.8 0.1 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-07 Vladyslav Manafov vs Kuan-Yi Lee Total games over 20.5 1.7 -5.2 55.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-08 Youssef Hossam vs Albert Roglan Youssef Hossam to win match 1.335 17.3 87.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Adam Moundir vs Giorgio Ricca Adam Moundir to win match 1.995 10.4 55.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Andres Artunedo Martinavarr vs Vladyslav Manafov Andres Artunedo Martinavarr to win match 1.403 -12.8 62.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Lukas Klein vs Pablo Vivero Gonzalez Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.507 -23.2 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-08 Adam Moundir vs Giorgio Ricca Total games under 21.5 1.83 -4.9 52.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Andres Artunedo Martinavarr vs Vladyslav Manafov Total games under 21.5 1.75 -12.5 50.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Lukas Klein vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 21.5 1.815 -5.2 52.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Youssef Hossam vs Albert Roglan Total games under 20.5 1.75 -9.8 51.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-08 Andres Artunedo Martinavarr vs Vladyslav Manafov Total games over 20.5 1.8 -1.4 54.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-09 Youssef Hossam vs Adam Moundir Youssef Hossam to win match 1.448 15.2 79.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-09 Andres Artunedo Martinavarr vs Lukas Klein Lukas Klein to win match 2.093 5.1 50.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-09 Andres Artunedo Martinavarr vs Lukas Klein Total games under 21.5 1.815 -9.1 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-09 Youssef Hossam vs Adam Moundir Total games over 20.5 1.75 -8.2 52.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-10 Youssef Hossam vs Andres Artunedo Martinavarr Youssef Hossam to win match 1.932 7.4 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-10 Youssef Hossam vs Andres Artunedo Martinavarr Total games over 21.5 1.75 -10.0 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-10 Youssef Hossam vs Andres Artunedo Martinavarr Total games over 20.5 1.7 0.0 58.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Alexander Donski vs Adil Kalyanpur Alexander Donski to win match 1.6 -0.4 62.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Mirko Martinez vs Preston Brown Mirko Martinez to win match 1.3 -3.1 74.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Georgii Kravchenko vs Lucas Hellfritsch Georgii Kravchenko to win match 1.44 3.6 71.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Niklas Guttau vs Olexiy Kolisnyk Olexiy Kolisnyk to win match 2.0 68.3 84.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-11 Stefan Palosi vs Denis Parshutin Stefan Palosi to win match 1.01 -2.6 96.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Alexis Gautier vs Neil Oberleitner Alexis Gautier to win match 1.2 -6.4 78.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Kristjan Tamm vs Kai Lemstra Kristjan Tamm to win match 1.83 22.1 66.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Marco Brugnerotto vs Haadin Bava Marco Brugnerotto to win match 1.3 -18.9 62.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Federico Iannaccone vs Alexander Abou Boutros Federico Iannaccone to win match 1.01 -0.7 98.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Mehluli Don Ayanda Sibanda vs Ali Dawani Mehluli Don Ayanda Sibanda to win match 1.04 -1.1 95.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 George Tsivadze vs Ken Onishi George Tsivadze to win match 1.5 -9.2 60.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-11 Vitaliy Sachko vs Riccardo Maiga Riccardo Maiga to win match 1.36 -13.6 63.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-12 Daniel Altmaier vs Vladyslav Manafov Daniel Altmaier to win match 1.403 5.8 75.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-12 Lukas Klein vs Remy Bertola Lukas Klein to win match 1.133 0.0 88.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-12 Dominik Palan vs Pavel Shumeiko Dominik Palan to win match 1.652 42.4 86.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-12 Lukas Klein vs Remy Bertola Total games over 18.5 1.75 1.2 57.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-12 Lukas Klein vs Remy Bertola Total games under 19.5 1.75 -2.9 55.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-12 Dominik Palan vs Pavel Shumeiko Total games under 19.5 1.9 28.9 67.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-12 Daniel Altmaier vs Vladyslav Manafov Total games over 20.5 1.8 -1.5 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-12 Dominik Palan vs Pavel Shumeiko Total games under 20.5 1.9 33.7 70.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-13 David Poljak vs Kai Wehnelt David Poljak to win match 1.503 -3.9 63.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Adrian Bodmer vs Chien-Hsun Lo Adrian Bodmer to win match 1.417 3.1 72.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Petr Hajek vs Robert Strombachs Robert Strombachs to win match 1.403 -20.2 56.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-13 Claudio Fortuna vs Mirko Martinez Claudio Fortuna to win match 1.203 -12.2 73.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Alessandro Bega vs Kristjan Tamm Alessandro Bega to win match 1.11 -5.7 85.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Jose Fco. Vidal Azorin vs Vitaliy Sachko Jose Fco. Vidal Azorin to win match 1.563 -21.8 50.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Enrico Dalla Valle vs Bjorn Nareyka Enrico Dalla Valle to win match 1.007 -1.8 97.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Jonas Trinker vs Jaroslav Pospisil Jaroslav Pospisil to win match 1.1 -7.4 84.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-13 Francesco Forti vs Aryan Goveas Francesco Forti to win match 1.27 -8.4 72.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Jacopo Berrettini vs Stefan Palosi Jacopo Berrettini to win match 1.503 24.8 83.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Adrian Bodmer vs Chien-Hsun Lo Adrian Bodmer (-1.5 sets) 1.94 -0.8 51.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-13 Enrico Dalla Valle vs Bjorn Nareyka Total games under 16.5 1.75 8.0 61.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-13 Alessandro Bega vs Kristjan Tamm Total games over 18.5 1.7 -12.7 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Jonas Trinker vs Jaroslav Pospisil Total games over 18.5 1.75 5.2 60.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Francesco Forti vs Aryan Goveas Total games over 18.5 1.65 13.4 68.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Claudio Fortuna vs Mirko Martinez Total games over 19.5 1.8 2.4 56.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Francesco Forti vs Aryan Goveas Total games over 19.5 1.7 3.9 61.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 David Poljak vs Kai Wehnelt Total games over 20.5 1.75 -10.0 51.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-13 Adrian Bodmer vs Chien-Hsun Lo Total games over 20.5 1.8 3.5 57.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Petr Hajek vs Robert Strombachs Total games over 20.5 1.8 1.7 56.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Jose Fco. Vidal Azorin vs Vitaliy Sachko Total games over 20.5 1.75 -7.1 53.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-13 Jacopo Berrettini vs Stefan Palosi Total games under 20.5 1.83 0.5 54.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Dominik Palan vs Artem Smirnov Artem Smirnov to win match 1.125 -1.6 87.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Jacopo Berrettini vs Claudio Fortuna Jacopo Berrettini to win match 1.362 -13.6 63.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Daniel Altmaier vs Adrian Bodmer Daniel Altmaier to win match 1.337 6.5 79.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Jonas Trinker vs Francesco Forti Francesco Forti to win match 1.408 0.8 71.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Michael Vrbensky vs David Poljak David Poljak to win match 2.23 42.1 63.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Enrico Dalla Valle vs Petr Hajek Enrico Dalla Valle to win match 1.503 5.6 70.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Alessandro Bega vs Jose Fco. Vidal Azorin Alessandro Bega to win match 1.125 1.0 89.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Lukas Klein vs George Tsivadze Lukas Klein to win match 1.1 -5.6 85.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Michael Vrbensky vs David Poljak Total games under 21.5 1.815 -5.8 51.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Enrico Dalla Valle vs Petr Hajek Total games over 21.5 1.815 -8.4 50.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Dominik Palan vs Artem Smirnov Total games under 18.5 1.95 2.7 52.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Alessandro Bega vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 18.5 1.875 -2.0 52.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Lukas Klein vs George Tsivadze Total games over 18.5 1.79 14.7 64.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Dominik Palan vs Artem Smirnov Total games under 19.5 1.7 6.6 62.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Alessandro Bega vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 19.5 1.713 -0.9 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Jacopo Berrettini vs Claudio Fortuna Total games over 20.5 1.83 -5.3 51.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Daniel Altmaier vs Adrian Bodmer Total games over 20.5 1.815 -2.4 53.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Jonas Trinker vs Francesco Forti Total games over 20.5 1.8 -6.8 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-14 Michael Vrbensky vs David Poljak Total games over 20.5 1.75 -7.0 53.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-14 Enrico Dalla Valle vs Petr Hajek Total games over 20.5 1.75 -6.2 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-15 Jacopo Berrettini vs Michael Vrbensky Jacopo Berrettini to win match 1.627 0.6 61.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-15 Lukas Klein vs Enrico Dalla Valle Lukas Klein to win match 1.448 -6.1 64.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-15 Alessandro Bega vs Dominik Palan Alessandro Bega to win match 1.05 -6.0 89.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-15 Daniel Altmaier vs Jonas Trinker Daniel Altmaier to win match 1.08 -4.4 88.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-15 Jacopo Berrettini vs Michael Vrbensky Total games under 21.5 1.815 -8.4 50.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-15 Lukas Klein vs Enrico Dalla Valle Total games over 21.5 1.815 -7.4 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-15 Daniel Altmaier vs Jonas Trinker Total games over 18.5 1.8 2.5 57.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-15 Alessandro Bega vs Dominik Palan Total games over 17.5 1.65 7.5 65.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-15 Jacopo Berrettini vs Michael Vrbensky Total games over 20.5 1.75 -7.2 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-15 Lukas Klein vs Enrico Dalla Valle Total games over 20.5 1.75 1.8 58.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-16 Jacopo Berrettini vs Daniel Altmaier Daniel Altmaier to win match 1.362 2.8 75.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-16 Lukas Klein vs Alessandro Bega Lukas Klein to win match 2.03 3.6 51.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-16 Jacopo Berrettini vs Daniel Altmaier Total games under 21.5 1.775 -1.4 55.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-16 Lukas Klein vs Alessandro Bega Total games under 21.5 1.975 2.2 51.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-17 Lukas Klein vs Jacopo Berrettini Lukas Klein to win match 1.696 8.3 63.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-17 Lukas Klein vs Jacopo Berrettini Total games over 21.5 1.775 -10.5 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-17 Lukas Klein vs Jacopo Berrettini Total games under 22.5 1.72 2.1 59.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Adil Kalyanpur vs Omar El Shehawy Adil Kalyanpur to win match 1.01 -1.2 97.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Patrik Nema vs Ronald Gabas Patrik Nema to win match 1.01 -0.6 98.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Stefan Palosi vs Simon Beaupain Stefan Palosi to win match 1.5 13.9 75.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Marco Brugnerotto vs Yannik Steinegger Marco Brugnerotto to win match 1.8 28.4 71.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Kristjan Tamm vs Bastien Presuhn Kristjan Tamm to win match 1.6 38.7 86.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Emiliano Maggioli vs Yann Wojcik Emiliano Maggioli to win match 1.25 12.6 90.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-18 Fabrizio Andaloro vs Jonas Trinker Jonas Trinker to win match 1.18 10.7 93.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-18 Kai Lemstra vs Dominik Nazaruk Dominik Nazaruk to win match 1.95 17.9 60.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-18 Olexiy Kolisnyk vs Daniel De Jonge Olexiy Kolisnyk to win match 1.7 -11.4 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-19 Daniel Altmaier vs Gilbert Klier Junior Daniel Altmaier to win match 1.503 10.5 73.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-19 Robert Strombachs vs Francesco Vilardo Francesco Vilardo to win match 2.267 31.3 57.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-19 Mirko Martinez vs Anatoliy Petrenko Mirko Martinez to win match 1.358 5.9 77.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-19 Riccardo Maiga vs Chien-Hsun Lo Chien-Hsun Lo to win match 1.503 -24.8 50.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-19 Daniel Altmaier vs Gilbert Klier Junior Total games under 20.5 1.83 -7.0 50.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-19 Robert Strombachs vs Francesco Vilardo Total games over 20.5 1.7 -12.0 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-19 Mirko Martinez vs Anatoliy Petrenko Total games under 20.5 1.8 -9.3 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-19 Riccardo Maiga vs Chien-Hsun Lo Total games over 20.5 1.75 -3.5 55.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Emiliano Maggioli vs Aryan Goveas Emiliano Maggioli to win match 1.147 -4.1 83.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Francesco Forti Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.193 -10.5 75.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Adrian Bodmer vs Adil Kalyanpur Adrian Bodmer to win match 1.11 -4.8 85.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Jacopo Berrettini vs Marco Brugnerotto Jacopo Berrettini to win match 1.22 -10.9 73.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Jose Fco. Vidal Azorin vs Niklas Guttau Jose Fco. Vidal Azorin to win match 1.392 9.9 79.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Kacper Zuk vs Patrik Nema Kacper Zuk to win match 2.597 44.0 55.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Enrico Dalla Valle vs Davide Tortora Enrico Dalla Valle to win match 1.12 2.9 91.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Botic Van De Zandschulp vs Claudio Fortuna Claudio Fortuna to win match 3.883 114.8 55.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Marko Miladinovic vs Lucas Hellfritsch Marko Miladinovic to win match 1.05 -10.8 85.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Giovani Samaha vs Pavel Shumeiko Giovani Samaha to win match 1.437 28.4 89.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Emiliano Maggioli vs Aryan Goveas Total games over 18.5 1.8 16.0 64.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Adrian Bodmer vs Adil Kalyanpur Total games over 18.5 1.75 0.7 57.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Enrico Dalla Valle vs Davide Tortora Total games over 18.5 1.7 -14.8 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Marko Miladinovic vs Lucas Hellfritsch Total games over 18.5 2.0 5.4 52.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Emiliano Maggioli vs Aryan Goveas Total games over 19.5 1.8 -3.4 53.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Francesco Forti Total games over 19.5 1.75 -2.1 56.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Adrian Bodmer vs Adil Kalyanpur Total games over 19.5 1.95 2.8 52.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Jacopo Berrettini vs Marco Brugnerotto Total games over 19.5 1.75 3.2 58.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Botic Van De Zandschulp vs Claudio Fortuna Total games under 19.5 1.83 5.4 57.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Enrico Dalla Valle vs Davide Tortora Total games over 17.5 1.65 -2.4 59.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Marko Miladinovic vs Lucas Hellfritsch Total games over 17.5 1.65 6.9 64.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Pablo Vivero Gonzalez vs Francesco Forti Total games over 20.5 1.9 -3.0 51.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Jose Fco. Vidal Azorin vs Niklas Guttau Total games under 20.5 1.8 4.9 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-20 Kacper Zuk vs Patrik Nema Total games over 20.5 1.8 5.0 58.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Botic Van De Zandschulp vs Claudio Fortuna Total games under 20.5 1.75 10.1 62.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-20 Giovani Samaha vs Pavel Shumeiko Total games under 20.5 1.83 27.3 69.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Robert Strombachs vs Daniel Altmaier Daniel Altmaier to win match 1.178 0.8 85.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Enrico Dalla Valle vs Kai Lemstra Enrico Dalla Valle to win match 1.253 7.7 85.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Kacper Zuk vs Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini to win match 1.253 -10.8 71.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Botic Van De Zandschulp vs Mirko Martinez Botic Van De Zandschulp to win match 1.125 -8.7 81.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Emiliano Maggioli vs Igor Sijsling Igor Sijsling to win match 1.362 -27.4 53.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Pablo Vivero Gonzalez vs Adrian Bodmer Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.125 -20.3 70.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Marko Miladinovic vs Giovani Samaha Marko Miladinovic to win match 1.1 -7.2 84.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Riccardo Maiga vs Jose Fco. Vidal Azorin Riccardo Maiga to win match 2.093 5.5 50.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Riccardo Maiga vs Jose Fco. Vidal Azorin Total games under 21.5 1.815 -2.1 53.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Marko Miladinovic vs Giovani Samaha Total games over 18.5 1.815 3.2 56.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Robert Strombachs vs Daniel Altmaier Total games under 19.5 1.8 -7.7 51.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Botic Van De Zandschulp vs Mirko Martinez Total games over 19.5 1.975 2.2 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Pablo Vivero Gonzalez vs Adrian Bodmer Total games over 19.5 1.87 19.8 64.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Marko Miladinovic vs Giovani Samaha Total games under 19.5 1.775 -6.8 52.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Enrico Dalla Valle vs Kai Lemstra Total games under 20.5 1.775 1.5 57.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-21 Kacper Zuk vs Jacopo Berrettini Total games over 20.5 1.975 4.9 53.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-21 Emiliano Maggioli vs Igor Sijsling Total games under 20.5 1.8 -9.9 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Robert Strombachs vs Emiliano Maggioli Emiliano Maggioli to win match 1.535 13.3 73.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-22 Pablo Vivero Gonzalez vs Botic Van De Zandschulp Pablo Vivero Gonzalez to win match 2.093 21.1 57.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Enrico Dalla Valle vs Marko Miladinovic Enrico Dalla Valle to win match 1.618 3.8 64.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Kacper Zuk vs Riccardo Maiga Kacper Zuk to win match 1.335 -13.1 65.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Robert Strombachs vs Emiliano Maggioli Total games under 21.5 1.815 2.4 56.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Enrico Dalla Valle vs Marko Miladinovic Total games under 21.5 1.815 -8.4 50.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Pablo Vivero Gonzalez vs Botic Van De Zandschulp Total games under 22.5 1.713 0.8 58.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-22 Kacper Zuk vs Riccardo Maiga Total games over 20.5 1.775 -0.6 56.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Robert Strombachs Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.385 6.0 76.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-23 Kacper Zuk vs Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle to win match 1.748 10.0 62.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Robert Strombachs Total games under 21.5 1.815 4.1 57.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-23 Kacper Zuk vs Enrico Dalla Valle Total games over 21.5 1.775 -6.6 52.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-23 Pablo Vivero Gonzalez vs Robert Strombachs Total games under 20.5 1.87 -3.1 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-24 Kacper Zuk vs Pablo Vivero Gonzalez Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.303 -3.5 74.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-24 Kacper Zuk vs Pablo Vivero Gonzalez Pablo Vivero Gonzalez (-1.5 sets) 1.77 -6.2 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-24 Kacper Zuk vs Pablo Vivero Gonzalez Total games over 20.5 1.815 -9.0 50.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Luca Staeheli vs Daniel De Jonge Luca Staeheli to win match 2.0 6.0 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Emiliano Maggioli vs Stefan Palosi Emiliano Maggioli to win match 1.36 17.0 86.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Timur Kiuamov vs Adam Bronka Timur Kiuamov to win match 1.06 2.6 96.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Lucas Hellfritsch vs Bastien Presuhn Lucas Hellfritsch to win match 2.3 24.6 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Adil Kalyanpur vs Masood Eisa-Beygi Adil Kalyanpur to win match 1.01 -0.1 98.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Luka Pavlovic vs S D Prajwal Dev Luka Pavlovic to win match 2.15 13.1 52.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Michal Mikula vs Sagadat Ayap Sagadat Ayap to win match 1.83 -3.3 52.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-25 Neil Oberleitner vs Dominik Nazaruk Dominik Nazaruk to win match 1.83 4.5 57.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-25 Niklas Guttau vs Simon Beaupain Niklas Guttau to win match 2.0 2.4 51.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-25 Anatoliy Petrenko vs Yann Wojcik Yann Wojcik to win match 1.75 21.9 69.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-25 Mattia Bellucci vs Patrik Nema Patrik Nema to win match 1.3 -5.9 72.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-26 Jose Fco. Vidal Azorin vs Jakub Paul Jakub Paul to win match 1.47 -9.8 61.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-26 Marek Jaloviec vs Maxime Tchoutakian Maxime Tchoutakian to win match 1.825 20.6 66.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-26 Pavel Shumeiko vs Yannik Steinegger Yannik Steinegger to win match 1.097 -3.2 88.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-26 Igor Sijsling vs Davide Tortora Igor Sijsling to win match 1.033 -6.0 90.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-26 Pavel Shumeiko vs Yannik Steinegger Total games under 18.5 1.95 12.0 57.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-26 Igor Sijsling vs Davide Tortora Total games over 17.5 1.8 5.0 58.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-26 Jose Fco. Vidal Azorin vs Jakub Paul Total games over 20.5 1.8 -4.3 53.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-26 Marek Jaloviec vs Maxime Tchoutakian Total games over 20.5 1.7 -11.9 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Kacper Zuk vs Aryan Goveas Kacper Zuk to win match 1.178 -3.8 81.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Giorgio Ricca vs Fabrizio Andaloro Giorgio Ricca to win match 1.141 8.2 94.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Daniel Michalski vs Timur Kiuamov Timur Kiuamov to win match 2.093 20.8 57.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Pablo Vivero Gonzalez vs Jacopo Berrettini Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.595 2.7 64.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Gilbert Klier Junior vs Marat Deviatiarov Gilbert Klier Junior to win match 1.543 -17.4 53.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Robert Strombachs vs Adil Kalyanpur Robert Strombachs to win match 1.158 -3.0 83.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Marko Miladinovic vs Mattia Bellucci Marko Miladinovic to win match 1.219 -13.1 71.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Botic Van De Zandschulp vs Anatoliy Petrenko Botic Van De Zandschulp to win match 1.022 -6.9 91.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Haadin Bava vs Maxime Pauwels Maxime Pauwels to win match 1.513 9.0 72.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Francesco Vilardo vs Neil Oberleitner Francesco Vilardo to win match 1.253 -2.2 78.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Eduardo Struvay vs Christian Seraphim Eduardo Struvay to win match 1.178 2.8 87.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Giovani Samaha vs Riccardo Maiga Riccardo Maiga to win match 1.36 6.9 78.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Kacper Zuk vs Aryan Goveas Total games over 18.5 1.8 17.0 65.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Kacper Zuk vs Aryan Goveas Total games over 19.5 1.8 -1.6 54.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Giorgio Ricca vs Fabrizio Andaloro Total games under 19.5 1.75 27.2 72.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Robert Strombachs vs Adil Kalyanpur Total games over 19.5 1.8 -5.7 52.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Marko Miladinovic vs Mattia Bellucci Total games over 19.5 1.7 -5.6 55.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Francesco Vilardo vs Neil Oberleitner Total games over 19.5 1.7 -7.4 54.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Eduardo Struvay vs Christian Seraphim Total games under 19.5 1.75 -11.5 50.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Botic Van De Zandschulp vs Anatoliy Petrenko Total games over 17.5 1.83 2.2 55.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Daniel Michalski vs Timur Kiuamov Total games over 20.5 1.7 -12.0 51.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Pablo Vivero Gonzalez vs Jacopo Berrettini Total games over 20.5 1.75 -7.0 53.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Gilbert Klier Junior vs Marat Deviatiarov Total games over 20.5 1.75 -5.1 54.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-27 Haadin Bava vs Maxime Pauwels Total games under 20.5 1.8 -6.9 51.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-27 Giovani Samaha vs Riccardo Maiga Total games under 20.5 1.75 -12.2 50.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-28 Gilbert Klier Junior vs Daniel Michalski Gilbert Klier Junior to win match 1.362 -4.1 70.4 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Robert Strombachs vs Marko Miladinovic Robert Strombachs to win match 2.195 14.3 52.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Jose Fco. Vidal Azorin vs Giovani Samaha Jose Fco. Vidal Azorin to win match 1.503 7.6 71.6 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Eduardo Struvay vs Haadin Bava Eduardo Struvay to win match 1.331 3.6 77.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Giorgio Ricca Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.247 -0.6 79.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Kacper Zuk vs Francesco Vilardo Kacper Zuk to win match 1.468 -6.4 63.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Botic Van De Zandschulp vs Marek Jaloviec Botic Van De Zandschulp to win match 1.503 -7.1 61.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Igor Sijsling vs Pavel Shumeiko Igor Sijsling to win match 1.037 -11.6 85.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Robert Strombachs vs Marko Miladinovic Total games under 21.5 1.815 -8.7 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Jose Fco. Vidal Azorin vs Giovani Samaha Total games under 21.5 1.775 -7.3 52.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Botic Van De Zandschulp vs Marek Jaloviec Total games under 21.5 1.815 -8.9 50.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-28 Eduardo Struvay vs Haadin Bava Total games over 19.5 1.713 -2.9 56.7 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Giorgio Ricca Total games over 19.5 1.815 -1.5 54.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-28 Igor Sijsling vs Pavel Shumeiko Total games over 17.5 2.0 28.2 64.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Gilbert Klier Junior vs Daniel Michalski Total games over 20.5 1.815 -3.9 53.0 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Jose Fco. Vidal Azorin vs Giovani Samaha Total games over 20.5 1.775 -7.3 52.2 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-28 Eduardo Struvay vs Haadin Bava Total games over 20.5 1.8 -9.4 50.3 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-28 Pablo Vivero Gonzalez vs Giorgio Ricca Total games over 20.5 1.87 -4.9 50.9 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-28 Kacper Zuk vs Francesco Vilardo Total games over 20.5 1.75 -5.3 54.1 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-29 Kacper Zuk vs Pablo Vivero Gonzalez Pablo Vivero Gonzalez to win match 1.685 10.9 65.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-29 Gilbert Klier Junior vs Jose Fco. Vidal Azorin Gilbert Klier Junior to win match 1.303 -5.1 72.8 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Won
2019-03-29 Eduardo Struvay vs Botic Van De Zandschulp Botic Van De Zandschulp to win match 1.597 -5.0 59.5 M15 Sharm El Sheikh ITF Men Lost
2019-03-29