W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle

2022-08-17 Weronika Ewald vs Eleni Christofi Eleni Christofi to win match 1.57 15.6 73.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Valeriya Olyanovskaya vs Ana Filipa Santos Valeriya Olyanovskaya to win match 1.05 -1.4 93.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denisa Hindova vs Nadiya Kolb Denisa Hindova to win match 1.22 3.8 85.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Alicja Formella to win match 2.75 41.6 51.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Laura Hietaranta to win match 1.118 3.1 92.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas to win match 1.446 9.5 75.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik to win match 1.33 9.7 82.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Julie Struplova vs Ayla Aksu Julie Struplova to win match 2.0 33.8 66.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Simona Ogescu to win match 1.3 -2.1 75.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Ilinca Dalina Amariei vs Weronika Baszak Ilinca Dalina Amariei to win match 1.57 7.6 68.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Denise Hrdinkova to win match 1.638 3.4 63.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Linda Klimovicova to win match 1.157 -7.6 79.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Mia Chudejova vs Marcelina Podlinska Marcelina Podlinska to win match 1.373 -23.1 56.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Karolina Kubanova vs Ivana Sebestova Karolina Kubanova to win match 2.37 57.9 66.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov to win match 1.394 4.8 75.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Valeriya Olyanovskaya vs Ana Filipa Santos Valeriya Olyanovskaya (-1.5 sets) 1.22 0.9 82.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Laura Hietaranta (-1.5 sets) 1.38 7.0 77.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas (-1.5 sets) 2.01 21.2 60.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik (-1.5 sets) 1.75 21.8 69.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Simona Ogescu (-1.5 sets) 1.59 3.6 65.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Linda Klimovicova (-1.5 sets) 1.47 5.9 72.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov (-1.5 sets) 2.15 18.9 55.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas (-3.5 games) 1.77 18.2 66.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Julie Struplova vs Ayla Aksu Julie Struplova (-3.5 games) 1.92 0.4 52.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Ilinca Dalina Amariei vs Weronika Baszak Ilinca Dalina Amariei (-3.5 games) 1.849 10.0 59.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Denise Hrdinkova (-3.5 games) 1.88 -4.2 51.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov (-3.5 games) 1.88 17.7 62.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas (-4.5 games) 1.94 22.4 63.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik (-4.5 games) 1.76 23.6 70.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov (-4.5 games) 1.813 -1.4 54.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik (-5.5 games) 1.95 19.8 61.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Simona Ogescu (-5.5 games) 1.94 9.6 56.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Linda Klimovicova (-5.5 games) 1.7 0.9 59.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Total games under 18.5 1.82 15.0 63.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Total games under 18.5 1.78 18.1 66.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Total games over 18.5 1.74 -3.0 55.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Total games over 18.5 1.818 2.9 56.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Total games under 18.5 1.89 -4.8 50.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Weronika Ewald vs Eleni Christofi Total games under 20.5 1.833 11.4 60.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Total games under 20.5 1.74 22.5 70.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Julie Struplova vs Ayla Aksu Total games over 20.5 1.877 -5.2 50.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Ilinca Dalina Amariei vs Weronika Baszak Total games under 20.5 1.826 1.3 55.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Total games under 20.5 1.832 -5.0 51.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Mia Chudejova vs Marcelina Podlinska Total games under 20.5 1.75 -5.5 54.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Karolina Kubanova vs Ivana Sebestova Total games under 20.5 1.813 -3.7 53.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Total games under 20.5 1.76 11.0 63.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Valeriya Olyanovskaya vs Ana Filipa Santos Total games under 17.5 1.787 12.4 62.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denisa Hindova vs Nadiya Kolb Total games over 17.5 1.847 14.0 61.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Total games under 17.5 2.02 14.1 56.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Total games under 19.5 1.93 28.0 66.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Total games under 19.5 1.95 6.8 54.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Total games under 19.5 1.85 5.9 57.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Total games over 19.5 1.884 -3.4 51.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Total games over 19.5 1.854 -6.0 50.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Total games under 19.5 1.787 -5.4 53.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Mia Chudejova vs Marcelina Podlinska Total games under 19.5 1.914 -4.1 50.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Total games under 19.5 1.869 8.4 58.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Ilinca Dalina Amariei to win match 1.109 -6.5 84.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Julie Struplova to win match 1.483 0.9 68.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Katarina Kuzmova vs Zuzanna Bednarz Katarina Kuzmova to win match 1.347 -26.1 54.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Valeriya Olyanovskaya to win match 1.64 11.8 68.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Weronika Ewald vs Karolina Kubanova Karolina Kubanova to win match 2.195 32.2 60.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Linda Klimovicova vs Mia Chudejova Linda Klimovicova to win match 1.073 -4.3 89.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova to win match 1.525 6.6 69.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Yelyzaveta Kotliar vs Stefania Rogozinska Dzik Stefania Rogozinska Dzik to win match 1.715 1.2 59.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Ilinca Dalina Amariei (-1.5 sets) 1.37 -10.2 65.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Linda Klimovicova vs Mia Chudejova Linda Klimovicova (-1.5 sets) 1.27 -5.5 74.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova (-1.5 sets) 2.23 15.6 51.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Julie Struplova (-3.5 games) 1.854 1.0 54.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Valeriya Olyanovskaya (-3.5 games) 1.88 1.8 54.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova (-3.5 games) 1.905 13.0 59.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova (-4.5 games) 1.99 0.1 50.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Ilinca Dalina Amariei (-5.5 games) 1.666 -5.3 56.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Total games under 18.5 1.78 -11.0 50.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Total games under 20.5 1.806 3.4 57.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Total games under 20.5 1.79 -5.0 53.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Weronika Ewald vs Karolina Kubanova Total games under 20.5 1.87 9.7 58.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Total games under 20.5 1.85 0.9 54.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Yelyzaveta Kotliar vs Stefania Rogozinska Dzik Total games under 20.5 1.826 6.2 58.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Total games over 17.5 1.917 0.8 52.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Linda Klimovicova vs Mia Chudejova Total games over 17.5 1.803 -0.4 55.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Total games under 19.5 1.92 -3.3 50.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Katarina Kuzmova vs Zuzanna Bednarz Total games under 19.5 1.88 22.2 65.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Total games over 19.5 1.72 -9.7 52.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Total games over 19.5 1.813 -3.1 53.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Total games under 21.5 1.59 -8.1 57.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Valeriya Olyanovskaya to win match 1.465 -2.7 66.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Ilinca Dalina Amariei to win match 1.855 37.3 74.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Julie Struplova to win match 1.402 -1.4 70.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova to win match 1.409 -1.1 70.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Ilinca Dalina Amariei (-1.5 sets) 2.68 72.3 64.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Julie Struplova (-1.5 sets) 1.88 -3.6 51.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-1.5 sets) 2.01 14.6 57.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Valeriya Olyanovskaya (-3.5 games) 1.909 4.0 54.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Julie Struplova (-3.5 games) 1.65 -3.6 58.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-3.5 games) 1.7 7.7 63.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-4.5 games) 2.01 12.8 56.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-5.5 games) 2.43 21.5 50.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Total games over 18.5 1.56 -15.4 54.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games over 18.5 1.56 -7.5 59.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Total games under 20.5 1.9 0.0 52.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Total games under 20.5 1.82 21.8 66.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Total games under 20.5 1.69 -0.4 58.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games under 20.5 1.85 3.3 55.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Total games over 19.5 1.62 -13.0 53.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Total games under 19.5 2.03 19.7 59.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Total games under 19.5 1.86 -0.6 53.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games over 19.5 1.666 -15.3 50.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Total games under 21.5 1.7 -1.5 57.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Total games under 21.5 1.63 17.4 72.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games under 21.5 1.66 -1.1 59.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Valeriya Olyanovskaya to win match 1.639 7.7 65.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova to win match 1.374 19.4 86.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Valeriya Olyanovskaya (-1.5 sets) 2.35 19.3 50.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-1.5 sets) 1.98 50.3 75.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Valeriya Olyanovskaya (-3.5 games) 1.862 -1.2 53.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-3.5 games) 1.68 34.2 79.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-4.5 games) 1.98 50.0 75.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-5.5 games) 2.41 63.9 68.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Total games under 20.5 1.877 6.9 57.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Total games under 20.5 1.828 25.9 68.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Total games over 19.5 1.6 -18.7 50.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Total games under 19.5 2.04 43.4 70.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Total games under 21.5 1.727 6.5 61.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Total games under 21.5 1.66 24.6 75.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-21 Valeriya Olyanovskaya vs Linda Klimovicova Linda Klimovicova to win match 1.944 15.7 59.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
Viimeisin päivitys: 2021-11-30 11:17:30 CET

W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.