M15 Kazan ITF Men predicciones para el tenis: consejos para apostar en el tenis y selecciones para hoy.

2020-01-20 Gleb Blekher vs Alexander Vikhlyantsev Gleb Blekher to win match 1.125 -16.9 73.9 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Ivan Mikhaylyuk vs Sviatoslav Lutkovskii Ivan Mikhaylyuk to win match 1.083 -9.8 83.3 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Andrey Uvarov vs Ruzel Fathullin Andrey Uvarov to win match 1.166 0.2 85.9 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Igor Shrolik vs Radimir Lutkovskii Igor Shrolik to win match 1.125 -0.6 88.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Mikalai Haliak vs Roman Nashatyrkin Mikalai Haliak to win match 1.062 -3.7 90.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Egor Noskin vs Alexander Chepik Egor Noskin to win match 1.1 0.8 91.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Martin Borisiouk vs Grigory Kuklin Martin Borisiouk to win match 1.111 3.2 92.9 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-20 Andrey Budanov vs Bulat Galiev Bulat Galiev to win match 1.25 -2.7 77.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-21 Sergei Pogosian vs Pavel Shchaya-Zubrov Pavel Shchaya-Zubrov to win match 1.571 -13.1 55.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-21 Martin Borisiouk vs Gleb Blekher Martin Borisiouk to win match 1.495 4.2 69.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-21 Leonid Sheyngezikht vs Alexandr Binda Alexandr Binda to win match 1.727 13.3 65.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-21 Richard Muzaev vs Ivan Mikhaylyuk Richard Muzaev to win match 1.196 6.8 89.3 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-21 Egor Noskin vs Andrey Budanov Egor Noskin to win match 1.141 -19.9 70.2 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-21 Andrey Uvarov vs Alexandr Semenov Alexandr Semenov to win match 2.2 33.7 60.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-22 Matvey Minin vs Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov to win match 1.465 -10.1 61.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-22 Vladimir Korolev vs Pavel Verbin Vladimir Korolev to win match 1.142 -2.4 85.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Djurabeck Karimov vs Danil Spasibo Djurabeck Karimov to win match 1.077 -9.5 84.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Sergei Pogosian vs Richard Muzaev Richard Muzaev to win match 1.23 -1.4 80.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-22 Konstantin Kravchuk vs Egor Noskin Konstantin Kravchuk to win match 1.061 -7.7 87.0 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Savriyan Danilov vs Mikalai Haliak Savriyan Danilov to win match 1.25 -8.3 73.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Oleksii Krutykh vs Andrey Uvarov Oleksii Krutykh to win match 1.101 -6.8 84.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Leonid Sheyngezikht vs Viktor Nikitin Leonid Sheyngezikht to win match 1.543 -16.4 54.2 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Mikhail Fufygin vs Matvey Khomentovskiy Mikhail Fufygin to win match 1.317 -31.7 51.8 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-22 Evgeny Tyurnev vs Martin Borisiouk Evgeny Tyurnev to win match 1.1 1.0 91.8 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Maxim Ratniuk vs Ivan Gakhov Ivan Gakhov to win match 1.4 -8.2 65.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-23 Savriyan Danilov vs Sergei Pogosian Savriyan Danilov to win match 1.1 -9.3 82.5 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Evgeny Tyurnev vs Matvey Minin Evgeny Tyurnev to win match 1.173 -1.6 83.9 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Oleksii Krutykh vs Leonid Sheyngezikht Oleksii Krutykh to win match 1.221 5.8 86.6 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Timur Kiuamov vs Vladimir Ivanov Vladimir Ivanov to win match 1.362 -15.2 62.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-23 Sergey Fomin vs Sergey Bolotov Sergey Fomin to win match 1.221 -12.3 71.8 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Konstantin Kravchuk vs Mikhail Fufygin Konstantin Kravchuk to win match 1.15 -0.6 86.5 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Oleksii Krutykh vs Leonid Sheyngezikht Oleksii Krutykh (-5.5 games) 1.833 -3.1 52.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-23 Oleksii Krutykh vs Leonid Sheyngezikht Oleksii Krutykh (-4.5 games) 1.727 9.7 63.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-23 Sergey Fomin vs Sergey Bolotov Sergey Fomin (-4.5 games) 1.727 -11.8 51.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Savriyan Danilov vs Sergei Pogosian Total games over 18.5 1.833 5.6 57.6 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Oleksii Krutykh vs Leonid Sheyngezikht Total games under 19.5 2.0 13.5 56.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-23 Sergey Fomin vs Sergey Bolotov Total games over 19.5 1.727 -3.6 55.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-23 Maxim Ratniuk vs Ivan Gakhov Total games over 20.5 1.8 -2.2 54.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-23 Timur Kiuamov vs Vladimir Ivanov Total games over 20.5 1.833 3.2 56.3 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-24 Sergey Fomin vs Savriyan Danilov Savriyan Danilov to win match 1.571 9.7 69.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-24 Konstantin Kravchuk vs Oleksii Krutykh Konstantin Kravchuk to win match 1.437 2.1 71.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-24 Konstantin Kravchuk vs Oleksii Krutykh Konstantin Kravchuk (-3.5 games) 1.833 -1.2 53.9 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-24 Sergey Fomin vs Savriyan Danilov Total games under 21.5 1.833 7.1 58.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-24 Konstantin Kravchuk vs Oleksii Krutykh Total games under 21.5 1.8 3.8 57.6 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-25 Evgeny Tyurnev vs Maxim Ratniuk Evgeny Tyurnev to win match 1.29 -9.2 70.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-01-25 Sergey Fomin vs Konstantin Kravchuk Konstantin Kravchuk to win match 1.204 4.9 87.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-25 Sergey Fomin vs Konstantin Kravchuk Konstantin Kravchuk (-4.5 games) 1.8 -0.6 55.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-01-25 Sergey Fomin vs Konstantin Kravchuk Total games under 20.5 1.727 -3.8 55.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Aliaksandr Prudnikau vs Grigory Kuklin Aliaksandr Prudnikau to win match 1.111 -14.6 76.9 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Pavel Shchaya-Zubrov vs Radimir Lutkovskii Pavel Shchaya-Zubrov to win match 1.04 -5.2 91.2 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Bulat Galiev vs Nikita Naskidashvili Bulat Galiev to win match 1.23 9.6 89.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Artur Shakhnubaryan vs Artem Dacenko Artur Shakhnubaryan to win match 1.013 -6.1 92.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Daniel Litvinov vs Vladislav Tasenkov Daniel Litvinov to win match 1.2 -1.0 82.5 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Roman Nashatyrkin vs Nikita Chuev Roman Nashatyrkin to win match 1.097 -17.1 75.6 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Andrey Budanov vs Maxim Krapivin Andrey Budanov to win match 1.493 -23.6 51.2 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Oscar Galimardanov vs Leonid Sheyngezikht Leonid Sheyngezikht to win match 1.1 -19.2 73.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-09 Igor Trunov vs Alexander Ovcharov Alexander Ovcharov to win match 1.071 -4.5 89.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-09 Andrey Uvarov vs Artem Zharkov Andrey Uvarov to win match 1.02 -0.8 97.3 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-09 Igor Kudriashov vs Gleb Blekher Gleb Blekher to win match 2.1 86.6 88.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-09 Mark Tryakshin vs Aleksei Abazov Mark Tryakshin to win match 1.01 -19.6 79.6 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-10 Ivan Mikhaylyuk vs Andrey Budanov Ivan Mikhaylyuk to win match 1.2 -23.1 64.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-10 Daniel Litvinov vs Bulat Galiev Bulat Galiev to win match 1.47 -10.6 60.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-10 Roman Nashatyrkin vs Mark Tryakshin Mark Tryakshin to win match 1.445 -21.8 54.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-10 Artur Shakhnubaryan vs Aliaksandr Prudnikau Artur Shakhnubaryan to win match 1.126 4.0 92.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-10 Igor Trunov vs Pavel Shchaya-Zubrov Pavel Shchaya-Zubrov to win match 1.28 -13.0 68.0 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-10 Maxim Ratniuk vs Sergei Pogosian Maxim Ratniuk to win match 1.237 4.0 84.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-10 Mikalai Haliak vs Kristian Lozan Mikalai Haliak to win match 2.27 29.6 57.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-10 Alibek Kachmazov vs Ilia Simakin Alibek Kachmazov to win match 1.07 2.4 95.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-11 Igor Trunov vs Andrey Uvarov Andrey Uvarov to win match 1.485 -13.8 58.0 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-11 Marat Sharipov (RUS) vs Danil Spasibo Danil Spasibo to win match 2.722 133.2 85.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-11 David Jorda Sanchis vs Artur Shakhnubaryan Artur Shakhnubaryan to win match 2.905 73.8 59.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-11 Alexander Stepin vs Sergey Bolotov Alexander Stepin to win match 2.395 48.8 62.1 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-11 Egor Agafonov vs Savriyan Danilov Savriyan Danilov to win match 1.24 2.1 82.4 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-11 Timur Kiuamov vs Pavel Verbin Timur Kiuamov to win match 1.131 -18.9 71.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-12 Marat Sharipov (RUS) vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk to win match 1.155 1.5 87.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 Alexander Stepin vs Mikalai Haliak Alexander Stepin to win match 2.6 56.9 60.3 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-12 Egor Agafonov vs Alibek Kachmazov Egor Agafonov to win match 1.703 -3.5 56.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-12 David Jorda Sanchis vs Oscar Galimardanov David Jorda Sanchis to win match 1.44 2.8 71.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-12 Sergey Fomin vs Timur Kiuamov Sergey Fomin to win match 1.363 -16.3 61.4 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-12 Marat Sharipov (RUS) vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk (-5.5 games) 1.727 5.7 61.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 Marat Sharipov (RUS) vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk (-4.5 games) 1.727 26.5 73.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 Egor Agafonov vs Alibek Kachmazov Total games under 21.5 1.8 6.7 59.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 Marat Sharipov (RUS) vs Maxim Ratniuk Total games under 18.5 1.909 9.7 57.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 Marat Sharipov (RUS) vs Maxim Ratniuk Total games under 19.5 1.909 15.1 60.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 Alexander Stepin vs Mikalai Haliak Total games under 20.5 1.833 3.1 56.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2020-03-12 David Jorda Sanchis vs Oscar Galimardanov Total games over 20.5 1.833 -1.5 53.7 M15 Kazan ITF Men Won
2020-03-12 Sergey Fomin vs Timur Kiuamov Total games over 20.5 2.0 10.3 55.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Boris Butulija vs Rail Ibragimov Boris Butulija to win match 1.05 -12.2 83.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Alexander Ovcharov vs Bulat Galiev Alexander Ovcharov to win match 1.618 1.5 62.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Ivan Liutarevich vs Alexander Chepik Ivan Liutarevich to win match 2.11 80.5 85.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Egor Noskin vs Ilya Lebedev (2003) Egor Noskin to win match 2.625 150.4 95.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Alexander Zgirovsky vs Dmitry Dolzhenkov Alexander Zgirovsky to win match 1.077 -3.5 89.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Aleksei Khomich vs Igor Trunov Aleksei Khomich to win match 1.247 -13.8 69.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Sergei Pogosian vs Oscar Galimardanov Sergei Pogosian to win match 1.46 -5.9 64.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-08 Pavel Verbin vs Martin Borisiouk Martin Borisiouk to win match 1.321 -29.3 53.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-09 Alexander Stepin vs Ivan Liutarevich Alexander Stepin to win match 1.655 5.7 63.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Daniel Ibragimov vs Koray Kirci Daniel Ibragimov to win match 3.147 57.5 50.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Egor Noskin vs Danil Spasibo Egor Noskin to win match 1.118 -8.7 81.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Pavel Verbin vs Alexander Zgirovsky Pavel Verbin to win match 1.95 2.6 52.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Sergei Pogosian vs Alexander Ovcharov Sergei Pogosian to win match 1.247 -6.7 74.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Aleksei Khomich vs Boris Butulija Aleksei Khomich to win match 1.577 6.0 67.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Sergey Fomin vs Denys Klok Sergey Fomin to win match 1.238 2.2 82.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Sanjar Fayziev vs Boris Pokotilov Sanjar Fayziev to win match 1.317 -9.5 68.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Evgeny Philippov vs Konstantin Zhzhenov Evgeny Philippov to win match 1.346 23.4 91.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-09 Alexey Zakharov vs Igor Kudriashov Alexey Zakharov to win match 1.032 -12.1 85.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-10 Sergei Pogosian vs Marat Sharipov (RUS) Sergei Pogosian to win match 1.746 13.0 64.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-10 Alexandr Binda vs Mikhail Fufygin Mikhail Fufygin to win match 1.649 16.7 70.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-10 Yanki Erel vs Alexander Cozbinov Alexander Cozbinov to win match 1.565 10.1 70.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-10 Alibek Kachmazov vs Egor Noskin Alibek Kachmazov to win match 1.129 -5.9 83.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-10 Ivan Gakhov vs Aleksei Khomich Ivan Gakhov to win match 1.168 -7.2 79.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-10 Shalva Dzhanashia vs Vladimir Ivanov Vladimir Ivanov to win match 1.49 2.9 69.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-10 Maxim Ratniuk vs Alexander Zhurbin Maxim Ratniuk to win match 1.602 13.1 70.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-10 Alexander Stepin vs Marat Deviatiarov Marat Deviatiarov to win match 1.208 -35.5 53.4 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-10 Daniel Ibragimov vs Pavel Verbin Pavel Verbin to win match 1.87 10.6 59.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-10 Yaraslav Shyla vs Timur Kiuamov Yaraslav Shyla to win match 1.221 -5.1 77.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-10 Sergey Bolotov vs Savriyan Danilov Savriyan Danilov to win match 1.089 -5.4 86.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-11 Ivan Gakhov vs Daniel Ibragimov Ivan Gakhov to win match 1.181 -18.9 68.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Alexey Zakharov vs Yaraslav Shyla Alexey Zakharov to win match 1.568 2.7 65.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Yanki Erel vs Sergey Bolotov Yanki Erel to win match 1.15 -5.2 82.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Sergey Fomin vs Shalva Dzhanashia Sergey Fomin to win match 1.282 -21.8 61.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Alexandr Binda vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk to win match 1.565 15.5 73.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-11 Sanjar Fayziev vs Sergei Pogosian Sanjar Fayziev to win match 1.141 -12.4 76.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Alibek Kachmazov vs Alexander Stepin Alibek Kachmazov to win match 1.148 -23.6 66.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Alexandr Binda vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk (-1.5 sets) 2.0 3.7 51.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-11 Alexandr Binda vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk (-3.5 games) 1.76 -1.7 55.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-11 Alexandr Binda vs Maxim Ratniuk Total games under 21.5 1.833 0.6 54.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-11 Alibek Kachmazov vs Alexander Stepin Total games under 21.5 1.78 -2.3 54.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Yanki Erel vs Sergey Bolotov Total games over 18.5 1.8 12.9 62.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-11 Alibek Kachmazov vs Alexander Stepin Total games over 18.5 1.865 22.1 65.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Ivan Gakhov vs Daniel Ibragimov Total games over 19.5 1.89 6.2 56.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-11 Alexandr Binda vs Maxim Ratniuk Total games under 20.5 1.727 -10.9 51.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-12 Alibek Kachmazov vs Ivan Gakhov Alibek Kachmazov to win match 1.323 -17.7 62.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Evgeny Philippov vs Sergey Fomin Sergey Fomin to win match 1.538 1.3 65.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Alexey Zakharov to win match 1.098 -7.6 84.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Alexey Zakharov (-1.5 sets) 1.51 -1.6 65.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Alexey Zakharov (-4.5 games) 1.47 -11.1 60.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Evgeny Philippov vs Sergey Fomin Sergey Fomin (-3.5 games) 1.932 -2.0 50.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-12 Alibek Kachmazov vs Ivan Gakhov Total games under 21.5 1.74 -9.0 52.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-12 Evgeny Philippov vs Sergey Fomin Total games under 21.5 1.835 15.3 62.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Evgeny Philippov vs Sergey Fomin Total games under 22.5 1.615 5.6 65.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Total games over 18.5 1.758 1.1 57.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alibek Kachmazov vs Ivan Gakhov Total games over 19.5 1.61 -3.2 60.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Evgeny Philippov vs Sergey Fomin Total games over 19.5 1.59 -15.9 52.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Total games over 19.5 1.97 -1.0 50.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Total games over 17.5 1.727 19.0 68.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alibek Kachmazov vs Ivan Gakhov Total games over 20.5 1.815 -3.3 53.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Evgeny Philippov vs Sergey Fomin Total games under 20.5 1.935 4.3 53.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-12 Alexey Zakharov vs Alexandr Binda Total games under 20.5 1.6 -6.4 58.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-13 Alexey Zakharov vs Alibek Kachmazov Alexey Zakharov to win match 1.877 -5.0 50.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Yanki Erel to win match 1.322 3.9 78.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Yanki Erel (-1.5 sets) 1.83 15.4 63.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Yanki Erel (-4.5 games) 1.85 -0.5 53.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Yanki Erel (-3.5 games) 1.613 4.5 64.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Alexey Zakharov vs Alibek Kachmazov Total games under 21.5 2.005 2.6 51.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Total games under 21.5 1.68 -1.6 58.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Alexey Zakharov vs Alibek Kachmazov Total games under 22.5 1.775 -2.4 55.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Total games over 19.5 1.69 -12.9 51.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-03-13 Yanki Erel vs Evgeny Philippov Total games under 20.5 1.838 5.6 57.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Alexander Chepik vs Artem Gerasimchuk Alexander Chepik to win match 1.206 -1.0 82.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Nikita Ianin vs Egor Khotchenkov Nikita Ianin to win match 1.556 -1.9 63.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Pavel Verbin vs Daniil Romanov Pavel Verbin to win match 1.533 37.0 89.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Danil Spasibo vs Dmitrii Vasilev Danil Spasibo to win match 1.295 7.2 82.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Bogdan Seleznev vs Klim Kozyrev Bogdan Seleznev to win match 1.574 -14.5 54.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Semen Voronin vs Victor Nasyrov Semen Voronin to win match 1.027 -15.8 82.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Dmitry Dolzhenkov vs Nikita Kim Dmitry Dolzhenkov to win match 1.036 -34.7 63.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-11 Pavel Shchaya-Zubrov vs Ilya Lebedev (2003) Pavel Shchaya-Zubrov to win match 1.72 55.6 90.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-12 Aristarkh Safonov vs Nikita Ianin Aristarkh Safonov to win match 1.059 -3.6 91.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-12 Danil Spasibo vs Sergey Bolotov Danil Spasibo to win match 1.333 -26.1 55.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-12 Pavel Verbin vs Dmitry Dolzhenkov Pavel Verbin to win match 1.283 13.1 88.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-12 Alexander Chepik vs Igor Trunov Igor Trunov to win match 1.142 -14.7 74.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-12 Richard Muzaev vs Semen Voronin Richard Muzaev to win match 1.125 -0.7 88.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-12 Daniel Litvinov vs Pavel Shchaya-Zubrov Pavel Shchaya-Zubrov to win match 1.431 1.6 71.0 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-12 Maksim Starostin vs Aleksandr Lobanov Aleksandr Lobanov to win match 2.97 57.7 53.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-13 Ivan Liutarevich vs Petr Bar Biryukov Ivan Liutarevich to win match 1.735 10.0 63.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Marat Sharipov (RUS) vs Dostanbek Tashbulatov Marat Sharipov (RUS) to win match 1.571 3.4 65.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Ilia Simakin vs Yan Sabanin Yan Sabanin to win match 1.166 7.3 92.0 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-13 Benjamin Lock vs Daniel Litvinov Benjamin Lock to win match 1.017 -20.4 78.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Bogdan Bobrov vs Danil Spasibo Bogdan Bobrov to win match 1.103 -7.5 83.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Aristarkh Safonov vs Pavel Shchaya-Zubrov Aristarkh Safonov to win match 1.204 -8.7 75.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Sergey Fomin vs Konstantin Zhzhenov Sergey Fomin to win match 1.615 21.6 75.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Alibek Kachmazov vs Alexander Chepik Alibek Kachmazov to win match 1.042 -12.2 84.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Alexander Zgirovsky vs Grigoriy Lomakin Alexander Zgirovsky to win match 1.844 -6.4 50.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Aleksandr Braynin vs Radimir Lutkovskii Aleksandr Braynin to win match 1.058 -31.1 65.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Aliaksandr Liaonenka vs Alexandr Binda Alexandr Binda to win match 1.333 -4.5 71.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-13 Egor Agafonov vs Igor Kudriashov Egor Agafonov to win match 1.833 -5.7 51.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-13 Konstantin Kravchuk vs Evgeny Philippov Konstantin Kravchuk to win match 1.654 19.7 72.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Pavel Verbin vs Konstantin Kravchuk Konstantin Kravchuk to win match 1.074 -5.3 88.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-14 Benjamin Lock vs Aleksandr Braynin Benjamin Lock to win match 1.363 -24.5 55.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Bogdan Bobrov vs Marat Sharipov (RUS) Bogdan Bobrov to win match 1.451 11.0 76.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Alibek Kachmazov vs Daniel Ibragimov Alibek Kachmazov to win match 1.159 -23.6 65.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Egor Agafonov vs Sergey Fomin Sergey Fomin to win match 1.444 -15.1 58.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-14 Ivan Liutarevich vs Alexander Zgirovsky Alexander Zgirovsky to win match 1.907 2.1 53.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-14 Aristarkh Safonov vs Ilia Simakin Aristarkh Safonov to win match 1.3 -3.5 74.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Aristarkh Safonov vs Ilia Simakin Aristarkh Safonov (-1.5 sets) 1.85 3.3 55.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-14 Aristarkh Safonov vs Ilia Simakin Aristarkh Safonov (-4.5 games) 1.833 7.1 58.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-14 Alibek Kachmazov vs Daniel Ibragimov Total games over 18.5 1.77 14.0 64.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Alibek Kachmazov vs Daniel Ibragimov Total games over 19.5 1.875 3.5 55.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-14 Benjamin Lock vs Aleksandr Braynin Total games under 20.5 1.82 -8.7 50.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-14 Aristarkh Safonov vs Ilia Simakin Total games under 20.5 1.8 18.2 65.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-15 Pavel Verbin vs Egor Agafonov Egor Agafonov to win match 1.457 -19.8 55.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-15 Bogdan Bobrov vs Aristarkh Safonov Bogdan Bobrov to win match 1.105 -30.2 63.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-15 Alibek Kachmazov vs Benjamin Lock Benjamin Lock to win match 2.147 14.2 53.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-15 Ivan Liutarevich vs Sanjar Fayziev Sanjar Fayziev to win match 1.094 -13.3 79.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-15 Pavel Verbin vs Egor Agafonov Total games under 21.5 1.7 -9.2 53.4 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-15 Alibek Kachmazov vs Benjamin Lock Total games under 21.5 1.93 6.1 55.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-15 Alibek Kachmazov vs Benjamin Lock Total games under 22.5 1.71 2.7 60.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-15 Pavel Verbin vs Egor Agafonov Total games over 19.5 1.65 -5.9 57.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-15 Pavel Verbin vs Egor Agafonov Total games over 20.5 1.862 -4.6 51.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-15 Alibek Kachmazov vs Benjamin Lock Total games over 20.5 1.62 -16.4 51.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-16 Alibek Kachmazov vs Ivan Liutarevich Alibek Kachmazov to win match 1.089 -26.5 67.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-16 Bogdan Bobrov vs Pavel Verbin Bogdan Bobrov to win match 1.143 -8.3 80.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-17 Bogdan Bobrov vs Alibek Kachmazov Bogdan Bobrov to win match 1.866 12.7 60.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-17 Bogdan Bobrov vs Alibek Kachmazov Total games under 21.5 1.95 -2.3 50.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-10-17 Bogdan Bobrov vs Alibek Kachmazov Total games under 22.5 1.71 -3.1 56.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-10-17 Bogdan Bobrov vs Alibek Kachmazov Total games over 20.5 1.64 -11.6 53.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Vasiliy Kichigin vs Maksim Starostin Maksim Starostin to win match 1.243 -17.1 66.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-22 Daniil Gusev vs Victor Nasyrov Daniil Gusev to win match 1.015 -15.8 83.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Alexey Dubinin vs Dzhordzho Binda Alexey Dubinin to win match 1.515 -1.9 64.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Martin Borisiouk vs Artem Cherepin Martin Borisiouk to win match 1.018 -6.4 91.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Maxim Krapivin vs Bogdan Seleznev Maxim Krapivin to win match 1.32 2.4 77.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Nikita Ianin vs Klim Kozyrev Nikita Ianin to win match 1.131 -13.0 76.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Ruslan Tiukaev vs Igor Trunov Igor Trunov to win match 1.47 35.0 91.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-22 Aristarkh Safonov vs Tamerlan Evloev Aristarkh Safonov to win match 1.237 17.0 94.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Ivan Denisov vs Egor Khotchenkov Ivan Denisov to win match 1.237 17.7 95.2 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-22 Arseniy Khokhlov vs Alexander Ryzhikov Alexander Ryzhikov to win match 1.865 26.2 67.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-22 Petr Kapuskin vs Pavel Shchaya-Zubrov Pavel Shchaya-Zubrov to win match 1.91 72.8 90.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-23 Nikita Ianin vs Aristarkh Safonov Aristarkh Safonov to win match 1.059 -3.6 91.1 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-23 Martin Borisiouk vs Alexey Dubinin Martin Borisiouk to win match 1.1 5.2 95.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Petr Kapuskin vs Arseniy Khokhlov Petr Kapuskin to win match 1.22 -21.0 64.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Alexander Zgirovsky vs Daniil Gusev Alexander Zgirovsky to win match 1.11 -1.1 89.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Andrey Uvarov vs Ivan Denisov Andrey Uvarov to win match 2.76 66.9 60.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Oscar Galimardanov vs Vasiliy Kichigin Oscar Galimardanov to win match 1.108 -3.8 86.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Egor Novikov vs Ruslan Tiukaev Egor Novikov to win match 1.31 -20.8 60.5 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Maxim Krapivin vs Viacheslav Ovchinnikov Maxim Krapivin to win match 1.69 0.2 59.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Alexandr Binda vs Dmitry Dolzhenkov Alexandr Binda to win match 1.133 4.4 92.1 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-23 Daniel Ibragimov vs Matvey Minin Matvey Minin to win match 1.88 6.0 56.4 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-24 Erik Arutiunian vs Maxim Krapivin Erik Arutiunian to win match 1.125 -19.1 72.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Alibek Kachmazov vs Andrey Uvarov Alibek Kachmazov to win match 1.04 -9.6 86.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Alexander Zgirovsky vs Vladimir Korolev Alexander Zgirovsky to win match 2.237 12.5 50.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Bekkhan Atlangeriev vs Oscar Galimardanov Oscar Galimardanov to win match 1.795 30.3 72.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-24 Timur Kiuamov vs Aliaksandr Liaonenka Timur Kiuamov to win match 1.28 0.2 78.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Boris Butulija vs Petr Kapuskin Boris Butulija to win match 1.395 16.3 83.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Martin Borisiouk vs Nikita Ianin Martin Borisiouk to win match 1.136 -11.5 77.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Vladislav Ivanov vs Mikhail Gorokhov Vladislav Ivanov to win match 1.44 28.0 88.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-24 Pavel Verbin vs Grigoriy Lomakin Grigoriy Lomakin to win match 1.3 -32.6 51.9 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Bekkhan Atlangeriev vs Maxim Ratniuk Maxim Ratniuk to win match 1.193 -0.7 83.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Alexander Zgirovsky vs Egor Agafonov Egor Agafonov to win match 1.83 1.0 55.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Alibek Kachmazov vs Daniel Ibragimov Alibek Kachmazov to win match 1.159 -23.6 65.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-25 Martin Borisiouk vs Maxim Zhukov Maxim Zhukov to win match 1.439 -22.0 54.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Savriyan Danilov vs Vladislav Ivanov Savriyan Danilov to win match 1.69 29.5 76.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-25 Timur Kiuamov vs Alexandr Binda Timur Kiuamov to win match 1.413 -4.7 67.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-25 Boris Butulija vs Pavel Verbin Pavel Verbin to win match 1.663 -0.9 59.6 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Timur Kiuamov vs Alexandr Binda Timur Kiuamov (-3.5 games) 1.8 -8.6 50.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-25 Boris Butulija vs Pavel Verbin Total games under 21.5 1.8 -3.4 53.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Alibek Kachmazov vs Daniel Ibragimov Total games over 18.5 1.77 14.0 64.4 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Bekkhan Atlangeriev vs Maxim Ratniuk Total games under 19.5 1.83 -0.2 54.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Alibek Kachmazov vs Daniel Ibragimov Total games under 19.5 1.83 1.9 55.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-25 Martin Borisiouk vs Maxim Zhukov Total games under 20.5 1.83 -1.5 53.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-25 Timur Kiuamov vs Alexandr Binda Total games over 20.5 1.9 1.7 53.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-26 Savriyan Danilov vs Erik Arutiunian Savriyan Danilov to win match 1.352 3.6 76.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alexander Zgirovsky vs Boris Butulija Alexander Zgirovsky to win match 1.648 -1.4 59.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Alibek Kachmazov to win match 1.262 -1.3 78.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Alibek Kachmazov (-1.5 sets) 1.81 -2.9 53.6 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Alibek Kachmazov (-4.5 games) 1.795 -9.3 50.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Alibek Kachmazov (-3.5 games) 1.53 -6.2 61.3 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-26 Alexander Zgirovsky vs Boris Butulija Total games under 21.5 1.82 -6.5 51.4 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Total games under 21.5 1.61 -16.6 51.8 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-26 Alexander Zgirovsky vs Boris Butulija Total games under 22.5 1.64 -3.6 58.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Total games over 18.5 1.56 8.9 69.8 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alexander Zgirovsky vs Boris Butulija Total games over 19.5 1.69 4.8 62.0 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Total games over 19.5 1.8 11.4 61.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-26 Alexander Zgirovsky vs Boris Butulija Total games over 20.5 1.727 -4.2 55.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-26 Alibek Kachmazov vs Timur Kiuamov Total games over 20.5 2.0 4.0 52.0 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-27 Martin Borisiouk vs Alexander Zgirovsky Martin Borisiouk to win match 2.011 13.1 56.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-27 Martin Borisiouk vs Alexander Zgirovsky Total games under 21.5 1.82 -2.7 53.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-27 Martin Borisiouk vs Alexander Zgirovsky Total games under 22.5 1.64 -4.0 58.5 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-27 Martin Borisiouk vs Alexander Zgirovsky Total games over 20.5 1.75 -8.4 52.3 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-28 Alibek Kachmazov vs Martin Borisiouk Alibek Kachmazov to win match 1.13 -9.9 79.7 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-28 Alibek Kachmazov vs Martin Borisiouk Alibek Kachmazov (-1.5 sets) 1.5 -13.1 57.9 M15 Kazan ITF Men Won
2021-11-28 Alibek Kachmazov vs Martin Borisiouk Total games over 18.5 1.815 20.1 66.2 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-28 Alibek Kachmazov vs Martin Borisiouk Total games over 19.5 2.04 9.6 53.7 M15 Kazan ITF Men Lost
2021-11-28 Alibek Kachmazov vs Martin Borisiouk Total games over 17.5 1.53 9.9 71.8 M15 Kazan ITF Men Lost
Última actualización: 2020-12-02 17:06:28 CET
Want to use the power of Machine Learning?
Get access to tips that generate an average profit of +52 units / month. Fully configurable filters for the highest profit, highest yield or best success rate.

M15 Kazan ITF Men Ayuda para la página de predicciones: la tabla de arriba muestra los partidos de hoy y los próximos, así como consejos diarios para apostar al tenis en ellos. La columna más importante es Probabilidad: muestra la probabilidad de los consejos para apostar en el tenis: cuanto mayor sea esta, mayor será la posibilidad de que la predicción dada para el partido tenga éxito. Si necesita más información para entender las predicciones para el tenis, por favor, vaya a la página de inicio donde encontrará más detalles sobre los consejos para apostar. Eche también un vistazo a la prueba retroactiva del modelo de predicciones para ver cómo funciona el modelo con los datos históricos.