W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Tipps - Tennis Prognosen für Heute

2022-08-17 Weronika Ewald vs Eleni Christofi Eleni Christofi to win match 1.57 15.6 73.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Valeriya Olyanovskaya vs Ana Filipa Santos Valeriya Olyanovskaya to win match 1.05 -1.4 93.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denisa Hindova vs Nadiya Kolb Denisa Hindova to win match 1.22 3.8 85.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Alicja Formella to win match 2.75 41.6 51.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Laura Hietaranta to win match 1.118 3.1 92.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas to win match 1.446 9.5 75.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik to win match 1.33 9.7 82.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Julie Struplova vs Ayla Aksu Julie Struplova to win match 2.0 33.8 66.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Simona Ogescu to win match 1.3 -2.1 75.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Ilinca Dalina Amariei vs Weronika Baszak Ilinca Dalina Amariei to win match 1.57 7.6 68.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Denise Hrdinkova to win match 1.638 3.4 63.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Linda Klimovicova to win match 1.157 -7.6 79.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Mia Chudejova vs Marcelina Podlinska Marcelina Podlinska to win match 1.373 -23.1 56.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Karolina Kubanova vs Ivana Sebestova Karolina Kubanova to win match 2.37 57.9 66.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov to win match 1.394 4.8 75.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Valeriya Olyanovskaya vs Ana Filipa Santos Valeriya Olyanovskaya (-1.5 sets) 1.22 0.9 82.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Laura Hietaranta (-1.5 sets) 1.38 7.0 77.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas (-1.5 sets) 2.01 21.2 60.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik (-1.5 sets) 1.75 21.8 69.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Simona Ogescu (-1.5 sets) 1.59 3.6 65.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Linda Klimovicova (-1.5 sets) 1.47 5.9 72.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov (-1.5 sets) 2.15 18.9 55.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas (-3.5 games) 1.77 18.2 66.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Julie Struplova vs Ayla Aksu Julie Struplova (-3.5 games) 1.92 0.4 52.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Ilinca Dalina Amariei vs Weronika Baszak Ilinca Dalina Amariei (-3.5 games) 1.849 10.0 59.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Denise Hrdinkova (-3.5 games) 1.88 -4.2 51.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov (-3.5 games) 1.88 17.7 62.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Olga Golas (-4.5 games) 1.94 22.4 63.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik (-4.5 games) 1.76 23.6 70.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Diana Martynov (-4.5 games) 1.813 -1.4 54.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Stefania Rogozinska Dzik (-5.5 games) 1.95 19.8 61.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Simona Ogescu (-5.5 games) 1.94 9.6 56.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Linda Klimovicova (-5.5 games) 1.7 0.9 59.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Total games under 18.5 1.82 15.0 63.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Total games under 18.5 1.78 18.1 66.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Total games over 18.5 1.74 -3.0 55.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Total games over 18.5 1.818 2.9 56.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Total games under 18.5 1.89 -4.8 50.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Weronika Ewald vs Eleni Christofi Total games under 20.5 1.833 11.4 60.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Total games under 20.5 1.74 22.5 70.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Julie Struplova vs Ayla Aksu Total games over 20.5 1.877 -5.2 50.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Ilinca Dalina Amariei vs Weronika Baszak Total games under 20.5 1.826 1.3 55.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Total games under 20.5 1.832 -5.0 51.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Mia Chudejova vs Marcelina Podlinska Total games under 20.5 1.75 -5.5 54.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Karolina Kubanova vs Ivana Sebestova Total games under 20.5 1.813 -3.7 53.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Total games under 20.5 1.76 11.0 63.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Valeriya Olyanovskaya vs Ana Filipa Santos Total games under 17.5 1.787 12.4 62.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Denisa Hindova vs Nadiya Kolb Total games over 17.5 1.847 14.0 61.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Laura Hietaranta vs Izabela Heinzova Total games under 17.5 2.02 14.1 56.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Katarina Kuzmova vs Alicja Formella Total games under 19.5 1.93 28.0 66.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Olga Golas vs Karolina Jaskiewicz Total games under 19.5 1.95 6.8 54.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Stefania Rogozinska Dzik vs Ada Piestrzynska Total games under 19.5 1.85 5.9 57.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Zuzanna Bednarz vs Simona Ogescu Total games over 19.5 1.884 -3.4 51.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Denise Hrdinkova vs Laura Svatikova Total games over 19.5 1.854 -6.0 50.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-17 Linda Klimovicova vs Valeryia Darashuk Total games under 19.5 1.787 -5.4 53.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Mia Chudejova vs Marcelina Podlinska Total games under 19.5 1.914 -4.1 50.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-17 Diana Martynov vs Shona Nakano Total games under 19.5 1.869 8.4 58.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Ilinca Dalina Amariei to win match 1.109 -6.5 84.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Julie Struplova to win match 1.483 0.9 68.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Katarina Kuzmova vs Zuzanna Bednarz Katarina Kuzmova to win match 1.347 -26.1 54.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Valeriya Olyanovskaya to win match 1.64 11.8 68.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Weronika Ewald vs Karolina Kubanova Karolina Kubanova to win match 2.195 32.2 60.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Linda Klimovicova vs Mia Chudejova Linda Klimovicova to win match 1.073 -4.3 89.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova to win match 1.525 6.6 69.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Yelyzaveta Kotliar vs Stefania Rogozinska Dzik Stefania Rogozinska Dzik to win match 1.715 1.2 59.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Ilinca Dalina Amariei (-1.5 sets) 1.37 -10.2 65.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Linda Klimovicova vs Mia Chudejova Linda Klimovicova (-1.5 sets) 1.27 -5.5 74.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova (-1.5 sets) 2.23 15.6 51.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Julie Struplova (-3.5 games) 1.854 1.0 54.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Valeriya Olyanovskaya (-3.5 games) 1.88 1.8 54.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova (-3.5 games) 1.905 13.0 59.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Denisa Hindova (-4.5 games) 1.99 0.1 50.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Ilinca Dalina Amariei (-5.5 games) 1.666 -5.3 56.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Total games under 18.5 1.78 -11.0 50.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Total games under 20.5 1.806 3.4 57.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Total games under 20.5 1.79 -5.0 53.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Weronika Ewald vs Karolina Kubanova Total games under 20.5 1.87 9.7 58.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Total games under 20.5 1.85 0.9 54.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Yelyzaveta Kotliar vs Stefania Rogozinska Dzik Total games under 20.5 1.826 6.2 58.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Ilinca Dalina Amariei vs Olga Golas Total games over 17.5 1.917 0.8 52.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Linda Klimovicova vs Mia Chudejova Total games over 17.5 1.803 -0.4 55.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Julie Struplova vs Laura Hietaranta Total games under 19.5 1.92 -3.3 50.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Katarina Kuzmova vs Zuzanna Bednarz Total games under 19.5 1.88 22.2 65.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Total games over 19.5 1.72 -9.7 52.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-18 Denisa Hindova vs Diana Martynov Total games over 19.5 1.813 -3.1 53.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-18 Valeriya Olyanovskaya vs Denise Hrdinkova Total games under 21.5 1.59 -8.1 57.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Valeriya Olyanovskaya to win match 1.465 -2.7 66.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Ilinca Dalina Amariei to win match 1.855 37.3 74.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Julie Struplova to win match 1.402 -1.4 70.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova to win match 1.409 -1.1 70.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Ilinca Dalina Amariei (-1.5 sets) 2.68 72.3 64.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Julie Struplova (-1.5 sets) 1.88 -3.6 51.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-1.5 sets) 2.01 14.6 57.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Valeriya Olyanovskaya (-3.5 games) 1.909 4.0 54.5 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Julie Struplova (-3.5 games) 1.65 -3.6 58.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-3.5 games) 1.7 7.7 63.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-4.5 games) 2.01 12.8 56.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Linda Klimovicova (-5.5 games) 2.43 21.5 50.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Total games over 18.5 1.56 -15.4 54.2 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games over 18.5 1.56 -7.5 59.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Total games under 20.5 1.9 0.0 52.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Total games under 20.5 1.82 21.8 66.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Total games under 20.5 1.69 -0.4 58.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games under 20.5 1.85 3.3 55.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Total games over 19.5 1.62 -13.0 53.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Total games under 19.5 2.03 19.7 59.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Yelyzaveta Kotliar vs Julie Struplova Total games under 19.5 1.86 -0.6 53.4 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games over 19.5 1.666 -15.3 50.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-19 Valeriya Olyanovskaya vs Denisa Hindova Total games under 21.5 1.7 -1.5 57.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Katarina Kuzmova vs Ilinca Dalina Amariei Total games under 21.5 1.63 17.4 72.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-19 Linda Klimovicova vs Weronika Ewald Total games under 21.5 1.66 -1.1 59.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Valeriya Olyanovskaya to win match 1.639 7.7 65.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova to win match 1.374 19.4 86.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Valeriya Olyanovskaya (-1.5 sets) 2.35 19.3 50.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-1.5 sets) 1.98 50.3 75.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Valeriya Olyanovskaya (-3.5 games) 1.862 -1.2 53.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-3.5 games) 1.68 34.2 79.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-4.5 games) 1.98 50.0 75.7 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Linda Klimovicova (-5.5 games) 2.41 63.9 68.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Total games under 20.5 1.877 6.9 57.0 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Total games under 20.5 1.828 25.9 68.9 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Total games over 19.5 1.6 -18.7 50.8 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Total games under 19.5 2.04 43.4 70.3 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-20 Valeriya Olyanovskaya vs Yelyzaveta Kotliar Total games under 21.5 1.727 6.5 61.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Won
2022-08-20 Linda Klimovicova vs Katarina Kuzmova Total games under 21.5 1.66 24.6 75.1 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
2022-08-21 Valeriya Olyanovskaya vs Linda Klimovicova Linda Klimovicova to win match 1.944 15.7 59.6 W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Lost
Letztes Update: 2021-11-30 12:59:03 CET

W15 Bydgoszcz ITF Women 15k Tipps - Tennis Prognosen für Heute Prognosen Seite Hilfe: Die Tabelle oben zeigt die heutige und kommende Tennis-Matches, sowie tägliche Tennis Wett-Tipps. Die wichtigste Spalte is Wahrscheinlichkeit: je höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer ist die Chance, dass die gegebenen Tennis Vorhersage erfolgreich wird. Sie können weitere Informationen zur Tennis Prognosen and der Startseite lesen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Tennis Prognosen Modell, um zu sehen, wie das Modell mit historischen Daten funktioniert.